Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Gruodžio 26 d. Tauragnų kultūros namuose vyko Kalėdinė vakaronė. Renginyje dalyvavo Utenos r. savivaldybės tarybos narys Darius Šinkūnas. Jis visiems susirinkusiems padovanojo 2016 m. Tauragnų krašto kalendorių. Nuotraukos Danguolės Grabauskienės, Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

knygaGruodžio 19 dieną Tauragnų kultūros namuose buvo pristatyta knyga „Rytų Aukštaitijos etnografinių kaimų slėpiniai". Leidinys parengtas įgyvendinant Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities komtūrijos projektą „Rytų Aukštaitijos regiono Utenos krašto etnografiniai kaimai. II etapas". Leidinio sudarytoja – Zita Mackevičienė. Atsiminimus apie etnografinius kaimus užrašė Danguolė Grabauskienė, Bronė Juknevičienė, Nijolė Šuminienė. Knygą išleido UAB „V3 studija"
Į knygos pristatymą atvyko Šv. Kazimiero ordino kanclerė Virginija Apanavičienė su ordino narėmis, leidyklos „V3 studija" direktorius Vidmantas Valentas, leidybos ir IT projektų vadovė Jūreta Valentienė, dizaineris Valentinas Kiauleikis, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, pavaduotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė, atsiminimų pateikėjai, jų giminės, laikraščio „Utenos diena" redaktorius Vytautas Ridikas. Susirinko gausus tauragniškių būrys.
Koncertavo Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" folkloro ansamblis „Kupolytė" (vadovė Elena Kiškienė) ir UKC Tauragnų skyriaus folkloro ansamblis (muzikos vadovė Vilma Valienė).
Renginį vedė Utenos r. savivaldybės kultūros skyriaus vyr. specialistė, Šv. Kazimiero ordino vicekanclerė Zita Mackevičienė. Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Gruodžio 11 d. buvo papuošta, o vakare įžiebta miestelio Kalėdų eglė. Padainavę, pašokę, pasivaišinę žolelių arbata ir imbieriniais sausainiais visi rinkosi kultūros namuose, kur žiūrėjo "Moko" teatro spektaklį – Daivos Čepauskaitės pjesę "Pupos". Režisierė Loreta Juškėnienė. Vaidino Valda ir Edmundas Žebeliai. Nuotraukos Danguolės Grabauskienės ir Žymanto Trimonio. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Gruodžio 6 d. Tauragnų skyriaus folklorinis ansamblis dalyvavo advento popietėje Utenos kultūros centre. Nuotraukos Sallijos Stinkure-Deveikienės

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Gruodžio 1 dieną Tauragnų kultūros namuose vyko avangardinio džiazo ir poezijos koncertas KOLESO (Osipo Mandelštamo eilės). Nuotraukos A. Danausko. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Lapkričio 27-os dienos vakarą rinkosi tauragniškiai ir miestelio svečiai į Tauragnų bibliotekos 70-čio šventę. Ją pradėjo Tauragnų mokyklėlės mokinukai eilių posmais apie knygą. Bibliotekos vyr. bibliotekininkė Nijolė Šuminienė priminė bibliotekos istoriją, padėkojo aktyviausiems skaitytojams ir bibliotekos rėmėjams. Šventėje dalyvavo ir visus pasveikino Seimo narė Milda Petrauskienė su savo padėjėja Marija Ilčinskiene, Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas Gintautas Petravičius, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Darius Šinkūnas, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Biruta Vaškelienė, vyr. metodininkė Laimutė Maniušienė, literatų klubo "Verdenė" pirmininkė Regina Stakėnienė, Utenos KC dailininkė Vida Navikienė, bibliotekininkės iš Juknėnų, Klykių, Kuktiškių, Leliūnų bibliotekų, Tauragnų klebonas, garbės kanauninkas Bronius Šlapelis. Šventės metu savo poezijos rinktinę "Brydė žvaigždžių lietuje" pristatė ilgametis "Moko" teatro režisierius, Tauragnų garbės pilietis Vygantas Varneckas, koncertavo Sudeikių moterų vokalinis ansamblis „Sudeikiečių gaida", vad. Audronė Misiukaitė. Žiūrėjome nuotaikingą Tauragnų vaikų ir jaunimo dramos studijos spektaklį „Kartą palėpėje", rež. Loreta Juškėnienė. Tekstas Nijolės Šuminienės, nuotraukos Dainiaus Atkočiūno ir Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...
Nuotraukos Lolitos Kaminskienės. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Lapkričio 20 d. susirinkusios į kultūros namus moterys iš šieno kūrė žaislus kalėdinei miestelio eglei. Žaisliukus kūrė ir Tauragnų mokinukai su mokytoja Aldona Tartiliene. Nuotraukos Danguolės Grabauskienės ir Gražinos Grašienės. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

