Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Balandžio 21 d. Maleckažemio kaime pirmą kartą buvo organizuota Jurginių šventė. Šiuo renginiu pradėtas vykdyti Tauragnų bendruomenės projektas „Bendruomeniškumą stiprinantys tradiciniai etnokultūriniai renginiai Tauragnuose", kurį remia Utenos rajono savivaldybė.
Pažymint Lietuvos 100-metį kaimo centre iškelta istorinė Lietuvos vėliava. Vėliavą pašventino rezidentas, garbės kanauninkas Bronius Šlapelis, iškėlė Piliakalnio seniūnaitė Danutė Valkauskienė. Ji pristatė ir Maleckažemio kaimo istoriją. Susirinkusieji padainavo kaimo himną ir patraukė link laukų.
Čia su duonos kepalu visus pasitiko gaspadoriai – Gražina ir Pranas Virvyčiai. Tauragnų skyriaus folkloro ansamblis, vadovaujamas Vilmos Valienės, kreipėsi į šv. Jurgį daina: „Jurgi, paimk raktus, Jurgi atrakink žemę..." Pridėjęs ausį prie žemės gaspadorius klausėsi, ką ji kalba. Jei būsimasis derlius žadėjo būti geras, tai besiklausančiam pasigirsdavęs iš žemės balsas: „Pasitrauk toliau, čia bus sėjama". Žemės šeimininkas susirinkusiems pranešė, kad būtent tokius žodžius ir išgirdo. Nešinas duonos kepalu P. Virvytis apėjo savo lauką, atpjovė duonos riekę ir užkasė į žemę, sakydamas: „Šventas Jurgi, apsaugok javus nuo ledų, gyvulius nuo ligų, duok gerą derlių". Tada duoną, kurioje buvo įkeptas kiaušinis (tokią duoną tradiciškai kepdavo Jurginėms), išdalino po gabalėlį susirinkusiems.
Vėliau didelis būrys dainuodami patraukė link besiganančių gyvulių. Čia renginio vedančioji priminė, kad tradiciniame lietuvių kalendoriuje balandžio 23-ioji – Šv. Jurgio, kankinio, mirties diena, sutampa su labai svarbiu gamtos virsmu. Paauga žolė, todėl iš tvartų išgenami galvijai. Sakydavo: „Šv. Jurgis tvartus atidaro". Ir net jeigu „Jurgis atjotų ant širmo žirgo" – aplinkui būtų šalnos nubalinta žolė, vis tiek reikia išginti. Nors trumpam, tik į diendaržį, mat sakoma, kad „Šv. Jurgis turi pamatyti savo globojamą bandą". Tada jis „neužsisėdės šalinėje". Kadangi diena buvo saulėta, Danutė ir Gintautas Valkauskai iš tvarto jau buvo išvedę savo karvutę ir avių pulkelį, o Bronė Rožienė išvedė arklį. Jei kiti gyvuliai buvo baikštesni, tai arkliukas mielai su visais bendravo ir leidosi glostomas. Tuo ypač džiaugėsi vaikai.
D. Valkauskienė papasakojo, kad gyvulius išginė su apeigomis. Kad metai būtų sėkmingi, prieauglio daug, o vilko nasrai užrakinti – po tvarto slenksčiu ji padėjo du dažytus kiaušinius – jurgučius ir pjūklą dantimis į viršų. Gyvuliai sėkmingai peržengė plieno dantis, nesutraiškė ir kiaušinių. Metai bus geri, – sakė šeimininkė.
Šeimininkas pakrapijo išgintus gyvulius švęstu vandeniu, paėmęs spyną apėjo aplink gyvulius, spyną užrakino ir nunešęs padėjo ant tvarto slenksčio. Tai reiškia, kad visi gyvuliukai ganiavos metą turėtų išlikti saugūs. Paskui šeimininką sekė ir piemuo. Su šiuo vaidmeniu puikiai susidorojo Gustas. Jis kiekvienam gyvuliui paglostė nugarą žilvičio šaka su „kačiukais", kad ir gyvuliai būtų apvalūs, riebūs, sveiki. Šeimininkė į pakiužusį indą įdėjusi žarijų, uždėjo ant jų velykinės verbos spygliukų ir pasmilkė gyvulius, o ypač savo karvutę. Kaip sakė pati šeimininkė, čia daug žmonių susirinko, tai kad „bloga akis" nenužiūrėtų, kad karvutė pieninga būtų ir kad gyvatė neįkirstų...
Dainuodami Jurginių dainas visi patraukė į tą pusę, kur jau sklido gardūs kvapai – Maleckažemio vyrai virė žirnienę su aviena. Čia reikia padėkoti ypač Valdui Tumėnui, kuris prie ugnies stovėjo ir prižiūrėjo, kad sriuba neprisviltų ir skani išvirtų. Besimėgaujant puikia sriuba, beskanaujant įvairių suneštinių gardumynų, kaimo muzikantai linksmas melodijas grojo, skambias dainas dainavo... Lauke stiprus vėjas plaikstė vėliavą, kuri nuo šiol lyg pasakos visiems, kad čia gyvena darbštūs, kūrybingi žmonės, kurie saugo savo istoriją, kuria kaimo dabartį ir ateitį.
Džiaugiamės, kad renginys pavyko, kad šventė sukvietė ir aplinkinių kaimų žmones, kad ir tauragniškių nemažas būrys atvažiavo. Ačiū seniūnaitei Danutei Valkauskienei, kurios pečius buvo užgulusi nemaža organizacinių rūpesčių našta. Net kaimo keliuko duobės buvo išlygintos, smėliuku užpiltos. Šaunuoliai Maleckažemio žmonės! Tekstas Danguolės Trimonienės. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Akcijoje "Darom-2018" dalyvavo Utenos Krašuonos progimnazijos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyriaus mokinukai (mokytoja A. Tartilienė). Nuotraukos Aldonos Tartilienės 

