Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Rugpjūčio 23 d. 19 val. buvo paminėtas Baltijos kelio 25-metis. Susirinkusius sveikino seniūnas Alvydas Danauskas, kultūrinių renginių organizatorė Danguolė Grabauskienė, skambėjo dainos apie Lietuvą, prisiminimais dalinosi Povilas Gimbutis, Albina Kazickienė, Bronė Sliesoravičienė, Eugenija Kamarauskienė, Alvidas Driukas, Rimantas Gineitis. Vėliau visi vaišinosi namine duona – brolybės ir vienybės simboliu, gėrė žolelių arbatą. Prie paminklo žuvusiems Tauragnų krašte iš atsineštų gėlių buvo sudėliotas simbolinis Baltijos kelias, uždegtos žvakutės. Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Rugpjūčio 8-10 d. bendruomenės nariai vyko į pažintinę–poilsinę ekskursiją. Jie aplankė netoli Klaipėdos esantį Dinozaurų parką, Medžioklės trofėjų muziejų Karklėje, važinėjosi po Elnyną. Kitą dieną pabuvojo Klaipėdos jūrų muziejuje, stebėjo delfinų pasirodymą. Laisvu nuo ekskursijų metu ilsėjosi prie jūros Giruliuose. Nuotraukos Vido Juknevičiaus, Linos Paukštienės, Sauliaus Umaro. Žiūrėti nuotraukas...

 9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Lie­pos 12-20 d. Tau­jė­nuo­se - šeš­ta­sis mė­gė­jų te­at­rų fes­ti­va­lis ,,Prie dva­ro". Liepos 15-ąją Taujėnų dvaro svirne vykusiame mėgėjų teatrų spektaklių vakare dalyvavo ir mūsų mėgėjų teatras „Mokas" (režisierė L. Juškėnienė). Jie parodė spektaklį pagal A. Miškinį "Pasakajimas ape kaimiškų meilį". Nuotraukose: "Moko" artistai prie Taujėnų dvaro. Nuotraukos Danguolės Grabauskienės.

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Liepos 6 d. 21 val. tauragniškiai kartu su visais pasaulio lietuviais giedojo „Tautišką giesmę". Nuotraukos Žymanto Trimonio.

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Birželio 21 dieną tauragniškiai ir svečiai rinkosi į tradicinę Kraštiečių šventę „Po Tauragnų dangum".