P1080989

Lapkričio 14 dieną UKC Tauragnų skyriaus darbuotojos pakvietė tauragniškius, dalyvaujančius meno kolektyvuose, į Utenos kultūros centrą, kur vyko kapelų ir liaudies muzikantų šventė "Linksmoji armonika". Koncertą stebėjo per 20 tauragniškių meno mylėtojų. Už suteiktą galimybę dėkojame UKC ir Tauragnų bendruomenei. Nuotraukoje: grupė tauragniškių po koncerto.

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

2015 m. spalio 24 d. UKC Tauragnų skyriuje vyko romantinių dainų vakaras „Po Tauragnų dangum". Dalyvavo Anykščių KC Skiemonių skyriaus vokalinis-instrumentinis ansamblis (vadovas Gintautas Eimanavičius), Anykščių KC Ažuožerių skyriaus romantinės muzikos ansamblis „Romantika" (vadovė Alvyra Simanonienė), Ignalinos r. Visagino KC folkloro ansamblis „Krusnė" (vadovė Audronė Macijauskienė), Panevėžio r. Paįstrio KC Bernatonių skyriaus retro grupė „Vėrinys" (vadovė Liudvika Strazdienė), Zarasų KC Salako teritorinio padalinio romantinės muzikos trio „3 in 1" (vadovė Rasa Lukošiūnaitė), Utenos KC Tauragnų skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Gelmė" ir mišrus senjorų ansamblis (vadovė Vilma Valienė).
Šventėje dalyvavo ir kolektyvams sveikinimus nuo LR Seimo narės Mildos Petrauskienės perdavė padėjėja Marija Ilčinskienė, taip pat sveikino Utenos kultūros centro direktorės pavaduotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė, renginyje dalyvavo Utenos kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Zita Mackevičienė.
Prizus kolektyvams taip pat įsteigė tauragniškiai Birutė ir Antanas Aleknos, Vilė ir Vladas Atkočiai, Verutė ir Povilas Gimbučiai, Inga ir Saulius Šinkūnai, Nijolė ir Rimantas Šuminai, buvusi Tauragnų kultūros namų koordinatorė Jūratė Šinkūnienė, Tauragnų krašto bendruomenė. Žiūrovų prizą įsteigė seniūnas Alvydas Danauskas. Jis atiteko kolektyvui iš Salako „3 viename".
Vakarą vedė Danutė Valkauskienė ir Pranas Virvytis. Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Spalio 10 d. UKC Tauragnų skyriaus kapela "Tauragna" ir moterų ansamblis "Gelmė", vadovaujami Vilmos Valienės, koncertavo Ignalinos r. Palūšėje, kur vyko šventė "Lūšių rudenėlis". Nuotraukos Jono Baltakio. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Spalio 4 dieną Anykščių kultūros cen­tro Leliūnų skyri­uje vyko Lietuvos kaimų ir mažų miestelių vokalinių ir romansinio dainav­imo kolek­tyvų fes­tivalis–konkur­sas „Rudens dainų mozaika 2015″. Renginyje dalyvavo UKC Tauragnų skyriaus moterų vokalinis ansamblis "Gelmė" (vad. Vilma Valienė). Nuotraukos Kristinos Levčenkienės.

