Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Balandžio 21 d. Maleckažemio kaime pirmą kartą buvo organizuota Jurginių šventė. Šiuo renginiu pradėtas vykdyti Tauragnų bendruomenės projektas „Bendruomeniškumą stiprinantys tradiciniai etnokultūriniai renginiai Tauragnuose", kurį remia Utenos rajono savivaldybė.
Pažymint Lietuvos 100-metį kaimo centre iškelta istorinė Lietuvos vėliava. Vėliavą pašventino rezidentas, garbės kanauninkas Bronius Šlapelis, iškėlė Piliakalnio seniūnaitė Danutė Valkauskienė. Ji pristatė ir Maleckažemio kaimo istoriją. Susirinkusieji padainavo kaimo himną ir patraukė link laukų.
Čia su duonos kepalu visus pasitiko gaspadoriai – Gražina ir Pranas Virvyčiai. Tauragnų skyriaus folkloro ansamblis, vadovaujamas Vilmos Valienės, kreipėsi į šv. Jurgį daina: „Jurgi, paimk raktus, Jurgi atrakink žemę..." Pridėjęs ausį prie žemės gaspadorius klausėsi, ką ji kalba. Jei būsimasis derlius žadėjo būti geras, tai besiklausančiam pasigirsdavęs iš žemės balsas: „Pasitrauk toliau, čia bus sėjama". Žemės šeimininkas susirinkusiems pranešė, kad būtent tokius žodžius ir išgirdo. Nešinas duonos kepalu P. Virvytis apėjo savo lauką, atpjovė duonos riekę ir užkasė į žemę, sakydamas: „Šventas Jurgi, apsaugok javus nuo ledų, gyvulius nuo ligų, duok gerą derlių". Tada duoną, kurioje buvo įkeptas kiaušinis (tokią duoną tradiciškai kepdavo Jurginėms), išdalino po gabalėlį susirinkusiems.
Vėliau didelis būrys dainuodami patraukė link besiganančių gyvulių. Čia renginio vedančioji priminė, kad tradiciniame lietuvių kalendoriuje balandžio 23-ioji – Šv. Jurgio, kankinio, mirties diena, sutampa su labai svarbiu gamtos virsmu. Paauga žolė, todėl iš tvartų išgenami galvijai. Sakydavo: „Šv. Jurgis tvartus atidaro". Ir net jeigu „Jurgis atjotų ant širmo žirgo" – aplinkui būtų šalnos nubalinta žolė, vis tiek reikia išginti. Nors trumpam, tik į diendaržį, mat sakoma, kad „Šv. Jurgis turi pamatyti savo globojamą bandą". Tada jis „neužsisėdės šalinėje". Kadangi diena buvo saulėta, Danutė ir Gintautas Valkauskai iš tvarto jau buvo išvedę savo karvutę ir avių pulkelį, o Bronė Rožienė išvedė arklį. Jei kiti gyvuliai buvo baikštesni, tai arkliukas mielai su visais bendravo ir leidosi glostomas. Tuo ypač džiaugėsi vaikai.
D. Valkauskienė papasakojo, kad gyvulius išginė su apeigomis. Kad metai būtų sėkmingi, prieauglio daug, o vilko nasrai užrakinti – po tvarto slenksčiu ji padėjo du dažytus kiaušinius – jurgučius ir pjūklą dantimis į viršų. Gyvuliai sėkmingai peržengė plieno dantis, nesutraiškė ir kiaušinių. Metai bus geri, – sakė šeimininkė.
Šeimininkas pakrapijo išgintus gyvulius švęstu vandeniu, paėmęs spyną apėjo aplink gyvulius, spyną užrakino ir nunešęs padėjo ant tvarto slenksčio. Tai reiškia, kad visi gyvuliukai ganiavos metą turėtų išlikti saugūs. Paskui šeimininką sekė ir piemuo. Su šiuo vaidmeniu puikiai susidorojo Gustas. Jis kiekvienam gyvuliui paglostė nugarą žilvičio šaka su „kačiukais", kad ir gyvuliai būtų apvalūs, riebūs, sveiki. Šeimininkė į pakiužusį indą įdėjusi žarijų, uždėjo ant jų velykinės verbos spygliukų ir pasmilkė gyvulius, o ypač savo karvutę. Kaip sakė pati šeimininkė, čia daug žmonių susirinko, tai kad „bloga akis" nenužiūrėtų, kad karvutė pieninga būtų ir kad gyvatė neįkirstų...
Dainuodami Jurginių dainas visi patraukė į tą pusę, kur jau sklido gardūs kvapai – Maleckažemio vyrai virė žirnienę su aviena. Čia reikia padėkoti ypač Valdui Tumėnui, kuris prie ugnies stovėjo ir prižiūrėjo, kad sriuba neprisviltų ir skani išvirtų. Besimėgaujant puikia sriuba, beskanaujant įvairių suneštinių gardumynų, kaimo muzikantai linksmas melodijas grojo, skambias dainas dainavo... Lauke stiprus vėjas plaikstė vėliavą, kuri nuo šiol lyg pasakos visiems, kad čia gyvena darbštūs, kūrybingi žmonės, kurie saugo savo istoriją, kuria kaimo dabartį ir ateitį.
Džiaugiamės, kad renginys pavyko, kad šventė sukvietė ir aplinkinių kaimų žmones, kad ir tauragniškių nemažas būrys atvažiavo. Ačiū seniūnaitei Danutei Valkauskienei, kurios pečius buvo užgulusi nemaža organizacinių rūpesčių našta. Net kaimo keliuko duobės buvo išlygintos, smėliuku užpiltos. Šaunuoliai Maleckažemio žmonės! Tekstas Danguolės Trimonienės. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Akcijoje "Darom-2018" dalyvavo Utenos Krašuonos progimnazijos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyriaus mokinukai (mokytoja A. Tartilienė). Nuotraukos Aldonos Tartilienės 