Prie kultūros namų visus pasitiko smagios kapelos atliekamos melodijos. Šventę salėje sveikinimais pradėjo seniūnas Alvydas Danauskas ir UKC Tauragnų skyriaus kultūrinių renginių organizatorė bei bendruomenės pirmininkė Danguolė Grabauskienė. Sveikinimus susirinkusiems taip pat skyrė keturios tauragniškių kartos – nuo pačių mažiausių darželinukų ir pradinukų iki žilagalvių senjorų. Vaikai gražiai tarmiškai skaitė kraštiečių tekstus, dainavo. Dainas susirinkusiems skyrė ir moterų ansamblis, vadovaujamas Vilmos Valienės, bei šventės proga vėl susibūrę senjorai. Jų daina apie tėviškę, į kurią „sugrįžtame jauni, sugrįžtam ir seni, kaip obelys balti" sulaukė gausių aplodismentų ir net buvo pakartota. Jaunimui atstovavo tauragniškė, nacionalinės M.K. Čiurlionio menų gimnazijos moksleivė, smuikininkė Birutė Ilčiukaitė, kuri atliko keletą kūrinių, taip pat Šarūnas Grabauskas, kurio knygelė „Tauragnų krašto žydai 1918–1940 m." tądien buvo pristatyta. Pristatant knygelę kalbėjo muziejininkė Bronė Juknevičienė, bibliotekininkė Nijolė Šuminienė, dailininkė kraštietė Vida Navikienė, autorius. Knygelė išleista iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų vietos bendruomenių tarybų sprendimais patvirtintoms veikloms, įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programą.
Šventėje dalyvavo mero patarėjas kraštietis Gintautas Petravičius, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, Užsienio reikalų ministerijos Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departamento direktorė kraštietė Ina Marčiulionytė, kraštietis aktorius Alvydas Jauniškis, Tauragnų krašto Garbės piliečiai: Algimantas Bartkevičius, Jonas Belopetravičius, Aldona Driukienė ir kt.
Po pirmosios šventės dalies susirinkusieji žiūrėjo nuotaikingą Tauragnų mėgėjų teatro „Mokas" premjerą – spektaklį pagal lenkų rašytojo Dmuševskio komediją „Gaila ūsų" (režisierė Loreta Juškėnienė). Spektakliui pasibaigus teatro vaidintojus ir režisierę su sėkminga premjera sveikino Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, tauragniškiai.
Šventė tęsėsi miestelio centre, kur savo išmonę ir kūrybingumą demonstravo seniūnaitijos, įsirengusios puikius kiemelius, ir įvairiomis gėrybėmis vaišinusios susirinkusius. Netrūko čia ir dainų, net vaidinimų.
Vėlai vakare norintys rinkosi prie Tauragno ežero į Joninių šventę. Čia susirinkusius linksmino muzikantai, degė laužai, buvo pasveikinti Jonai ir Janinos, visi vaišinosi skania žuviene.
Šventę parėmė Utenos r. savivaldybė, skyrusi lėšų bendruomenės projektui „Kraštiečių šventė Tauragnuose", taip pat kraštietis Algis Trinkūnas bei jo vadovaujama įmonė „Agrenta". Tekstas Danguolės Grabauskienės. 
Nuotraukos Danguolės Grabauskienės, Žymanto Trimonio. Žiūrėti...   Nuotraukos Ingos Motiejūnienės. Žiūrėti...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Birželio 9 dieną Tauragnuose buvo paminėtos trys gražios datos, juk 2014-ieji metai Tauragnų Šv. Jurgio bažnyčios klebonui garbės kanauninkui Broniui Šlapeliui – jubiliejiniai: 40 metų, kaip darbuojasi Tauragnų parapijoje, 55-eri kunigystės metai ir 80 gyvenimo metų.
Antrą Sekminių dieną tikintieji Tauragnų bažnyčioje pasitiko garbingus svečius: Panevėžio vyskupą Lionginą Virbalą, Panevėžio vyskupą emeritą Joną Kaunecką, keliolika kunigų. Iškilmėse dalyvavo ir Utenos r. meras Alvydas Katinas, Utenos kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Tauragnų seniūnas Alvydas Danauskas.
Gražiai išpuoštoje bažnyčioje Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, pamokslą sakė Panevėžio katedros rezidentas prelatas Bronius Antanaitis, sveikinimo žodį tarė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, tautinę juostą jubiliatui užrišo pastoracinės tarybos nariai. Tekstas Danguolės Grabauskienės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Birželio 6 dieną Tauragnų kultūros namų organizuota Sekminių šventė sulaukė Beržatilčio kaimo, Juodvalkių sodybos šeimininkų pritarimo, ir nemažas būrys tauragniškių tądien pėsti ir važiuoti traukė į šią sodybą, kur susirinko ir aplinkinių kaimų gyventojai.
