Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

2014 m. gruodžio 26 d. tauragniškiai rinkosi į Kalėdinę vakaronę kultūros namuose. Susirinkusius sveikino seniūnas Alvydas Danauskas, kultūrinių renginių organizatorė Danguolė Grabauskienė. Kraštietis, Utenos r. savivaldybės tarybos narys Darius Šinkūnas atvežė ir naują 2015 metų kalendorių, skirtą dr. Eugenijos Šimkūnaitės 95-mečiui, kurį gavo visi vakaronės dalyviai. Nuotaikingas kalėdines daineles dainavo mokyklos pradinukai, linksmino Tauragnų kapela bei moterų ansamblis. Linksmai buvo išlydėti Arklio metai ir pasitikta Ožka. Kalėdų senelis išdalino dovanas – visi ištraukti loterijos bilietai buvo laimingi. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2014 m. gruodžio mėnesį Klykių bendruomenėje vyko adventiniai renginiai. Susirinkusieji puošė eglutę ir kieme augantį didžiulį ąžuolą, "iš sniego", statė Senį Besmegenį, su gražiu 75-erių metų jubiliejumi sveikino bendruomenės narį Joną Bartašiūną. Nuotraukos Ritos Butavičienės ir Onos Šyvienės.

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2014 m. gruodžio 18 dieną mėgėjų teatras "Mokas" lankėsi Utenos socialinės globos namuose, kur parodė spektaklį pagal A. Miškinį "Pasakajimas ape kaimiškų meilį". Režisierė Loreta Juškėnienė. Nuotraukos Danguolės Grabauskienės

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Pasveikinta šimtametė Ona Štarienė
Violeta Develienė
„Istorija skaičiuoja tūkstantmečius, žmogus- metus, valandas, dienas. Laikas priartino gražią ir prasmingą šventę. 100-tojo jubiliejaus proga linkiu Jums geros sveikatos, artimųjų meilės bei kasdienių džiaugsmų!"- šiais žodžiais buvo pasveikinta Tauragnų seniūnijos Geguniškio viensėdžio gyventoja Ona Štarienė, 2014 m. gruodžio 14 dieną atšventusi savo 100-ąji gimtadienį.
Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino sveikinimą ir gėles jubiliatei įteikė mero patarėjas Gintautas Petravičius ir Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė. Įspūdingos šventės proga Onutę pasveikino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus direktorius Vidmantas Misiūnas ir pensijų skyriaus pavaduotoja Danutė Ugianskienė. Sveikintojai įteikė jubiliatei dovaną ir margaspalvių gėlių puokštę. Tauragnų seniūnas Alvydas Danauskas sveikindamas linkėjo Onutei stiprios sveikatos ir saulėtų dienų.
Ilgaamžę globojančios dukros Birutė Stundžienė ir Joana Stasiūnienė sveikintojams papasakojo apie mamytės gyvenimo vingius. Ona Štarienė turi tris anūkes- tai Vaida, Aušra ir Rasa ir džiaugiasi penkiais proanūkiais: Tomu, Tadu, Orinta, Aukse ir Ugne. Šimto metų jubiliejus tai tikras sukauptos gyvenimo patirties ir artimųjų meilės liudijimas. Onutės Štarienės artimieji dėkojo sveikintojams už parodytą dėmesį, o jubiliatė gėrėjosi gėlėmis ir netgi užtraukė liaudišką dainą.

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2014 m. gruodžio 12 dieną Utenos kultūros namuose vyko adventinė popietė, kurioje dalyvavo kolektyvai iš visų kaimo kultūros namų. Popietėje dalyvavo ir mūsų moterų ansamblis bei mokyklos pradinukai. Nuotraukos Janės Šinkūnienės, Adolfo Sinkevičiaus

