Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Norime pasidžiaugti, kad 2019 spalio 8 dieną pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „VIRTUALUS VORATINKLIS“, kuriame dalyvaus ir Tauragnų skyriaus ikimokyklinės grupės ugdytiniai.
Inovacijomis grįsto projekto „Virtualus voratinklis“ tikslas – ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinio komunikavimo gebėjimus diegiant virtualią aplinką ugdymo(si) procese. Projekto metu, socialinio komunikavimo gebėjimų ugdymui, bus sukurta ir išbandyta e. mokymosi priemonė „Voriukas“ grįsta globalaus pažinimo bei universalaus dizaino principais, taikomos naujosios medijos ugdymo procese ir parengtos jų taikymo rekomendacijos, sukurtas virtualus vaikų pasiekimų stebėjimo įrankis „Voratinklis“.
Projektą įgyvendins šešios Utenos r. ugdymo įstaigos vykdančios ikimokyklinį ugdymą. Tarp jų ir Krašuonos progimnazijos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyrius. Konsultuos Kauno Prano Daunio ugdymo centras.
Projekto tikslinė grupė – veiklą tobulinančių, ikimokyklinį ugdymą vykdančių švietimo įstaigų mokytojai, kurie mokydamiesi ir dalyvaudami veiklose diegs pokyčius švietimo įstaigų veikloje.
Projektas prisidės prie Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams švietimui keliamo tikslo – besimokančios bendruomenės kūrimas, LR vyriausybės programos tikslo – darnaus švietimo kūrimas siekimo, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo, Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti.
Tekstas Aldonos Tartilienės

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big