Pagal Sekminių papročius buvo apvainikuota karvutė, folklorinę programą parodė mažieji tauragniškiai ir moterų ansamblis, grojo Tauragnų kapela. Buvo kepama kiaušinienė – tradicinis Sekminių valgis, kurios paragauti užteko visiems susirinkusiems. Vėliau prie vakaronės prisijungė ir uteniškių kapela "Dar ne sutema", kurioje groja vienas iš sodybos šeimininkų – Kęstutis Juodvalkis. Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Danguolės Grabauskienės, Žymanto Trimonio. Žiūrėti...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Birželio 5 dieną į kultūros namus rinkosi bendruomenių atstovai iš Utenos ir Anykščių rajonų. Psichologė Elona Berniūnienė juos sukvietė į socialinę diskusiją "Darbas tarpinstitucinėje komandoje" (VŠĮ "Žmogaus socialinės raidos tyrimų centro" vykdomas projektas "NVO organizacijų vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda" (TILTAS), kurio partneris yra Utenos r. savivaldybė). Susirinkusieji edukacinėje klasėje klausėsi muziejininkės Gražinos Grašienės pasakojimo apie Eugeniją Šimūnaitę, atliko praktinę užduotį – virė dilgėlių sriubą, vėliau su Elona Berniūniene aptarė psichologinius komandų formavimo aspektus, vyko praktiniai užsiėmimai, skirti savęs, kaip komandos nario, pažinimui. Tekstas ir nuotraukos Danguolės Grabauskienės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Gegužės 31 dieną Tauragnų kultūros namuose vyko Gitarų muzikos vakaras "Sugalvok man vakarą su žiburiu". Susirinkusiems koncertavo kirdeikiškė Kristina Leleivaitė, Raminta Kairionytė, Diana ir Gintaras Kalibatai iš Utenos, Arūnas Narkūnas, Marytė Rimkienė, Diana Stundžienė iš Saldutiškio ir Ernestas Melnikas iš Kauno. Žiūrovų tarpe sėdėjęs Edmundas Pupinis pasiskolinęs gitarą taip pat padainavo keletą dainų. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno, Žymanto Trimonio. Žiūrėti...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Gegužės 24 dieną bendruomenės nariai vyko į Vilnių, Sostinėje lankėsi Sereikiškių parke, Valdovų rūmuose, Vilniaus universitete. Po universitetą tauragniškius vedžiojo kraštietis prof. Bonifacas Stundžia. Norintys pakilo į šv.Jonų bažnyčios bokštą, iš kur atsiveria nuostabi Vilniaus senamiesčio panorama. Grįždami lankėsi Etnokosmologijos muziejuje. Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Gegužės 23 dieną vyko Edukacinis užsiėmimas „Lietuvių piemenavimo papročiai ir šventės". Užsiėmimą vedė Raimondas Garsonas. Nuotraukos Aldonos Budreikienės. Žiūrėti...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Gegužės 17 d. Tauragnų krašto bendruomenė rinkosi į Vyšnių žydėjimo šventę ir savo gimtadienį. Šventė prasidėjo Eugenijos Šimkūnaitės vyšnių sodelyje. Čia skambėjo dainos apie vyšnias, ant dešimties pernai pavasarį bendruomenės pasodintų vyšnaičių vaikai užrišo naujus kaspinus. Kalbėjo sodelio įkūrimo iniciatorė "Žolinčių akademijos" prezidentė Danutė Kunčienė, seniūnas Alvydas Danauskas. Aplankę sodelį visi rinkosi į kultūros namų salę. Gražiausias dainas apie vyšnias susirinkusiems dovanojo UKC Kuktiškių, Saldutiškio, Tauragnų skyrių dainininkai, moterų ansamblis iš Biliakiemio. Su gimtadieniu buvo pasveikinta ir tauragniškių bičiulė Danutė Kunčienė. Mažieji bendruomenės nariai pramogavo pūsdami muilo burbulus. Bendruomenę su gimtadieniu taip pat sveikino ne tik svečiai iš kaimyninių kultūros skyrių, bet ir Žolinčiai iš Kauno, kurių sveikinimus palydėjo kanklių melodijos, atlikamos Lionginos Stasiulienės, ir aktorės Kristinos Kazakevičiūtės skaitomos eilės. Žodį tarė Utenos r. savivaldybės kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė. "Utenos dienos" redaktorius Vytautas Ridikas apdovanojo net šešias tauragniškes, kurios įvairiuose Šauniausių rinkimuose užėmė prizines vietas ar buvo aktyviausios balsuotojos. Šventę užbaigė bendra daina "Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios..."
Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno (žiūrėti...), Alvydo Danausko (žiūrėti...), Žymanto Trimonio (žiūrėti...). 