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Pasitinkant Kultūros dieną prie Tauragnų kultūros namų balandžio 14 d. buvo iškelta Taikos vėliava. Kultūros dienai paminėti buvo skirtas ir koncertas. Ačiū svečiams, kurie šiltą pavasario dieną atvyko į Tauragnus ir padovanojo susirinkusiems gražių akimirkų. Dainavo puikus UKC Vyžuonų skyriaus moterų vokalinis ansamblis "Versmė", vadovaujamas Ramunės Miečiutės, akomponavo Renata Veličkienė, birbyne grojo Gediminas Kaušyla. Pirmą kartą Tauragnuose pasirodė Utenos sportinių šokių kolektyvas "Slingas" (vad. Evaldas Prevelis). Jaunatviški šokėjai padovanojo keletą nuotaikingų spalvingų šokių, kuriems abejingų tikrai nebuvo. Ačiū visiems, buvusiems kartu. Tekstas Danguolės Trimonienės, nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Tauragnų krašto muziejuje nuo balandžio 4 dienos iki gegužės 12 dienos vyks Žilvitos Žiezdrytės tapybos darbų ir Ivetos Znebaitės medinių modelių paroda. Nuotraukos Gražinos Grašienės 

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Mokyklėlė alsuoja pačia gražiausia pavasario švente – šv. Velykomis. Velykos neatsiejamos ir nuo gamtos prisikėlimo, gyvybės ir vaisingumo simbolio – kiaušinių. Todėl išpuošę, išdabinę ir pažadinę naujam vaidmeniui savo didįjį kiaušinį, pavadinę jį „Velykų Bobute", kovo 27 dieną išlydėjome į miestelio centrą. Tikimės, jog Bobutės šypsena padovanos saulės, džiaugsmo, saujelę geros nuotaikos tauragniškiams ir svečiams.
Įspūdinga buvo antradienio dailės, technologijų pamoka. Klasė pakvipo šienu, džiovintais gėlių žiedais, atgijusiomis blindžių šakelėmis. Visą valandą vaikai susikaupę dirbo. Parsinešę į namus šventinį stalą papuoš pasidarytomis velykinėmis kompozicijomis. Darbelius padėjo pasigaminti trečiokės Justytės mama Ramunė Palskienė. Ačiū jai už puikias idėjas, suteiktą džiaugsmą. Tekstas ir nuotraukos Aldonos Tartilienės 

