Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

2013 m. liepos 6 dieną Tauragnuose vyko Kraštiečių šventė "Po Tauragnų dangum".

Šventė prasidėjo bėgimu nuo Taurapilio piliakalnio iki Tauragnų. Trijų kilometrų trasą įveikė visi 24 dalyviai. Šiuo renginiu pradėtas vykdyti projektas „Sveikatingumo renginiai Tauragnų bendruomenėje", kurį finansuoja Sveikatos apsaugos ministerija.
Kultūros centro salėje vienas svarbiausių šventės akcentų buvo Tauragnų krašto Garbės piliečio vardo suteikimas. Šiais metais vardas suteiktas Rimantui Antanui Gineičiui už patriotiškumą, Tauragnų krašto kultūros ir istorijos puoselėjimą, Bonifacui Stundžiai - už ypatingus nuopelnus Lietuvos mokslui, gimtosios tauragniškių tarmės puoselėjimą, visuomeninę veiklą. Vygantui Varneckui - už aktyvią kultūrinę, kūrybinę veiklą bei teatro tradicijų puoselėjimą Tauragnų krašte.
Dar vienas svarbus šventės momentas – knygelės „Tauragnai šiandien" pristatymas. Knygelė, taip pat ženkliukas „Tauragnai" su miestelio herbu buvo įteikti kiekvienam kraštiečiui ir šventės svečiui. Šventėje dalyvavo žymūs kraštiečiai: Vidmantas Mačerauskas, technikos mokslų daktaras, gamtos mokslų daktaras Romualdas Šimkūnas, technikos mokslų daktaras Stasys Šinkūnas, restauratorė Janina Kavaliauskaitė-Bilotienė, aktorius Alvydas Jauniškis, rajono tarybos narė Laimutė Taleikienė, kelių tiesimo ir remonto įmonės „Grinda" direktorius Algimantas Vilūnas ir kt. Kalbėjo svečiai: Danutė Kunčienė, Žolinčių akademijos pirmininkė, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas Romas Pakalnis, miškininkas, žymus visuomenės veikėjas Rimas Klimas.
Po oficialiosios dalies kultūros centro salėje dainavo Edmundas Kučinskas.
Po pietų šventės dalyviai rikiavosi eisenai nuo kultūros centro iki akmens, žyminčio vietą, kur 1908 metais Justino Toleikio klojime buvo suvaidintas pirmasis spektaklis Tauragnuose. Sveikinimo žodį tarė kraštietis, Utenos r. savivaldybės tarybos narys Osvaldas Katinas. Vėliau salėje žiūrovai stebėjo tauragniškių spektaklį pagal Antaną Miškinį „Pāsakajimas apē kaimiškų meiłį" (rež. Loreta Juškėnienė), Varėnos r. Marcinkonių kaimo teatro spektaklį - Veronikos Urbonavičiūtės pjesę „Sunki dalia" (rež. Rima Avižienė) ir Kupiškio r. Skapiškio kultūros namų mėgėjų teatro „Stebulė" bei jaunimo teatro studijos „Ku-kū" spektaklį „Pasakoja kupiškėnai" (rež. Vita Vadoklytė). Susirinkusiems sveikinimo žodį tarė ES parlamento narys Juozas Imbrasas.
Vėliau šventė tęsėsi kultūros centro kieme. Vakaronę vedė kraštetis aktorius Alvydas Jauniškis, grojo Tauragnų kultūros centro kapela, dainavo moterų ansamblis (vadovė Vilma Valienė). Susirinkusius tauragniškiai vaišino troškiniu, kepė kiaušinienę.
21 valandą, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo giedamas Valstybės himnas.
Kraštiečių šventė „Po Tauragnų dangum" buvo surengta įgyvendinant Bendruomenės projektą „Kraštiečių šventės organizavimas Tauragnuose", kuris finansuotas iš Utenos VVG Kaimo plėtros strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas".
Tekstas Danguolės Grabauskienės.

Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Filmuota medžiaga apie Tauragnus (Kauno televizija, 2012). Žiūrėti...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 m. birželio 23 dieną Tauragnų kultūros centro mėgėjų teatras „Mokas" vyko į Ignaliną. Joninėms skirtame renginyje žiūrovai pamatė spektaklį pagal A. Miškinį „Pāsakajimas apē kaimiškų meiłį".