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Spalio 2 dieną vyko ataskaitinis-rinkiminis Tauragnų krašto bendruomenės narių susirinkimas. Bendruomenės tarybą papildė Bronė Juknevičienė, pirmininke perrinkta Danguolė Grabauskienė.
Po susirinkimo koncertavo Utenos KC Tauragnų skyriaus kapela, kuri pažymėjo savo trejų metų gimtadienį. Kapela nuo šiol turės ir vardą – Tauragna. Ta proga kapelą ir jos vadovę Vilmą Valienę sveikino tauragniškiai, "krikštatėviai' – Danguolė Grabauskienė ir Vygantas Varneckas, taip pat Utenos KC metodininkė Giedrė Katinienė.
Koncertavo linksma kapela iš Vyžuonų kultūros namų, vadovaujama Ramunės Miečiūtės. Ilgai tą vakarą skambėjo muzika ir dainos. Nuotraukos Danguolės Grabauskienės ir Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Rugsėjo 26 dieną šalia kelio Minčia-Vaišnoriškė (ties Baltelės ežeru) buvo pašventintas atminimo ženklas (autorius dr. Romualdas Šimkūnas), skirtas žuvusiems partizanams atminti. Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Rugsėjo 25 dieną Tauragnų kultūros namuose vyko „ReBus" teatro spektaklis „Velnioniškai vienas" pagal Pauliaus Širvio poeziją. Režisierius Jonas Buziliauskas. Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Rugsėjo 18 dieną Tauragnų kultūros namuose vyko renginys, skirtas Etnografinių regionų metams. Popietę liaudies daina pradėjo moterų ansamblis „Gelmė" (vadovė Vilma Valienė). Viktoriną apie Lietuvos etnografinius regionus pravedė Bronė Juknevičienė. Geriausias žinias parodę buvo apdovanoti žolelių arbata.
Ignalinos krašto folkloro ansamblis „Čiulbutė" (vadovė Sigutė Mudinienė) padainavo autentiškų Ignalinos krašto dainų, sutartinių, papasakojo smagių tarmiškų istorijų, pašoko senovinių ratelių.
Vėliau susirinkusieji skanavo tauragniškių moterų iškepto suvalkietiško ruginių miltų meduolio, sandkucheno (smėlio pyrago), kuris yra Mažosios Lietuvos pasididžiavimas, tikrų dzūkiškų pyragėlių su grybais, žemaitiško morkų pyrago, o aukštaitiškų valgių susinešė patys renginio dalyviai. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno, Danguolės Grabauskienės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Tauragnų krašto muziejaus parodų salėje – Zofijos Kelevišienės siuvinėti paveikslai. Parodos pristatymas ir susitikimas su autore vyko rugsėjo 11 dieną Z. Kelevišienė papasakojo apie savo pomėgį, parodė, kaip „gimsta“ paveikslai. Tai ilgas ir kruopštus darbas, reikalaujantis ir nemažai laiko (vieną paveikslą išsiuvinėti prireikia beveik metų). Informacija Gražinos Grašienės, nuotraukos Danguolės Grabauskienės, Gražinos Grašienės.

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Rugsėjo 5 dieną vyko Utenos miesto šventė. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė ir meras Alvydas Katinas pasveikino, diplomus ir prizus įteikė konkurse „Gražiausia kaimo gyvenamoji vietovė Utenos rajone" prizines vietas užėmusioms seniūnijoms. Džiaugiamės, kad trečioji vieta už etnografinių tradicijų puoselėjimą Vaišnoriškės kaime ir 400 eurų atiteko Tauragnų seniūnijai. Diplomą ir prizą atsiėmė bendruomenės pirmininkė Danguolė Grabauskienė.
Tarp kitų šventės renginių uteniškius ir svečius kvietė etnografiniai seniūnijų kiemeliai. Tauragniškiai kartu su Leliūnų seniūnija gaspadoriavo Suvalkijos kiemelyje. Vaikų kiemelyje vaidino UKC Tauragnų skyriaus vaikų ir jaunimo teatro studijos mažieji artistai. Jie parodė O. Panku-Jašio pasaką "Miško siuvėjai" (rež. Loreta Juškėnienė). Nuotraukos Danguolės Grabauskienės, Linos Paukštienės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Rugsėjo pradžioje Klykių bendruomenės namuose vyko Politiškių kaimo gyventojos Apalonijos Malinauskienės kryželiu siuvinėtų paveikslų paroda. Jos metu autorė pristatė savo darbus, kurie visus parodos dalyvius sužavėjo. Nuotraukos Ritos Butavičienės ir Onutės Šyvienės.

