Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Norime pasidžiaugti, kad 2019 spalio 8 dieną pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „VIRTUALUS VORATINKLIS“, kuriame dalyvaus ir Tauragnų skyriaus ikimokyklinės grupės ugdytiniai.
Inovacijomis grįsto projekto „Virtualus voratinklis“ tikslas – ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinio komunikavimo gebėjimus diegiant virtualią aplinką ugdymo(si) procese. Projekto metu, socialinio komunikavimo gebėjimų ugdymui, bus sukurta ir išbandyta e. mokymosi priemonė „Voriukas“ grįsta globalaus pažinimo bei universalaus dizaino principais, taikomos naujosios medijos ugdymo procese ir parengtos jų taikymo rekomendacijos, sukurtas virtualus vaikų pasiekimų stebėjimo įrankis „Voratinklis“.
Projektą įgyvendins šešios Utenos r. ugdymo įstaigos vykdančios ikimokyklinį ugdymą. Tarp jų ir Krašuonos progimnazijos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyrius. Konsultuos Kauno Prano Daunio ugdymo centras.
Projekto tikslinė grupė – veiklą tobulinančių, ikimokyklinį ugdymą vykdančių švietimo įstaigų mokytojai, kurie mokydamiesi ir dalyvaudami veiklose diegs pokyčius švietimo įstaigų veikloje.
Projektas prisidės prie Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams švietimui keliamo tikslo – besimokančios bendruomenės kūrimas, LR vyriausybės programos tikslo – darnaus švietimo kūrimas siekimo, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo, Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti.
Tekstas Aldonos Tartilienės

2020 m. sausio 4 d. Tauragnuose suplevėsavo Lietuvos mažosios kultūros sostinės vėliava. Šią džiugią žinią tauragniškiams ir svečiams miestelio aikštėje paskelbė nuaidėjęs rago garsas, iškilmingai buvo atnešta mažosios kultūros sostinės vėliava. Ją iškėlė Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnijos seniūnas Alvydas Danauskas.
Iš miestelio aikštės šventė persikėlė į kultūros namus. Čia buvo įnešta mažosios kultūros sostinės ugnis, kuri sausio 3 d. buvo perimta iš Dusetų – 2019 metų mažosios kultūros sostinės Utenos apskrityje. Žiūrovams daug puikių emocijų suteikė operos solistas Liudas Mikalauskas, padovanojęs gražiausių dainų pynę ir gerą nuotaiką. Koncertą susirinkusiems dovanojo UAB Verža (direktorius Marius Dumbliauskas) ir Tauragnų krašto bendruomenė.
Po koncerto tauragniškius sveikino Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Audrius Remeikis, UKC vyr. meno vadovė Giedrė Katinienė, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo pirmininkė Birutė Karnickienė, prof. Romas Pakalnis, Žolinčių akademijos prezidentė Danutė Kunčienė, kraštietė dailininkė Vida Navikienė, Tauragnų krašto garbės pilietis prof. Bonifacas Stundžia.
Tauragnams šie metai svarbūs dar ir tuo, kad Seimas 2020-uosius paskelbė kraštietės dr. Eugenijos Šimkūnaitės metais. Kultūros namuose vyko kalendoriaus, skirto E. Šimkūnaitės 100-osioms gimimo metinėms, pristatymas. Apie tai mintimis pasidalino Darius Šinkūnas, kuris kartu su Ignu Vaškeliu parėmė šio kalendoriaus leidybą.
Po šventės į dangų kilo balionai, nešdami džiugią žinią visiems Tauragnams.
Tekstas Danguolės Trimonienės, nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

Mūsų 2019 metai buvo dar sveikesni ir dar aktyvesni, nei įprastai. Dalyvavome projekte „Sveikata visus metus“, kurį organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projekto tikslas buvo padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Projekte dalyvavo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokinių komandos, vaikų ir jaunimo organizacijos, klubai, būreliai, šeimos. Projekto organizatoriai kiekvieną mėnesį nuo vasario iki gruodžio kvietė leistis į sveikatos užduočių kelionę - gaudavome vis naują iššūkį, kurį stengdavomės kuo sumaniau, įdomiau, originaliau, prasmingiau įveikti. Įveikėme visus ir gruodžio 12 dieną buvome pakviesti į baigiamąją projekto konferenciją Vilniuje. Ne šiaip klausyti, o pasirodyti. Paruošėme gražią pasveikinimo programą (mokiniai tikrai šauniai pasirodė, labai didžiuojuosi jais), prisidėjo mūsų nuolatinės globėjos - bibliotekininkė Nijolė iškepė duoną, muziejininkė Gražina paruošė džiovintų vaisių, vaistažolių prizus. Dalyvavo 269 komandos, 6917 dalyvių iš visos Lietuvos. Ir žinote ką? Mes laimėjome pirmą vietą! Namo grįžome su diplomu, padėkos raštu ir rimtomis dovanomis.
Tekstas ir nuotraukos Aldonos Tartilienės