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2014 m. gruodžio 5 dieną Tauragnų kultūros namuose buvo pristatytas projektas „Aukštaitijos regiono etnografiniai kaimai", kurį parengė Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities komtūrija (komtūrė Zita Mackevičienė), finansavo Lietuvos kultūros taryba, o informaciją parengė Tauragnų krašto bendruomenės žmonės, geriausiai pažįstantys tų kaimų savastį ir gyvenimus.
Surinkta medžiaga apie penkis etnografinius kaimus, esančius Tauragnų seniūnijoje: Strazdų, Šiaudiniškio, Šuminų, Vaišnoriškės, Varniškių. Užrašyti pasakojimai apie ten dar gyvenančius ir gyvenusius žmones, gamtos ir kultūros paveldo objektus, architektūrą, tautosaką, surinktos to krašto darbų ir švenčių fotonuotraukos, kaimai nufotografuoti iš paukščio skrydžio.
Mintimis, kaip sekėsi rinkti medžiagą, bendrauti su žmonėmis pasidalino Danguolė Grabauskienė, Bronė Juknevičienė, Nijolė Šuminienė. Susirinkusiems buvo parodyta dalis surinktos medžiagos. Mintimis apie etnografinių kaimų dabartį pasidalino ir Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko Gamtos skyriaus vyriausiasis specialistas Bronius Šablevičius.
Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities komtūrija parašė projektą knygelės leidybai ir tikimasi, kad knygelė dienos šviesą išvys 2015 metams, kurie kaip tik yra paskelbti Etnografinių regionų metais.
Seniūnas Alvydas Danauskas pristatė seniūnijos vykdytą projektą „Mes – gamtos vaikai. Iš naujo atraskime gimtąjį kraštą". Kalbėjo biologas, literatas, gamtininkas publicistas, biomedicinos mokslų daktaras Bronius Šablevičius. Jaunieji gamtininkai Kęstutis Danauskas ir Mindaugas Ilčiukas pravedė gamtosauginę paskaitą „Inkilai ir jų gyventojai" bei konkursą „Atspėk paukščių balsus", kuriame žiūrovai aktyviai dalyvavo ir buvo apdovanoti saldžiais prizais. Susirinkusiems buvo padalinti spalvoti lankstinukai „Uoksiniai paukščiai ir jų namai", kuriuose pateikta surinkta medžiaga apie smulkiuosius bei stambiuosius uoksinius paukščius, jų inkilus. Projektą finansavo Utenos rajono savivaldybė.
Po projektų pristatymo miestelio centre vyko Eglučių įžiebimo šventė. Miestelį šventėms papuošė seniūnijos, pašto, kultūros namų, bibliotekos, muziejaus darbuotojos, Tauragnų bendruomenė, taip pat tauragniškė Janė Šinkūnienė ir Tauragnų seniūnaitė Giedrė Tubelienė. Su artėjančiomis šventėmis visus sveikino seniūnas Alvydas Danauskas, grojo Tauragnų kapela, dainavo moterų ansamblis.
Nuotraukos Mindaugo Ilčiuko, Ingos Motiejūnienės, Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2014 pasvalys

 

Lapkričio mėn. 23 d. Pasvalyje UKC Tauragnų skyriaus mėgėjų teatras "Mokas" dalyvavo XXII Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje ,,Atspindžiai". Tauragniškiai vaidino A. Miškinio ,,Pasakojimų ape kaimiškų meilį".Režisierė Loreta Juškėnienė. Nuotrauka Danguolės Grabauskienės.

 

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Lapkričio 28 dieną Tauragnų kultūros skyriaus meno kolektyvai viešėjo Užpaliuose. „Moko" teatras parodė spektaklį – E. Ignatavičiaus „Nueinantis pasaulis", koncertavo kaimo kapela. Nuotraukos Justės Kamarauskaitės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Lapkričio 22 dieną Stučių kaime, prie stogastulpio, žyminčio Lietuvos karinio ir valstybės veikėjo, Lietuvos kariuomenės brigados generolo Kazio Musteikio gimtojo namo vietą, vyko minėjimas, skirtas K. Musteikio 120-osioms metinėms paminėti. Renginį pradėjo seniūnas Alvydas Danauskas. Pranešimą apie generolo gyvenimą ir veiklą skaitė tauragniškė istorikė Bronislava Juknevičienė. K. Musteikio atminimas buvo pagerbtas tylos minute ir Krašto apsaugos savanorių salvėmis. Sodybos vietoje buvo pasodintas ąžuoliukas, moterų ansamblis padainavo keletą patriotinių dainų.
Po renginio visi vaišinosi Utenos apskrities šaulių 9-osios rinktinės išvirta koše ir kvapnia arbata. Renginio rėmėjas – kraštietis Algis Trinkūnas ir jo vadovaujama įmonė „Agrenta". Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Danguolės Grabauskienės, Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Lapkričio 15 d. Utenos KC Tauragnų skyriaus kaimo kapela (vadovė Vilma Valienė) svečių teisėmis dalyvavo Juodupėje (Rokiškio r.) vykusioje rajono vokalinių ansamblių šventėje-konkurse "Atsiliepki tu manoj dainoj". Nuotraukos iš www.rokiskis.lt

