Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Vėjuotą ir snieguotą gruodžio 7 d. šiltą ir nuoširdų poezijos ir dainų vakarą tauragniškiams dovanojo Audronė Misiukaitė. Jai talkino akordeonistė Renata Buzėnaitė. Audronės Misiukaitės eilėraščius taip pat skaitė ir Tauragnų skyriaus meninio skaitymo studijos skaitovai: Alvydas Danauskas, Gražina Grašienė, Loreta Juškėnienė, Inga Motiejūnienė, Nijolė Šuminienė, Danguolė Trimonienė. Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Gruodžio 7 d. prie seniūnijos nušvito eglė. Susirinkusius sveikino seniūnas Alvydas Danauskas. 

 Nuotraukos Danguolės Trimonienės, Ingos Motiejūnienės

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Gruodžio 5 d. būrelis tauragniškių, vadovaujamų Jurgitos Jakubauskaitės, kūrė kalėdinius vainikus. Vienas jų papuošė kultūros namų sceną, kitas – erdvę miestelio centre. Darbavosi Aldona Budreikienė, Laima Danauskienė, Gražina Grašienė, Jūratė Šinkūnienė, Janė Šinkūnienė, Regina Mačienė, Sigita Nasevičienė, Sallija Deveikienė, Vilma Valienė, Loreta Juškėnienė, Danguolė Trimonienė. Pagelbėjo ir vyrai: Bronius Balsys, Edvardas Petrauskas ir Žymantas Trimonis.

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Socialinis projektas. Klykių bendruomenė 2018 m. įgyvendino socialinį projektą „Specialiųjų socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims namuose", kurį rėmė Utenos rajono savivaldybė. Projekto metu buvo įdarbintas vienas bendruomenės narys, dirbo trys savanoriai. Vienuolikai Klykių seniūnaitijos teritorijoje gyvenančių asmenų buvo teikiamos socialinės paslaugos namuose. Senstantiems mūsų kaimų gyventojams labai reikalinga socialinė pagalba, kad jie galėtų savarankiškai gyventi savuose namuose.

Projektas „Malkinės remontas, priemonių bei įrankių įsigijimas bendruomenės poreikiams". 
Klykių bendruomenė dalyvavo 2018 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse'' įgyvendinime. Įgyvendintas projektas „Malkinės remontas, priemonių bei įrankių įsigijimas bendruomenės poreikiams", kurį rėmė Utenos rajono savivaldybė. Projekto metu buvo tvarkomos Klykių kaimo viešosios vietos, remontuojama malkinė, nupirkta inventoriaus bendruomenės poreikiams, vyko popietė „Klykiai prisiminimuose".
Bendras darbas stiprina kaimyniškus ir bendruomeninius ryšius tarp gyventojų. Į bendruomeninę veiklą yra įtraukiami savanoriai, jaunimas, senjorai ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys. Aplinkos gražinimas, jaukios aplinkos kūrimas skatina Klykių kaimo gyventojus jaustis tikrais savo kaimo šeimininkais.
Tekstas Ritos Butavičienės

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Gruodžio 5 d. Tauragnų darželinukus aplankė Tigriukas (bibliotekininkė Jurgita Gudelienė) iš Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos. Vaikai klausėsi pasakos apie skraidančias knygas ir iš jų lapų pabirusias žemėn raideles. Vaikučiai - šaunuoliai! Jie pažino Tigriuko rodomas raideles ir sugalvojo savus žodelius. Vėliau sekė kitos užduotys ir žaidimai. Šis užsiėmimas skirtas vaikų gebėjimams ir socialiniams įgūdžiams ugdyti panaudojant tikslinius žaidimus. Tekstas ir nuotraukos Nijolės Šuminienės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big