Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

2013 m. liepos 6 dieną Tauragnuose vyko Kraštiečių šventė "Po Tauragnų dangum".

Šventė prasidėjo bėgimu nuo Taurapilio piliakalnio iki Tauragnų. Trijų kilometrų trasą įveikė visi 24 dalyviai. Šiuo renginiu pradėtas vykdyti projektas „Sveikatingumo renginiai Tauragnų bendruomenėje", kurį finansuoja Sveikatos apsaugos ministerija.
Kultūros centro salėje vienas svarbiausių šventės akcentų buvo Tauragnų krašto Garbės piliečio vardo suteikimas. Šiais metais vardas suteiktas Rimantui Antanui Gineičiui už patriotiškumą, Tauragnų krašto kultūros ir istorijos puoselėjimą, Bonifacui Stundžiai - už ypatingus nuopelnus Lietuvos mokslui, gimtosios tauragniškių tarmės puoselėjimą, visuomeninę veiklą. Vygantui Varneckui - už aktyvią kultūrinę, kūrybinę veiklą bei teatro tradicijų puoselėjimą Tauragnų krašte.
Dar vienas svarbus šventės momentas – knygelės „Tauragnai šiandien" pristatymas. Knygelė, taip pat ženkliukas „Tauragnai" su miestelio herbu buvo įteikti kiekvienam kraštiečiui ir šventės svečiui. Šventėje dalyvavo žymūs kraštiečiai: Vidmantas Mačerauskas, technikos mokslų daktaras, gamtos mokslų daktaras Romualdas Šimkūnas, technikos mokslų daktaras Stasys Šinkūnas, restauratorė Janina Kavaliauskaitė-Bilotienė, aktorius Alvydas Jauniškis, rajono tarybos narė Laimutė Taleikienė, kelių tiesimo ir remonto įmonės „Grinda" direktorius Algimantas Vilūnas ir kt. Kalbėjo svečiai: Danutė Kunčienė, Žolinčių akademijos pirmininkė, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas Romas Pakalnis, miškininkas, žymus visuomenės veikėjas Rimas Klimas.
Po oficialiosios dalies kultūros centro salėje dainavo Edmundas Kučinskas.
Po pietų šventės dalyviai rikiavosi eisenai nuo kultūros centro iki akmens, žyminčio vietą, kur 1908 metais Justino Toleikio klojime buvo suvaidintas pirmasis spektaklis Tauragnuose. Sveikinimo žodį tarė kraštietis, Utenos r. savivaldybės tarybos narys Osvaldas Katinas. Vėliau salėje žiūrovai stebėjo tauragniškių spektaklį pagal Antaną Miškinį „Pāsakajimas apē kaimiškų meiłį" (rež. Loreta Juškėnienė), Varėnos r. Marcinkonių kaimo teatro spektaklį - Veronikos Urbonavičiūtės pjesę „Sunki dalia" (rež. Rima Avižienė) ir Kupiškio r. Skapiškio kultūros namų mėgėjų teatro „Stebulė" bei jaunimo teatro studijos „Ku-kū" spektaklį „Pasakoja kupiškėnai" (rež. Vita Vadoklytė). Susirinkusiems sveikinimo žodį tarė ES parlamento narys Juozas Imbrasas.
Vėliau šventė tęsėsi kultūros centro kieme. Vakaronę vedė kraštetis aktorius Alvydas Jauniškis, grojo Tauragnų kultūros centro kapela, dainavo moterų ansamblis (vadovė Vilma Valienė). Susirinkusius tauragniškiai vaišino troškiniu, kepė kiaušinienę.
21 valandą, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo giedamas Valstybės himnas.
Kraštiečių šventė „Po Tauragnų dangum" buvo surengta įgyvendinant Bendruomenės projektą „Kraštiečių šventės organizavimas Tauragnuose", kuris finansuotas iš Utenos VVG Kaimo plėtros strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas".
Tekstas Danguolės Grabauskienės.

Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Filmuota medžiaga apie Tauragnus (Kauno televizija, 2012). Žiūrėti...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big