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Gegužės 10 dieną rajono seniūnijų moterų krepšinio varžybose Tauragnų seniūnijos komanda (Kristina Palaimaitė, Jurgita Anuškevičienė, Rūta Kovalskytė) iškovojo I vietą. Šiais metais Tauragnų seniūnija užėmė III komandinę vietą. Sveikiname!
Dėkojame visiems sportininkams, kurie dalyvavo rajoninėse seniūnijų sportinėse varžybose. 

myflrbar

Gegužės 3 dieną Tauragnų kultūros centre vyko Šventė, skirta Motinos dienai. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Balandžio 26 dieną vykusiose virvės traukimo varžybose Tauragnų seniūnijos komanda (Modestas Gimžauskas, Mindaugas Gimžauskas, Kęstutis Žigelis, Žilvinas Gaižauskas, Andrius Pošiūnas, Antanas Paukštė, Mantas Kulionis) užėmė II vietą. Sveikiname!

myflrbar

BALANDŽIO 29 d. TAURAGNŲ BIBLIOTEKOJE vyko Vilhelmo Prano Balsio knygų apie tremtį: „Išnykti nevalia" ir „Miražo nelaisvėje" pristatymas. Dalyvavo knygos autorius ir redaktorė.

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Velykiniai renginiai tęsiasi. Iš mokyklos 2 metrų aukščio margutis milžinas atkeliavo į miestelio centrą prie Velykų medžio. Nuotraukos Sallijos Stinkure-Deveikienės.

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Velykų medžio puošimas
Miestelio centre ant medžio pakabinta 400 margučių. Beveik po 100 įvairiaspalvių margučių apnešė darželio ir mokyklos vaikai. Daug margučių gražiai "aprengė" Danutė Bartkevičienė, Valda Žebelienė, Bronė Slesoravičienė, Laima Jauniškienė, Alfonija Levčenka, Aldona Driukienė ir kt. Nuotraukos Danguolės Grabauskienės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

UTENOS KULTŪROS CENTRE. Balandžio 12 diena - DIENA SU TEATRU. Vaidino rajono mėgėjų teatrai. Renginyje dalyvavo ir tauragniškių mėgėjų teatras "Mokas" su spektakliu pagal A. Miškinio pasakojimą ,,Apę kaimiškų meilį" ( rež. L. Juškėnienė).

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Balandžio 11 dieną žiūrovai rinkosi į Vokalinės muzikos vakarą „Virgilijus Noreika. Mano Lietuva". Programoje taip pat dalyvavo buvęs maestro mokinys Dainius Puišys (baritonas), fortepijonu skambino Vytautas Lukočius, renginį vedė muzikologas Viktoras Gerulaitis. Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti...

Balandžio 10 dieną UKC Tauragnų skyriuje vyko edukacinis užsiėmimas - Velykinių kiaušinių marginimas. Nuotraukos Gražinos Grašienės. Žiūrėti...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Balandžio 5 dieną Tauragnuose apsilankė mūsų seni bičiuliai iš „Žolinčių akademijos". Jie E. Šimkūnaitės vyšnių sodelyje kartu su tauragniškiais pasodino dar 20 vyšnaičių. Nuotraukos Alvydo Danausko, Danguolės Grabauskienės, Aldonos Tartilienės, Vydo Kunčiaus. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2014 metų Utenos rajono seniūnijų sporto žaidynės. Kovo 29 dieną vyko moterų ir vyrų komandų tinklinio varžybos. Abi Tauragnų seniūnijos komandos iškovojo II-ąsias vietas. Moterų komandoje žaidė Vijolė Budvytienė, Vaida Vaitiekėnienė, Laima Danauskienė, Ieva Gineitytė. Vyrų komanda - Vaidas Petrauskas, Rimantas Petrauskas, Vaidas Pakerys. Sveikiname!

bal1

Kovo 20 dieną Utenos kultūros centro Kuktiškių kultūros skyriuje Tauragnų mėgėjų teatras ,,Mokas" papasakaja pasakajimų pagal A. Miškinį ,,Ape kaimiškų meilį". Režisierė Loreta Juškėnienė. Nuotraukos Danguolės Grabauskienės. Žiūrėti nuotraukas...