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Rugsėjo 2 dieną vyko 14 km šiaurietiško ėjimo žygis, kuriame dalyvavo Ona Šyvienė ir Nijolė Šuminienė. Žygį organizavo Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojos. Jis buvo skirtas Utenos miesto gimtadieniui. Nuotraukos Inos Meidienės

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Rugpjūčio 15 dieną Stripeikių bitininkystės muziejuje vyko tradicinė Medkopio pabaigos šventė "Ulioja bitela". Šventėje dalyvavo UKC Tauragnų skyriaus moterų vokalinis ansamblis "Gelmė" ir kaimo kapela (vad. Vilma Valienė). Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno.

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Rugpjūčio 14 d. Tauragnų kultūros namų kieme vyko Žolinės popietė. Prieš renginį skverelis miestelio centre pasipuošė įvairiomis kompozicijomis ir puokštėmis, Jas sukūrė Laima Danauskienė, Gražina Grašienė, Bronė ir Vidas Juknevičiai, Inga Motiejūnienė, Alfonija Levčenka, Lina Paukštienė su dukra Ada. Kultūros namų kieme dainavo moterų vokalinis ansamblis "Gelmė", grojo kaimo kapela (vad. Vilma Valienė). Muziejininkė Gražina Grašienė išradingai pravedė viktoriną apie Žolinių tradicijas, užduočių gavo ir mažieji renginio dalyviai. Teisingai atsakiusių laukė ir prizai – vaistažolių puokštės. Prizais buvo apdovanotos ir kompozicijų bei puokščių kūrėjos. Vėliau visi vaišinosi namine duona, sūriu, medumi ir kvapnia žolelių arbata.
Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Danguolės Grabauskienės, Linos Paukštienės, Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Liepos 31 d. – rugpjūčio 2 d. 75 Tauragnų bendruomenės nariai ir prijaučiantys bendruomenės veiklai jau trečią kartą lankėsi Ventspilyje. Miestas šventė gimtadienį, todėl galima buvo ne tik maudytis jūroje, pasideginti saulėje, kuri retsykiais pasirodydavo, bet ir aplankyti įvairius renginius. Vieni stebėjo šventinę eiseną, Latvijos galiūnų konkursą, kiti klausėsi koncertuojančių Latvijos ir užsienio atlikėjų, grožėjosi floristiniais kilimais, gėlių skulptūromis, fontanais, įspūdingomis karvutėmis ir fejerverkais. Mažiesiems keliautojams buvo ką veikti įvairiuose parkuose, smagu pasivažinėti siauruku, paplaukioti laiveliu. Pramogų užteko visiems, juk ne veltui Ventspilis vadinamas šeimai ir poilsiui ypatingai pritaikytu miestu. Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno, Reginos Mačienės, Linos Paukštienės ir Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Liepos 17 d. 20 val. Utenos Kultūros centro kieme vyko koncertas „Ant dainų bangos...". Kartu su dar trimis vokaliniais ansambliais iš Sudeikių, Saldutiškio ir Vyžuonų dalyvavo ir Tauragnų moterų vokalinis ansamblis „Gelmė" (vadovė Vilma Valienė). Nuotraukos UKC

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Liepos 6 dieną minėdami Lietuvos Valstybingumo dieną 14 val. tauragniškiai rinkosi į skverelį prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę. Vaikai, padedami mamų, statė karaliaus Mindaugo pilį. Gaila, kad užėjęs didžiulis vėjas ir liūtis neleido darbo užbaigti, o vėjo gūsis nebaigtą statyti pilį sugriovė... Bet džiugu, kad pats darbo procesas buvo smagus. Moterims, iš gamtinių medžiagų kūrusioms kilimą, pasisekė geriau, jos darbą užbaigti suspėjo ir visi galime pasigrožėti jų kūriniu. 21 val. prie paminklo gausiai susirinkę tauragniškiai ir svečiai kartu su visais lietuviais giedojo Tautišką giesmę. Nuotraukos Aidos Grabauskaitės, Danguolės Grabauskienės, Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Liepos 3 dieną UKC „Žaliaduonių" teatro premjera Tauragnuose - V. Veršulio spektaklis „Už durų". Režisierius Šarūnas Kunickas.

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big