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Pasitinkant Kultūros dieną prie Tauragnų kultūros namų balandžio 14 d. buvo iškelta Taikos vėliava. Kultūros dienai paminėti buvo skirtas ir koncertas. Ačiū svečiams, kurie šiltą pavasario dieną atvyko į Tauragnus ir padovanojo susirinkusiems gražių akimirkų. Dainavo puikus UKC Vyžuonų skyriaus moterų vokalinis ansamblis "Versmė", vadovaujamas Ramunės Miečiutės, akomponavo Renata Veličkienė, birbyne grojo Gediminas Kaušyla. Pirmą kartą Tauragnuose pasirodė Utenos sportinių šokių kolektyvas "Slingas" (vad. Evaldas Prevelis). Jaunatviški šokėjai padovanojo keletą nuotaikingų spalvingų šokių, kuriems abejingų tikrai nebuvo. Ačiū visiems, buvusiems kartu. Tekstas Danguolės Trimonienės, nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Tauragnų krašto muziejuje nuo balandžio 4 dienos iki gegužės 12 dienos vyks Žilvitos Žiezdrytės tapybos darbų ir Ivetos Znebaitės medinių modelių paroda. Nuotraukos Gražinos Grašienės 

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Mokyklėlė alsuoja pačia gražiausia pavasario švente – šv. Velykomis. Velykos neatsiejamos ir nuo gamtos prisikėlimo, gyvybės ir vaisingumo simbolio – kiaušinių. Todėl išpuošę, išdabinę ir pažadinę naujam vaidmeniui savo didįjį kiaušinį, pavadinę jį „Velykų Bobute", kovo 27 dieną išlydėjome į miestelio centrą. Tikimės, jog Bobutės šypsena padovanos saulės, džiaugsmo, saujelę geros nuotaikos tauragniškiams ir svečiams.
Įspūdinga buvo antradienio dailės, technologijų pamoka. Klasė pakvipo šienu, džiovintais gėlių žiedais, atgijusiomis blindžių šakelėmis. Visą valandą vaikai susikaupę dirbo. Parsinešę į namus šventinį stalą papuoš pasidarytomis velykinėmis kompozicijomis. Darbelius padėjo pasigaminti trečiokės Justytės mama Ramunė Palskienė. Ačiū jai už puikias idėjas, suteiktą džiaugsmą. Tekstas ir nuotraukos Aldonos Tartilienės 