 9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Tęsiasi 2014 metų Utenos rajono seniūnijų sporto žaidynės. Kovo 15 d. vyko smiginio ir šachmatų varžybos. Abi Tauragnų seniūnijos komandos iškovojo prizines vietas: smiginio II vietą (Raimundas Kairionis, Edmundas Žebelys, Danguolė Grabauskienė), o šachmatų - III (Adelita Tilvytytė, Vaidas Petrauskas, Žymantas Trimonis). Sveikiname!

linija

Kovo 13 dieną trys mokiniai (pirmokė Ada Paukštytė, antrokė Jonė Šinkūnaitė ir ketvirtokas Matas Paukštė), seniūnas Alvydas Danauskas ir aš, mokytoja Aldona Tartilienė, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo kvietimu, dalyvavome šventinėje popietėje „Pavasaris pagal Eugeniją Šimkūnaitę". Vakaras buvo skirtas unikalios asmenybės - Lietuvos žiniuonės, žolininkės, farmacininkės, habilituotos daktarės gimtadieniui paminėti.
Mokytojų namuose, kur vyko vakaras, buvome maloniai sutikti. Renginį vedė etnologė Gražina Kadžytė, kuri nuoširdžiai ir šiltai pristatė visus šventės dalyvius ir svečius. Pirmiausia išklausėme įdomią VDU prof. dr. Ona Ragažinskienės paskaitą „Vaistingųjų augalų gydomoji galia ir jos poveikiai". Vėliau fondo projektų vadovė vaistininkė Dovilė Mandeikienė pristatė E. Šimkūnaitės atminimui nuveiktus ir dar būsimus darbus. Arbatėlėmis pagal daktarės receptus vaišino Acorus vaistažolių ekspertai. Šventėje dalyvavo ir kalbėjo E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos nariai ir bičiuliai.
Mums labai malonu buvo dalyvauti, pabūti tarp tokių garbingų žmonių, susilaukti tiek daug šilto, malonaus dėmesio ir pagyrų už aukštaitišką žodį, tarmės puoselėjimą. Tai mums geriausi vitaminai. O jau šimtalapis, kurį gavom dovanų – valgem, dekavojam ir geruoju minavojam. Tekstas Aldonos Tartilienės. Nuotraukos Alvydo Danausko. Žiūrėti nuotraukas... 

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Kovo 11 dieną Tauragnuose vyko renginys, skirtas Kovo 11-ajai ir dr. Eugenijos Šimkūnaitės gimtadieniui. Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena visus pasveikino seniūnas Alvydas Danauskas. Susirinkusieji galėjo pamatyti Justinos Šuminaitės sukurtą filmuką "Gražiausios spalvos trys". Įdomiai ir originaliai paminėtas dr. Eugenijos Šimkūnaitės gimtadienis. Renginį vedė muziejininkė Gražina Grašienė. Koncertavo UKC Tauragnų skyriaus kapela (vad. Vilma Valienė). Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Kovo 4 dieną tauragniškiai šventė Užgavėnes. Nuotraukos Justinos Šuminaitės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Prasidėjo 2014 metų Utenos rajono seniūnijų sporto žaidynės. Kovo 1 d. vykusiose šaškių varžybose Tauragnų seniūnijos komanda laimėjo II vietą (Gražina Grašienė, Rimantas Petrauskas, Povilas Šinkūnas). Sveikiname!

linija

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big