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Lapkričio 14 d. Tauragnų kultūros namai pažymėjo savo veiklos 55-metį. Šventėje dalyvavo ne tik dabartiniai Tauragnų skyriaus meno kolektyvų vadovai, dalyviai, žiūrovai, bet ir tie, kurie čia dirbo anksčiau, kurie  dainavo, grojo, šoko ir vaidino. Koncerto metu buvo prisiminta Tauragnų krašto kultūros istorija, susirinkusieji dalinosi prisiminimais, pasirodė  dabartiniai UKC Tauragnų skyriaus meno mėgėjų kolektyvai.
Sveikinimą ir dovaną nuo seimo narės Mildos Petrauskienės įteikė Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė. Ji taip pat perdavė sveikinimus ir dovaną nuo Utenos r. mero Alvydo Katino. Susirinkusius sveikino Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Zita Mackevičienė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, pavaduotoja Regina Lumpickienė. UKC Padėkos buvo įteiktos ilgamečiams Tauragnų kultūros namų darbuotojams: Vygantui Varneckui, Vandai Varneckienei, Audronei Ramanauskienei, taip pat ilgus metus dainuojantiems Tauragnų scenoje: Irenai Eidžiulienei, Petrui Kazickui, Broniui Slapšiui, Janinai Augulytei, Tamarai Vanagaitei bei teatro veteranui Jonui Belopetravičiui.
Kultūros skyriaus darbuotojus taip pat sveikino seniūnas Alvydas Danauskas, Tauragnų bibliotekininkė Nijolė Šuminienė, muziejininkė Gražina Grašienė, seniūnaitė Giedrė Tubelienė, Janė Šinkūnienė, meno kolektyvų nariai. „Pakrikštytas“ moterų vokalinis ansamblis – nuo šiol jis vadinsis „Gelmė“.
Puikią muzikinę programą susirinkusiems dovanojo Ignalinos kultūros centro mišrus ansamblis „Iš širdies“ (vadovė Loreta Kuksėnienė). Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas... Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

 

2014 m. spalio 25 d. UKC Tauragnų skyriuje vyko romantinių dainų vakaras „Po Tauragnų dangum". Dalyvavo Ignalinos r. Linkmenų kaimo etnografinis ansamblis „Linkmena" (vadovė Ona Kliševičienė), Kupiškio r. Subačiaus kultūros namų mišrus vokalinis ansamblis „Viešinta" ir Kupiškio r. Lukonių kultūros namų moterų kvartetas (vadovė Irena Jėčiuvienė), Molėtų kultūros centro Inturkės moterų vokalinis ansamblis (vadovė Rima Deruvienė), Panevėžio bendruomenės namų kapela „Žara" (vadovas Petras Skrebė), Utenos kultūros centro Sudeikių skyriaus vokalinis ansamblis „Sudeikiečių gaida" (vadovė Audronė Misiukaitė), Utenos kultūros centro Tauragnų skyriaus moterų vokalinis ir senjorų ansambliai (vadovė Vilma Valienė), Zarasų kultūros centro Suvieko padalinio vokalinis ansamblis (vadovė Diana Skvarčinskaitė).
Šventėje dalyvavo ir kolektyvus sveikino LR Seimo narė Milda Petrauskienė, Utenos r. savivaldybės mero patarėjas Gintautas Petravičius, Utenos kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Zita Mackevičienė, Utenos kultūros centro metodininkė Giedrė Katinienė.
Prizus kolektyvams taip pat įsteigė tauragniškiai Sallija ir Rimvydas Deveikiai, Aldona ir Alvidas Driukai, UAB "Dimini" vadovas Darius Kulieša, Klykių bendruomenė (pirmininkė Rita Butavičienė), Piliakalnio seniūnaitija (seniūnaitė Danutė Valkauskienė), Tauragnų seniūnaitijos seniūnaitė Giedrė Tubelienė, buvusi Tauragnų kultūros namų koordinatorė Jūratė Šinkūnienė, Ažugirio medžiotojų klubas (prezidentas Algimantas Kunigėlis), Tauragnų krašto bendruomenė (pirmininkė Danguolė Grabauskienė). Žiūrovų prizą įsteigė tautodailinkė Regina Mačienė. Jis atiteko Panevėžio kolektyvui.
Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Aidos Grabauskaitės, Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas... 

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2014 m. spalio 18 d. UKC Tauragnų skyriaus kaimo kapela, vadovaujama Vilmos Valienės, dalyvavo Kuktiškėse vykusioje kaimo kapelų ir liaudies muzikantų šventėje „Grok, armonika". Žiūrovai balsavo rinkdami šauniausią kapelą ir šis vardas atiteko tauragniškiams. Džiaugiamės ir sveikiname. Kapeloje armonika groja Žaimantas Musteikis, akordeonu Vilma Valienė ir Žilvinas Gaižauskas (jie ir dainuoja), bosine gitara – Žymantas Trimonis, būgną muša Giedrė Tubelienė. Nuotraukos Romo Tubelio, Danguolės Grabauskienės, Genovaitės Šnurovos. Žiūrėti nuotraukas...