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Kovo 27 d. Prie Velykų medžio iš mokyklos atkeliavo ir Velykų "bobutė". Taip pat nusifotografuoti kviečia Velykų zuikis. Nuotraukos Danguolės Trimonienės 

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Tauragnų miestelio centre papuoštas Velykų medis. Šiais metais – 1500 margučių, iš jų – per 300 trispalvių, skirtų Valstybės 100-mečiui. Nuotraukos Ingos Motiejūnienės, Aldonos Tartilienės, Danguolės Trimonienės. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Kovo 16 d. Tauragnų kultūros namuose moterys rinkosi į edukacinį užsiėmimą "Šimtmečiui – 100 trispalvių margučių". Trispalviais siūlais jau namuose šešios moterys apnėrė 300 kiaušinių, kurie už savaitės papuoš Velykų medį miestelio centre. Štai šios darbštuolės: Danutė Bartkevičienė, Aldona Budreikienė, Laima Jauniškienė, Alfonija Levčenka, Bronė Slesoravičienė, Valda Žebelienė. Tekstas ir nuotraukos Danguolės Trimonienės 

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Kovo 16 d. Tauragnų krašto muziejuje vyko parodos „Kitas šiaudo gyvenimas" pristatymas. Darbų autorė tauragniškė Stasė Aleknienė pasidalino prisiminimais apie pirmuosius bandymus sukurti šiaudinį sodą, papasakojo apie šiaudo kelią iki puikaus meno kūrinio. Autorė kuria ne tik sodus, parodoje tauragniškiai gali pasigrožėti paveikslėliais, servetėlėmis iš lino ir šiaudų, megztomis servetėlėmis ir takeliais. Stasę Aleknienę sveikino artimieji ir tauragniškiai. Muziejininkė Gražina Grašienė padėkojo už puikius darbus, palinkėjo sėkmės ir sutarė, jog Stasytė (taip nuo seno ją vadina tauragniškiai) pamokys šio kruopštaus, šiaudų vėrimo darbo. Tekstas Nijolės Šuminienės, nuotraukos Danguolės Trimonienės 

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Kovo 10 d. tauragniškiai minėjo dvi svarbias datas – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir kraštietės daktarės Eugenijos Šimkūnaitės 98-ąsias gimimo metines. Po sugiedoto himno, moksleivių posmų ir moterų ansamblio dainų, skirtų gimtajam kraštui, renginį toliau vedė muziejininkė Gražina Grašienė. Ji pakvietė visus prisiminti įžymiąją kraštietę, jos išmintingus patarimus. Susirinkusieji filmuotos medžiagos pagalba nusikėlė į 1995 metus, kada Tauragnuose viešėjusi dr. Eugenija Šimkūnaitė šventė savo 75-ąjį gimtadienį.
Renginio pabaigoje turiningą programą „Iš Žiniuonės skrynios" parodė Tauragnų skyriaus folkloro ansamblis, vadovaujamas Vilmos Valienės. Iš žiniuonės „čemodano" ansamblio dalyviai traukė E. Šimkūnaitės knygas, pristatydami jos pasakas, sakmes, mįsles, užkalbėjimus, jos mintis apie vaistinguosius augalus ir jų gydomąsias savybes, dainavo liaudies dainas apie medelius, žolynus.
Kartu su tauragniškiais renginyje dalyvavo ir susirinkusius sveikino Utenos r. savivaldybės kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė. Tekstas Danguolės Trimonienės, nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

20180311

Kovo 11 d. tauragniškių folkloro ansamblis koncertavo Leliūnuose. Po koncerto su bendruomenės pirmininku Kęstučiu Udru nusifotografavo prie iš ledo sukurtos Jono Basanavičiaus skulptūros. Nuotrauka Edmundo Gutausko

