Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

 
 

Kazimierui Andriusevičiui (Gaidžių kaimas) kovo 2 dieną – 80 metų.

Anelei Almonijai Musteikienei (Pilkenių kaimas) kovo 4 dieną – 90 metų.

Angelei Jackūnienei (Tauragnai) kovo 5 dieną – 90 metų.

Juozui Buividžiui (Tauragnai) kovo 8 dieną – 70 metų.

Henrikui Musteikiui (Klykių kaimas) kovo 8 dieną – 70 metų.

Jonui Vaišnorui (Stučių kaimas) kovo 8 dieną – 95 metai.

Vytautui Kaziui Šuminui (Šuminų kaimas) kovo 11 dieną – 90 metų.

Elenai Maniušienei (Maleckažemio kaimas) kovo 15 dieną – 80 metų.

Antanui Šerėnui (Vyžių kaimas) kovo 15 dieną – 75 metai.

Danguolei Strazdienei (Daunorių kaimas) kovo 18 dieną – 70 metų.

Genovaitei Baleišienei (Tauragnai) kovo 20 dieną – 85 metai.

Genovaitei Kulienei (Rukšėnų kaimas) kovo 23 dieną – 75 metai.

Veronikai Vandai Žilinskienei (Gaidžių kaimas) kovo 23 dieną – 85 metai.

Anelei Kučinskienei (Kalvių kaimas) kovo 27 dieną – 85 metai.

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big