 9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2014 m. spalio 17 d. vyko Tauragnų krašto bendruomenės narių ataskaitinis susirinkimas. Po pirmininkės ataskaitos susirinkusiems dainavo nuostabus trio iš Dūkšto: Dangutė Urbonienė, profesionali atlikėja Birutė Paukštienė ir Vytautas Kazėnas. Smuiku grojo Agnė Umbrasienė. Šiltą ir jausmingą koncertą vedė Gintautas Velička. Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

 2014 m. spalio 5 dieną UKC Tauragnų skyriaus moterų vokalinis ansamblis (vadovė Vilma Valienė) dalyvavo Anykščių r. Leliūnuose vykusiose vokalinių ir romansinių ansamblių šventėje-konkurse "Rudens dainų mozaika - 2014". Nuotraukos Žymanto Trimonio

 9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Tauragnų bendruomenė prieš Mokytojo dieną organizavo akciją „Gėlė Mokytojui". Bendruomenės atstovai kartu su mokyklos pradinukais ir jų mokytoja nešini krepšiu rudeninių gėlių aplankė visus Tauragnuose gyvenančius mokytojus senjorus (o jų net 20), pasveikino ir įteikė gėlių. Nuotraukos Aldonos Tartilienės

 9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2014 m. rugsėjo 19 dieną kultūros namuose vyko renginys, skirtas Kristijono Donelaičio metams paminėti. Bibliotekininkė Nijolė Šuminienė surengė parodą, skirtą K. Donelaičiui, pradinės mokyklos vaikai iliustravo Donelaičio „Metus". Susirinkusiems apie poetą pasakojo ir skaidres rodė kultūrinių renginių organizatorė Danguolė Grabauskienė. Ištraukas iš poemos „Metai" skaitė Vijolė Budvytienė.
Į renginį atvyko UKC „Žaliaduonių" teatras su spektakliu pagal K. Donelaičio „Pavasario linksmybes". Susirinkusiems žiūrovams jie padovanojo puikių akimirkų, parodydami, kad Donelaitis nėra tas poetas, kurio kūriniai guli lentynose, o kad skaityti ir vaidinti Donelaitį gali būti netgi linksma. Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Reginos Mačienės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Rugsėjo 17 dieną seniūnas Alvydas Danauskas ir bendruomenės pirmininkė Danguolė Grabauskienė dalyvavo Vilniuje E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo organizuotoje diskusijoje „Ar daug išmokome iš Eugenijos Šimkūnaitės". Renginyje dalyvavo nemažai žinomų žmonių: ministro pirmininko patarėjas sveikatai Antanas Vinkus, Sveikatos apsaugos ministerijos netradicinės medicinos iniciatyvų koordinavimo skyriaus vedėja Jūratė Martinonienė, profesorius Romas Pakalnis, UAB „Acorus Calamus" direktorius Elmantas Pocevičius, botanikė doc. Živilė Lazdauskaitė, etnologė Gražina Kadžytė, fondo pirmininkė Birutė Karnickienė ir kt. Diskusijoje pasidalinta mintimis apie nuveiktus darbus, fitoterapijos perspektyvas Lietuvoje. Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Birutės Karnickienės. 

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Rugsėjo 5 d. - spalio 18 d. Tauragnų krašto muziejuje - Prano Rimiškio medžio skulptūrėlių paroda (iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų).

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Rugsėjo 6 dieną, Utenos miesto šventės metu, Tauragnai kartu su Saldutiškiu ir Kuktiškėmis kvietė į bendrą trijų seniūnijų kiemelį Dauniškio ežero pakrantėje. Nuotraukos Danguolės Grabauskienės, Giedrės Tubelienės, Žymanto Trimonio. Žiūrėti...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Rugsėjo 4 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje iškilmingai buvo atidaryta Utenos rajono apdovanojimų už pasiekimus įvairiose srityse paroda ir buvo pagerbti Utenos rajonui nusipelnę žmonės, įteikiant jiems Utenos rajono savivaldybės ženkliukus ir mero padėkas.
Šventės metu Padėka ir ženkliukas buvo įteikti Danguolei Grabauskienei, Utenos kultūros centro Tauragnų skyriaus kultūrinių renginių organizatorei, Tauragnų krašto bendruomenės pirmininkei, už aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą, kūrybiškas idėjas. Sveikiname!
Nuotraukos Lolitos Kaminskienės, Ingos Motiejūnienės

dangsveik

Daugiau straipsnių...

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big