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Tauragnų krašto muziejuje nuo kovo 3 d. iki balandžio 3 d. eksponuojama tauragniškės Stasės Aleknienės darbų paroda "Kitas šiaudo gyvenimas". Nuotraukos Gražinos Grašienės 

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą..."
Puoselėjant liaudies tradicijas ir šiais metais kovo 2 dieną mokyklėlėje surengėme Kaziuko mugę. Kaziuko mugė – man toks ypatingas renginys ugdymo įstaigoje, jei tik suaugusieji gebame atiduoti veiksmą į vaikų rankas. Kai vaikai kasdieniame gyvenime yra tik norėtojai ir pirkėjai, tai šis renginys – vos ne vienintelis toks, kur vaikams geriausiai atsiskleidžia, kaip sukasi pasaulis, kaip uždirbami pinigai. Iššūkių buvo daug. Reikėjo nepamiršti, kad Kaziuko mugė – tai prekyba savo dirbiniais. Tad būsimas pardavėjas turėjo atsakyti: ką gali pagaminti greitai, daug ir su mažomis finansinėmis išlaidomis. Ne šiaip pagaminti, bet kad būtų patrauklu pirkėjui ir turėtų konkurencinį pranašumą tarp kitų: naudinga arba smagu, unikalu, protinga kaina.
Prasidėjus prekybai mugė užvirė it didžiulis skruzdėlynas. Prekiavo skanumynais gardumynais, papuošalais trečiokai Inesa ir Deividas, antrokas Tomas, visi keturi pirmokai – Brigita, Raminta, Mantas ir Nojus.
Koks malonumas buvo vaikams, kai jų prekes pirko ne tik darželinukai su auklėtoja Daiva, bet ir visad mažųjų idėjas palaikančios bibliotekininkė Nijolė, muziejininkė Gražina, virėja Vitutė, muzikos mokytoja Vilma. Nuoširdus ačiū Laimai Danauskienei bei pašto darbuotojoms, kad surado laiko ir užsuko į mugę.
Aptariant paaiškėjo, kad pardavėjai vis tik daugiau uždirbo nei išleido ir daugiau skanėstų parnešė namo nei susidėjo iškart į pilvą.
Mokymasis vyko – įvairiausių dalykų! Be to, buvo smagu ir įsimintina, nes vyko per gyvą praktiką.
Tekstas ir nuotraukos Aldonos Tartilienės 

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Vasario 15 d. tauragniškiai pasipuošę geltona-žalia-raudona spalvomis rinkosi miestelio centre, prie paminklo žuvusiems Tauragnų krašte. Čia visi sustojo į skaičių 100, padainavo dainą „Gražiausios spalvos trys". Taip prasidėjo renginys „Kartu su visa Lietuva", skirtas Valstybės 100-mečiui.
Kultūros namų salėje su švente susirinkusius sveikino seniūnas Alvydas Danauskas, Utenos r. savivaldybės tarybos narys Marijus Kaukėnas. Puikų poezijos spektaklį „Po Aukštaitijos dangum" parodė UKC Vaikų ir jaunimo teatro studija (rež. Vida Kairienė).
Po spektaklio patys tauragniškiai pristatė savo miestelio istoriją. Į salę „suskridę" šimtmečio paukščiai ant savo sparnų atnešė reikšmingiausius miestelio dešimtmečių įvykius. Su jais supažindino Inga Motiejūnienė, Aldona Budreikienė, Audronė Vadišienė, Danutė Valkauskienė, Tauragnų pradinukai – Gustas, Inesa, Justė ir Tomas (mokyt. Aldona Tartilienė), Jūratė Šinkūnienė, Valda Žebelienė, Nijolė Šuminienė, Bronė Juknevičienė, Gražina Grašienė. Stendą, skirtą Gineičių šeimai, pristatė muziejininkė Bronė Juknevičienė. Kalbėjo Gineičių giminės atstovas, Tauragnų krašto garbės pilietis Rimantas Gineitis.
Renginį užbaigė UKC Tauragnų skyriaus mėgėjų teatro „Mokas" prasminga publicistinė kompozicija „Iš svajonių gimsta tikrenybės" (Vydūnas). Režisierė Loreta Juškėnienė.
Salę puošė Danutės Bartkevičienės rankdarbis iš 100 trispalvių širdelių – dovana Lietuvai.
Pasibaigus renginiui visiems atėjusiems (Šimtmečio knygoje pasirašė 125 žmonės) buvo įteikta ką tik padaryta Šimtmečio nuotrauka. Tai Tauragnų bendruomenės dovana tauragniškiams ir miestelio svečiams.
Ačiū visiems, kurie prisidėjote prie šventės organizavimo, ir visiems, kurie atėjote. Juk stiprybė ir slypi vienybėje.
Tekstas Danguolės Trimonienės, nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Vasario 14 d. Tauragnų bibliotekoje vyko popietė "Skaitau Lietuvai: 100 pasakų Lietuvos 100-mečiui". Tauragnų mokyklėlės mokinukai, padedami mokytojos, pažadėjo šiais metais perskaityti 100 pasakų. Visų pasakų pavadinimus surašysime į 100-mečio plakatą. Pirmąsias pasakas vaikams perskaitė pasakų bobutė (Valda Žebelienė).
Tekstas ir nuotraukos Nijolės Šuminienės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Vasario 13 d. Užgavėnių šventė Tauragnuose.