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Kovo 27 d. Prie Velykų medžio iš mokyklos atkeliavo ir Velykų "bobutė". Taip pat nusifotografuoti kviečia Velykų zuikis. Nuotraukos Danguolės Trimonienės 

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Tauragnų miestelio centre papuoštas Velykų medis. Šiais metais – 1500 margučių, iš jų – per 300 trispalvių, skirtų Valstybės 100-mečiui. Nuotraukos Ingos Motiejūnienės, Aldonos Tartilienės, Danguolės Trimonienės. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Kovo 16 d. Tauragnų kultūros namuose moterys rinkosi į edukacinį užsiėmimą "Šimtmečiui – 100 trispalvių margučių". Trispalviais siūlais jau namuose šešios moterys apnėrė 300 kiaušinių, kurie už savaitės papuoš Velykų medį miestelio centre. Štai šios darbštuolės: Danutė Bartkevičienė, Aldona Budreikienė, Laima Jauniškienė, Alfonija Levčenka, Bronė Slesoravičienė, Valda Žebelienė. Tekstas ir nuotraukos Danguolės Trimonienės 

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Kovo 16 d. Tauragnų krašto muziejuje vyko parodos „Kitas šiaudo gyvenimas" pristatymas. Darbų autorė tauragniškė Stasė Aleknienė pasidalino prisiminimais apie pirmuosius bandymus sukurti šiaudinį sodą, papasakojo apie šiaudo kelią iki puikaus meno kūrinio. Autorė kuria ne tik sodus, parodoje tauragniškiai gali pasigrožėti paveikslėliais, servetėlėmis iš lino ir šiaudų, megztomis servetėlėmis ir takeliais. Stasę Aleknienę sveikino artimieji ir tauragniškiai. Muziejininkė Gražina Grašienė padėkojo už puikius darbus, palinkėjo sėkmės ir sutarė, jog Stasytė (taip nuo seno ją vadina tauragniškiai) pamokys šio kruopštaus, šiaudų vėrimo darbo. Tekstas Nijolės Šuminienės, nuotraukos Danguolės Trimonienės 

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Kovo 10 d. tauragniškiai minėjo dvi svarbias datas – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir kraštietės daktarės Eugenijos Šimkūnaitės 98-ąsias gimimo metines. Po sugiedoto himno, moksleivių posmų ir moterų ansamblio dainų, skirtų gimtajam kraštui, renginį toliau vedė muziejininkė Gražina Grašienė. Ji pakvietė visus prisiminti įžymiąją kraštietę, jos išmintingus patarimus. Susirinkusieji filmuotos medžiagos pagalba nusikėlė į 1995 metus, kada Tauragnuose viešėjusi dr. Eugenija Šimkūnaitė šventė savo 75-ąjį gimtadienį.
Renginio pabaigoje turiningą programą „Iš Žiniuonės skrynios" parodė Tauragnų skyriaus folkloro ansamblis, vadovaujamas Vilmos Valienės. Iš žiniuonės „čemodano" ansamblio dalyviai traukė E. Šimkūnaitės knygas, pristatydami jos pasakas, sakmes, mįsles, užkalbėjimus, jos mintis apie vaistinguosius augalus ir jų gydomąsias savybes, dainavo liaudies dainas apie medelius, žolynus.
Kartu su tauragniškiais renginyje dalyvavo ir susirinkusius sveikino Utenos r. savivaldybės kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė. Tekstas Danguolės Trimonienės, nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big