Lapkričio 23 d. Tauragnų kultūros namai pažymėjo savo veiklos 60-metį.
Su švente sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, kuri perdavė sveikinamą ir nuo Utenos rajono mero Alvydo Katino, Utenos kultūros centro direktorius Erikas Druskinas, Tauragnų seniūnas Alvydas Danauskas, Utenos kraštotyros muziejaus darbuotoja, tauragniškė Bronė Juknevičienė, Tauragnų bibliotekininkė Nijolė Šuminienė, ilgametis kultūros namų režisierius, Tauragnų krašto garbės pilietis Vygantas Varneckas, buvusi darbuotoja Jūratė Šinkūnienė.
Į sceną buvo pakviesti buvę darbuotojai ir įvairių meno kolektyvų dalyviai, jiems padėkota rožės žiedu. Įneštas Gimtadienio tortas. Oficialiosios dalies pabaigoje skambėjo bendra daina.
Šventės proga sveikino ir gražiausių dainų pynę dovanojo Dusetų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Svaja“ (vadovė Margarita Simokaitytė) ir UKC Sudeikių skyriaus vokalinis ansamblis ir instrumentinė grupė „Sudeikiečių gaida“ (vadovė Audronė Misiukaitė).
Dėkojame visiems už bendrystę, o mūsų svečiams už nuostabias dainas, dovanotas geras emocijas, už jaukų vakarą kartu.
Tekstas Danguolės Trimonienės, nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

Lapkričio 22 d. Stučių kaime (Tauragnų sen.) buvo paminėtos generolo Kazio Musteikio 125-osios gimimo metinės. Dalyvavo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariškiai ir Utenos apskrities šaulių 9-oji rinktinė. Kariškiai iškilminga salve pagerbė generolo Kazio Musteikio atminimą. Šauliai vaišino šauliška koše. Nuotraukos Valdo Mintaučkio. Žiūrėti nuotraukas...

Lapkričio 10 dieną Tauragnų kultūros namuose vyko poezijos ir muzikos popietė, skirta Tauragnų krašto garbės piliečio Jono Belopetravičiaus atminimui. Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti...

Spalio 26 d. jau keturioliktą kartą Tauragnuose skambėjo romantinės dainos. Festivalyje „Po Tauragnų dangum“ dalyvavo šeši kolektyvai iš įvairių Lietuvos kampelių.
Koncertą pradėjo UKC Tauragnų skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Gelmė“ (vad. Vilma Valienė). Po šeimininkų puikių dainų pynę dovanojo svečiai: Anykščių KC Leliūnų skyriaus romantinio dainavimo ansamblis (vadovė Irena Kuliavienė), Pasvalio KC Mikoliškio skyriaus vokalinis ansamblis „Rasa“ (vadovė Rasa Andžiuvienė), duetas „Prima“ – Rima Žudienė ir Radvilė Kraujalytė iš Panevėžio r. Raguvos KC (vadovė Rima Žudienė), Zarasų KC vokalinis ansamblis „Rasos“ (vadovė Rasa Rugaitytė), Mamų ir dukrų kvartetas iš Šakių r. Gotlybiškių kaimo (vadovė Violeta Simonavičienė).
Koncerto dalyvius sveikino UKC direktoriaus pavaduotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė. Visiems kolektyvams buvo įteikti UKC direktoriaus Eriko Druskino pasirašyti Padėkos raštai. Dovanas kolektyvams tradiciškai skyrė  ir tauragniškiai. Ačiū Daliai ir Algimantui Jackūnams, Alfonijai Levčenkai, Alvydui ir Lionei Musteikiams, Onai ir Viliui Ryliškiams, Danutei ir Gintautui Valkauskams, Vitai Vilūnaitei.
Žiūrovų prizas, kurį įsteigė Tauragnų seniūnija, atiteko Mamų ir dukrų kvartetui. Jie surinko daugiausiai žiūrovų balsų. Kolektyvui buvo įteikta Algirdo Panavo nuotrauka, kurioje – gražuolis Tauragno ežeras.
Vakarą vedė ir kolektyvus pristatė Gražina Grašienė ir Nijolė Šuminienė.
Ačiū puikiems atlikėjams ir nuostabiems žiūrovams! Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