 Nuotraukos Janės Šinkūnienės. Daugiau nuotraukų...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Daug gerų emocijų vasario 8 dieną parsivežėm iš kelionės į Visaginą. Grožėdamiesi apšerkšnijusiais miškais, akinančiai baltu vingiuotu keliu dar neįpusėjus dienai atvykome į Visagine esantį Akvariumų saloną, kuris įkurtas 2000 metais. Mus priėmė akvariumų savininkas Alvydas Vytas. Negailėdamas šmaikščių žodžių, jis papasakojo apie ten augančias ir besidauginančias tropinių kraštų gėlavandenes žuvis bei vandenyje žaliuojančius tropinių kraštų augalus. Žuvų čia - daugiau kaip šimtas rūšių. Mokiniai grožėjosi ta įvairove, šnabždėjo auksinėms žuvelėms savo norus.
Viename iš akvariumų, tarp Lietuvos ežerų žuvų, gyvena keli vėžliai. Šeimininkas vaikams leido atsistoti ant vėžlio „namelio". Vaiko svorį vėžliui išlaikyti - ne problema. Jų šarvai pakelia kur kas daugiau. Ir dar daug džiaugsmo buvo, kai susitiko su filmukų herojais - žuviuku Nemo ir žuvyte Dory.
Grįždami namo stabtelėjome prie Ignalinos atominės elektrinės, lankėmės Dūkšto geležinkelio stotyje. Tekstas ir nuotraukos Aldonos Tartilienės. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Sausio 28 d. Tauragnuose buvo minimos Lietuvos nepriklausomybės gynėjo, muitininko Antano Musteikio 60-osios gimimo metinės. Po šv. Mišių Tauragnų Šv. Jurgio bažnyčioje kultūros namuose susirinkusiems Bronislava Juknevičienė priminė tragiškus Medininkų įvykius. Prisiminimais Antano iš vaikystės dalijosi sesuo Judita Musteikytė, klasės draugai Elena Babrauskaitė-Juodienė, Algimantas Bikus, Artūras Kazickas, Valda Kunickaitė–Žebelienė, Gražina Vaišnoraitė–Vilutienė prisiminė mokyklinius metus, žmona Alytė prisiminė gražiausias bendro gyvenimo akimirkas, dalijosi skaudžiais išgyvenimais po tragiškų Medininkų įvykių. Klebonas, Garbės kanauninkas Bronius Šlapelis papasakojo apie Musteikių, tėvo ir sūnaus, pagalbą bažnyčiai. Smuiku griežė Utenos A. Šapokos gimnazijos gimnazistė, Utenos meno mokyklos moksleivė, įvairių konkursų lauretė Asta Dirmaitė. Po renginio Alytė visus pakvietė pasivaišinti gimtadienio tortu. 
Tauragnų krašto muziejuje vasario mėnesį veiks paroda „Antanui Musteikiui atminti". Joje bus eksponuojami jam priklausę daiktai, piešiniai, nuotraukos ir kt. Tekstas Gražinos Grašienės. Nuotraukos Nijolės Šuminienės. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Sausio 20 d. Tauragnuose svečiavosi mėgėjų teatras "Le Liūnė" su Jono Šarkausko komedija "Koldūnai" (rež. Šarūnas Kunickas). Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Sausio 12 d. buvo paminėta Laisvės gynėjų diena. Tauragnų miestelio centre, prie paminklo žuvusiems Tauragnų krašte, buvo uždegtas ATMINTIES laužas. Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Gruodžio 30 d. Tauragnų kultūros namuose vyko Senųjų metų palydų šventė. Tauragniškiams 2018 metų kalendorius pagal Eugenijos Šimkūnaitės gyvūnų horoskopus tradiciškai padovanojo Utenos r. savivaldybės tarybos narys Darius Šinkūnas. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Gruodžio 21 d. Tauragnų seniūnijos vaikučius aplankė Kalėdų senelis. Tauragnų mokyklėlės mokinukai ir darželinukai dainavo, deklamavo kalėdinius eilėraštukus. Susirinkusieji į Tauragnų kultūros namų salę žiūrėjo Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos darbuotojų suvaidintą vaizdelį „Šiukšlyno pasakos". Kalėdų senelis išdalino vaikučiams didelį maišą dovanų. Tekstas Nijolės Šuminienės. Nuotraukos Nijolės Šuminienės ir Aldonos Tartilienės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