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 m. birželio  21 dieną Joninių šventėje prie Tauragno ežero koncertavo kapela "Sadūnai", kapela "Fortūna" (vad. K. Steikus), Tauragnų kultūros centro meno mėgėjai.
Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Birželio 8 dieną Tauragnų kultūros centre vyko mėgėjų teatro „Mokas" premjera pagal A. Miškinį „Pāsakajimas apē kaimiškų meiłį".
Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas... 

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 m. gegužės 25 dieną Tauragnuose vyko regioninis gitarų muzikos festivalis „Alyvoms žydint"Koncertavo uteniškiai Arūnas Kučinskas, Algimantas Baronas, Rytis Palionis ir Olga Paukštienė bei Valerijus Ksenzovas iš Ignalinos, tauragniškiai Rytis Paleckis, Audrius Žebelys, Vytautas Budvytis, Martynas Kulbačiauskas, Gintaro Šumino mokyklos gitaristės Kristina ir Raminta.
Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 m. gegužės 25 dieną Klykių kaimo bendruomenė minėjo savo veiklos penkmetį. Šventėje gausiai dalyvavo rajono bibliotekininkės, Tauragnų bendruomenės atstovai. Susirinkusius linksmino Tauragnų moterų ansamblis, kapela, Felicija ir Jonas Bartašiūnai.
Nuotraukos Danguolės Grabauskienės

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 m. gegužės 11 dieną Tauragnų bendruomenės nariai vyko į ekskursiją. Jie aplankė Taujėnų dvarą, Pašilių Stumbryną, Bistrampolio dvarą, dalyvavo Burbiškių dvare vykusioje Tulpių žydėjimo šventėje.
Nuotraukos Danguolės Grabauskienės ir Žymanto Trimonio
Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 m. gegužės 3 dieną Tauragnų kultūros centre vyko renginys, skirtas Motinos dienai „Tau, mama..."
Nuotraukos Kristinos Tartilaitės

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 m. balandžio 27 dieną - Tauragnų krašto bendruomenės 10 metų gimtadienio šventė.
Nuotraukos Žymanto Trimonio
Žiūrėti nuotraukas...

Nuotraukos Gražinos Grašienės
Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Tauragnų seniūnijos atstovai 2013 metų Utenos rajono seniūnijų sporto žaidynių virvės traukimo varžybose iškovojo II vietą. Sveikiname.
Nuotraukos Lauros Gimžauskienės
Žiūrėti nuotraukas

Tauragnų seniūnijos atstovai 2013 metų Utenos rajono seniūnijų sporto žaidynių šachmatų, moterų ir vyrų tinklinio varžybose iškovojo II vietas. Sveikiname.
Nuotraukos Danguolės Grabauskienės
Žiūrėti nuotraukas

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Balandžio 20 d. Utenio aikštėje vyko Jurginių šventė. Dalyvavo Tauragnų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis ir kapela (vadovė V. Valienė).
Nuotraukos Danguolės Grabauskienės

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Balandžio 13 dieną Pakalnių kultūros centre vyko duetų vakaras-konkursas "Atsiliepki tu manoj dainoj". Mūsų kultūros centro duetas  - Vilma Valienė ir Gražina Kunickienė laimėjo III vietą. Sveikiname!

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 m. balandžio 4 dieną Tauragnų kultūros centro moterų ansamblis (vad. V. Valienė) ir „Moko" mėgėjų teatro vaidintojai (rež. L. Juškėnienė) su spektakliu pagal E. Ignatavičiaus apsakymą ,,Nueinantis pasaulis" vyko į Pavasario šventę Vyžuonose.

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 m. kovo 28 d. Utenos kultūros centro diskotekų salėje vyko „AČIŪ" vakaras, skirtas Tarptautinei teatro dienai. Vakaro metu buvo įteikti diplomai ir teatro nominacijos „AČIŪ" statulėlė.
Renginyje dalyvavo nemažas būrys tauragniškių. Seniūnui Alvydui Danauskui diplomas įteiktas už „Žaliaduonių" teatre sukurtą Samaraičio-Samuravičiaus vaidmenį spektaklyje G. Grajausko "Komiksas arba žmogus su geležiniu dančiu", o Tauragnų „Moko" teatro artistei Ligitai Balčiūnienei – už Barboros vaidmenį L. Didžiulienės-Žmonos komedijoje "Paskubėjo". Apdovanojimus įteikė LR Seimo narė ir Nominacijos globėja Milda Petrauskienė. „Ačiū" statulėlė įteikta ilgametei „Žaliaduonių" teatro režisierei Almai Eigerdienei.
Po apdovanojimų susirinkusieji žiūrėjo teatro „Ramūno atelje" spektaklį „Hermetikum, arba trečias kelias iš dviejų galimų". Spektaklio autorius ir režisierius Ramūnas Abukevičius.
Nuotraukos  Žymanto Trimonio ir Adolfo Sinkevičiaus