Spalio 18 d. popietę tauragniškiai ir svečiai rinkosi į Tauragnų biblioteką. Čia vyko knygos „Dovanojantis gerumą“ pristatymas. Mintis įamžinti knygos puslapiuose mokslų daktarą, Lietuvos nusipelniusį gydytoją, Tauragnų krašto garbės pilietį, kilo ilgus metus Tauragnuose dirbusiam gydytojui, Tauragnų krašto garbės piliečiui Kazimierui Preikšai. Jis - knygos sudarytojas. Knygą redagavo mokytojas, rašytojas Stepas Eitminavičius. Knygą „Dovanojantis gerumą“  išleido Utenos spaustuvė-leidykla „Indra“.
Prisiminimais apie dr. Algimantą Bartkevičių pasidalino ne tik gydytojas Kazimiera Preikša, mokytojas ir rašytojas Stepas Eitminavičius, mintimis į praeitį, į linksmas ir liūdnas gyvenimo akimirkas, bendraujant  su šviesios atminties dr. Algimantu Bartkevičiumi sugrįžo gydytojai Emilija Fedaravičienė, Raimundas Leipus, Arvydas Paleckis, tauragniškės Eugenija Kamarauskienė, Aldona Kirkienė. Dr. Algimanto Bartkevičiaus našlė Danutė pasidžiaugė, kad jos vyro atminimas likęs tauragniškių ir uteniškių širdyse.
Ramų rudens vakarą visus sušildė muziejininkės Gražinos išvirta moliūgų sriuba. Ačiū Gražinai. Ačiū gydytojui Kazimierui Preikšai, puoselėjančiam ne tik Lietuvos istoriją, bet ir siekiančiam išsaugoti iškilių asmenybių atminimą. Ačiū visiems buvusiems kartu.
Tekstas Nijolės Šuminienės, nuotraukos Aldonos Kirkienės. Žiūrėti...

Spalio 5 d. gausus tauragniškių ir svečių būrys susirinko į UKC Tauragnų skyriaus kapelos „Tauragna“ gimtadienio šventę. Skambią muziką  ir dainas susirinkusiems dovanojo Panevėžio r. Paįstrio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Gegužinė“ (vad. Jolita Rutkauskienė), Rokiškio r. Obelių KC kapela „Malūnas“ (vad. Zenonas Žekas), Dusetų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela, vadovaujama Sigitos Gudonienės, ir tauragniškiai (vadovė Vilma Valienė).  Susirinkusius  smagiais pasakojimais linksmino Darata ir Mikasė iš Vilučių kaimo (Nijolė Petrusevičienė ir  Marija Šermukšnienė). Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti...

Tauragnų seniūnija baigė įgyvendinti 2019 m. gamtosauginės veiklos projektą "Tauragnas iš arčiau", kuri rėmė Utenos rajono savivaldybė. Rugsėjo 27 d. vyko renginiai, skirti Pasaulinei natūralios aplinkos dienai. Tauragnų kultūros namuose buvo atidaryta fotografijų paroda "Tauragno ežero spalvos" (ji bus eksponuojama iki gruodžio 1 d.). Parodą pristatė projekto vadovas, seniūnas Alvydas Danauskas. Po parodos pristatymo poilsiavietėje prie Tauragno ežero susirinkusieji susipažino su dviem naujais informaciniais stendais apie Tauragno ežero gyventojus, vaišinosi labai gardžia žuviene, kurią išvirė Povilas Gimbutis. "Žuvienės virimo šventę" rėmė Tauragnų krašto bendruomenė. Nuoširdų Ačiū tariame visiems, padėjusiems surengti šią gražią šventę. Žiūrėti nuotraukas...

Rugsėjo 21 d. Dagos ir Lygiadienio šventė Tauragnuose. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

Rugpjūčio 23 d. Simbolinis Baltijos kelias Tauragnuose. Susirinko per 130 žmonių. Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti...

Rugpjūčio 23 d. Laisvės autobusiukas Tauragnuose.

Rugpjūčio 12-14 d. Tauragnų bendruomenė lankėsi Taline ir Stokholme. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big