2017 m. gruodžio 12 d. – 2018 m. sausio 30 d. Tauragnų krašto muziejuje Utenos rajono tautodailininkų kūrybos darbų paroda. Skelbimas...

Nuotraukos Gražinos Grašienės

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Gruodžio 16 d. Tauragnų kultūros namuose vyko Vitalijos Katunskytės koncertas.

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Gruodžio 15 d. Tauragnų kultūros namuose vyko adventinė popietė „Dalintis gerumu ir duona". Renginį prasmingu italų rašytojo ir kunigo Bruno Ferrero pasakojimu „Keturios žvakės" pradėjo Vaikų ir jaunimo dramos studijos nariai, vadovaujami Loretos Juškėnienės.
Popietėje dalyvavo ir mintimis pasidalino Utenos dekanato dekanas, Tauragnų bažnyčios administratorius Remigijus Kavaliauskas. Dalyvauti Maltiečių veikloje kvietė Utenos maltiečių grupės vadovė Diana Tumėnienė ir grupės narė Laimutė Šinkūnienė (skaityti daugiau...).
Susirinkusiems sutartines giedojo Utenos kultūros centro sutartinių giedotojų grupė „Sėdauta", vadovaujama Dalios Magilienės.
Baigiantis renginiui visi vaišinosi tauragniškių kepta duona. Ačiū Alvydui Danauskui, Daliai Jackūnienei, Ritai Pundzienei, Vitalijai Šlepikienei ir Nijolei Šuminienei, kurie savo iškepta duonele pasidalino su visais dalyvavusiais renginyje. Duonos kepalas buvo įteiktas ir dekanui Remigijui Kavaliauskui, kuris Tauragnuose yra naujas žmogus ir renginyje dalyvavo pirmą kartą. Duonelės kepaliukais apdovanotos ir „Sėdautos" moterys.
Adventinė popietė užbaigė Tauragnų krašto bendruomenės projektą „Etninės kultūros ir vietos tradicijų plėtra Tauragnų bendruomenėje", kurį rėmė Utenos rajono savivaldybė.
Pasibaigus popietei, prie seniūnijos buvo įžiebta Kalėdų eglė. Tekstas Danguolės Trimonienės, nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Gruodžio 2 d. Tauragnų kultūros skyriuje vyko Meno mylėtojų šventė „Kiekvienas žmogus yra kūrėjas".
Šventę pradėjo Vaikų ir jaunimo dramos studijos artistai, vadovaujami Loretos Juškėnienės.
Po nuotaikingo vaikų pasirodymo buvo padėkota senjorų ansambliui, kuris jau atsisveikino su scena. Už gražius, brandžius metus, puoselėjant dainas, bendraujant su žmonėmis, dalijant savo širdies šilumą visam Tauragnų kraštui UKC direktorės Astos Motuzienės Padėkos raštai įteikti Janinai Augulytei, Irenai Eidžiulienei, Petrui Kazickui, Stasei Mikulėnienei, Janinai Puodžiukienei, Broniui Slapšiui ir Tamarai Vanagaitei.
Kultūros namų darbuotojos dėkojo ir gausiam meno kolektyvų dalyvių būriui: Ligitai Balčiūnienei, Alvydui Danauskui, Sallijai Deveikienei, Valdui Kavaliauskui, Aldonai Kirkienei, Gražinai Kunickienei, Gintautui Lisauskui, Žaimantui Musteikiui, Ritai Pundzienei, Ingai Šinkūnienei, Aldonai Tartilienei, Žymantui Trimoniui, Giedrei Tubelienei, Linai Umarienei, Pranui Virvyčiui, Valdai Žebelienei, Edmundui Žebeliui.