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 m. balandžio 5 dieną Tauragnų krašto muziejuje vyko Zitos Lašinskienės siuvinėjimų parodos pristatymas. Autorė papasakojo, kas paskatino užsiimti siuvinėjimais, kokia buvo nelengva pradžia, kodėl dar ir dabar laisvesnę minutę mielai leidžia su adata ir lankeliu.
Po parodos pristatymo edukacinėje klasėje vyko siuvinėjimo pamoka, kurios metu moterys mokėsi siuvinėti ar tobulino savo įgūdžius, išbandė keletą siuvinėjimo būdų. Dirbant kilo įvairių klausimų, į kuriuos Zita mielai atsakė, pasidalijo savo žiniomis, sugebėjimu kruopščiai, tvarkingai užbaigti siuvinius. Ilgokai netilo darbinis šurmulys, kuris, tikiuosi, išaugs į didelės kantrybės ir užsispyrimo reikalaujantį darbą, o mes greitu laiku parodoje galėsime pamatyti ir Tauragnų moterų siuvinėtus darbus.
Tekstas Gražinos Grašienės
Nuotraukos Gražinos Grašienės ir Bronislavos Juknevičienės
Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 m. kovo 22 dieną Tauragnų kultūros centre vyko popietė, skirta projekto "Kelrodis" organizatorių susitikimui. Koncertavo ir vaidino Tauragnų kultūros centro meno mylėtojai.

 9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Kovo 9 dieną Tauragnuose vyko renginys "Nuslinkim Indrajas žemei", skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai ir dr. Eugenijos Šimkūnaitės gimtadieniui paminėti. Dalyvavo svečiai: Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas Romas Pakalnis, pirmininkė Birutė Karnickienė, botanikė Živilė Lazdauskaitė, Utenos savivaldybės mero patarėjas Gintautas Petravičius, kultūros skyriaus specialistė Zita Mackevičienė, Utenos kraštotyros muziejaus direktorė Lilija Jovarienė, Utenos Krašuonos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Telksnienė, A. ir M. Miškinių etnografinės sodybos - muziejaus muziejininkė Rimanta Gaidienė. Meninėje programoje dalyvavo Tauragnų E. Šimkūnaitės pradinio ugdymo skyriaus mokiniai (mokyt. A. Tartilienė), Aukštakalnio progimnazijos skaitovės Viktorija Damašiūtė (mokyt. A. Augustinienė) ir Karolina Rakauskaitė (mokyt. G. Vaitonienė), R. Šaltenio progimnazijos moksleivė Viltė Subačiūtė (mokyt. R. Panavienė), o kolektyvas iš Krašuonos progimnazijos parodė kompoziciją "Mana Tėviškej" (sumanytoja ir scenarijaus autorė mokyt. V. Budvytienė, jai talkino kolegė A. Kanapeckienė, šokio mokyt. E. Kutkienė, informatikas A. Svigaris). Viso renginio metu gerą nuotaiką palaikė Tauragnų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis ir kapela (vadovė V. Valienė).
Sveikinimo žodžius tarė Tauragnų seniūnaitijos seniūnaitė N. Šuminienė, mero patarėjas G. Petravičius. E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas R. Pakalnis pasidalijo džiugia žinia - pavasarį Vilniuje, Lazdynų mikrorajone bus atidengtas paminklas daktarei.
Tekstas Gražinos Grašienės
Nuotraukos Žymanto Trimonio ir Bronislavos Juknevičienės
Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Tauragnų krašto muziejuje nuo vasario 1 d. iki kovo 19 d. – Audreolės Pažereckaitės-Pivorės fotografijų paroda „Nuojautos" ir Julijos Stankevičienės riešinių paroda.
Nuotraukos Gražinos Grašienės

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 m. vasario 16 dieną Tauragnų kultūros centro moterų ansamblis (vadovė V. Valienė) dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime Sudeikiuose.
Nuotraukos Žymanto Trimonio

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 m. vasario 15 dieną Tauragnų kultūros centre vyko koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai. Dalyvavo Utenos kultūros centro moterų choras (vad. G. Gricius).

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 m. vasario 12 dieną Tauragnuose buvo švenčiamos Užgavėnės.
Nuotraukos Žymanto Trimonio
Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Daugiau straipsnių...

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big