Nepamiršti buvo ir mažieji tauragniškiai – meno kolektyvų dalyviai: Inesa ir Aivaras Deveikiai, Norbertas Kriaučionis, Raminta Levčenkaitė, Meida Mikalauskaitė, Justė Palskytė, Ada ir Matas Paukštės, Viltė Stipinaitė, Jonė ir Mikas Šinkūnai, Ieva Umaraitė bei debiutantas scenoje Adrijus Mikalauskas.
Po oficialiosios dalies šventinę nuotaiką tęsė muzikantai. Vestuvinių muzikantų „vakarušką" susirinkusiems padovanojo iš Tauragnų krašto kilęs muzikantas Dainius Truskauskas. Dalyvavo grupės „Basi ant slenksčio", „Fortūna", Dainius Maslauskas ir „Skandalistai", kur groja ir dainuoja pats Dainius Truskauskas. Gausiai susirinkę žiūrovai paskutinę dainą dainavo kartu su visais muzikantais.
Renginio metu veikė dvi parodos: tapybos ant šilko ir fotografijų paroda „Ruduo kaime". Tai projekto „Kiekvienas žmogus yra kūrėjas" dalis. 
Tauragnų krašto bendruomenės projektą „Kiekvienas žmogus yra kūrėjas" rėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tekstas Danguolės Trimonienės, nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Puikus buvo užsiėmimas - noriu pasidžiaugt. Lapkričio 24 dieną mokinukai dailės pamokos metu iš gamtinės medžiagos pynė Adventinius vainikus. Dėkojame trečiokės Justės Palskytės mamai Ramunei už pagalbą ir bendradarbiavimą. Tekstas ir nuotraukos A. Tartilienės

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Lapkričio 21 d. vyko renginys, skirtas suaugusių mokymosi savaitei „Mokymosi galia ir žavesys". Dalyviai nuėjo apie 10 km. maršrutu Tauragnai – Taurapilis – Tauragnai. Taurapilio piliakalnio papėdėje edukacinį užsiėmimą „Sveikata iš gamtos" pravedė muziejininkė Gražina Grašienė. Tekstas ir nuotraukos Nijolės Šuminienės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Lapkričio 11 d. Tauragnų skyriaus kapela "Tauragna" dalyvavo Kuktiškėse vykusioje kapelų šventėje. Žiūrovai iš šešių kapelų rinko šauniausią. Ja tapo tauragniškiai. Sveikiname! Kapelai vadovauja Vilma Valienė. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Lapkričio 9 d. grupė tauragniškių lankėsi Lietuvos Respublikos Seime ir Genocido aukų muziejuje. Išvyką dovanojo Seimo narys Edmundas Pupinis. Nuotraukos Danguolės Trimonienės, Sallijos Stinkure-Deveikienės ir Janės Šinkūnienės. Žiūrėti nuotraukas...
9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Daugiau straipsnių...

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big