Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Ką būtina žinoti prieš tvarkant želdinius
Norint Utenos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkyti (kirsti, šalinti, genėti, perkelti į kitą vietą) želdinius (medžius, krūmus, žolynus, gėlynus), reikia gauti leidimą (leidimo formą, teisės aktus galima rasti adresu https://www.utena.lt/index.php/lt/zeldiniu-apsauga).
Želdinius tvarko želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, jų įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo, kitas suinteresuotas asmuo, turintis su želdynų ir želdinių savininku ar valdytoju suderintą leidimą.
Plačiau apie želdinių tvarkymą sužinosite: https://www.utena.lt/…/aktualios…/1889-del-zeldiniu-tvarkymo

uuu

VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija)
Nuo 2021 m. sausio 20 d. savarankiškos įmonės gali teikti paraišką vienkartinei negrąžintinai subsidijai gauti. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nustatytus ir su Europos Komisija suderintus kriterijus, nurodytus apraše, atitinkančios įmonės paraiškos formą gali pateikti prisijungusios www.vmi.lt/manovmi (Mano VMI >Paslaugos>Užsakyti paslaugą> Kitos paslaugos > Savarankiškos įmonės nukentėjusios nuo COVID-19 paraiškos subsidijai gauti teikimas). Išsami informacija - http://bit.ly/ParaiskaSubsidijoms 

 

uuu

Pasikeitė traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų tvarkos ir registravimo taisyklės
Pratęsta žemės ūkio technikos apžiūra

2020 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-870 traktoriams, kuriems yra pasibaigusi arba pasibaigia techninė apžiūra po 2020 m. lapkričio 4 d., techninės apžiūros galiojimo laikas pratęstas laikotarpiui, iki Lietuvos Respublikoje galios karantino režimas ir du mėnesius po jo. Pasibaigus karantinui bus rengiamas ir viešai skelbiamas apžiūrų grafikas.

Skaityti daugiau...

uuu


Kviečiame Utenos rajono savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“ (The Incredible Years®)!
Programa yra skirta tėvams (globėjams), auginantiems 3-6 metų amžiaus elgesio sunkumų turinčius vaikus. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių. Moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis programos efektyvumas, ji yra veiksminga mažinant netinkamą vaikų elgesį bei jo pasekmes. Programa padeda sumažinti vaiko elgesio problemas ir sukurti su vaiku geresnį bei saugesnį ryšį. Registruotis į tėvų grupes galite čia:: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSc4sf_OyR7r7Sbazpu6DFn9PCLWb6HgmWC-4eYf0X2iQsVQ/viewform 
Kontaktai pasiteiravimui: Modestas Norgėla (8 655 38 535), Karolina Puzinaitė (8 659 05 982).

uuu

Tauragnų krašto bendruomenė 2020 m. įgyvendino tokius projektus:
1. Projektas „Po Tauragnų dangum” (Mažoji Lietuvos kultūros sostinė) – Lietuvos kultūros taryba; 5000 Eur.
2. „Tauragnai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė”; Utenos r. savivaldybė; 2000 Eur.
3. „Tarptautinis teatro ir džiazo festivalis Tauragnuose „Tauragnai Jazz milžinai Jump“;  Lietuvos kultūros taryba; 38500 Eur.
4. „Tarptautinis teatro ir džiazo festivalis Tauragnuose „Tauragnai Jazz milžinai Jump“; Utenos r. savivaldybė; 1000 Eur.
5. „Kraštiečių šventė Tauragnuose”; Žemės ūkio ministerija; 1500 Eur.
6. „100 metų kaip Šuminai“; Utenos r. savivaldybė; 140 Eur.
7. „Pabūkime kartu” (pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”); Utenos r. savivaldybė; 1083,97 Eur.
8. „Socialinių paslaugų plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims seniūnijoje“; Utenos r. savivaldybė; 15000 Eur.
9. „Vaikų dienos centras Tauragnuose“; Utenos r. savivaldybė; 1600 Eur.
10. „Vaikų dienos centras Tauragnuose“; Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 16000 Eur.
11. „Žuvininkystės paveldo ir kultūros puoselėjimas Tauragnų ir Kuktiškių seniūnijose”; Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas bei Utenos vietos veiklos grupė; - 19774,00 Eur.  

uuuNemokama galimybė saugiai sutvarkyti asbesto turinčias atliekas
2020 m. gruodžio 18 d. Utenos rajono savivaldybės administracija su UAB „Utenos komunalininkas“ pasirašė viešojo pirkimo „Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu transportavimas ir šalinimas“ paslaugų sutartį.
Ši paslauga finansuojama Atliekų tvarkymo programos lėšomis pagal pasirašytą Dotacijos teikimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Jos vykdymo metu Utenos rajono savivaldybės teritorijoje planuojama nemokamai surinkti iki 105 tonų asbesto turinčių gaminių atliekų (toliau – asbesto atliekos) iš visuomeninių pastatų ir individualių gyvenamųjų pastatų.
Utenos rajono savivaldybės gyventojus kviečiame pasinaudoti suteikta galimybe nemokamai ir saugiai sutvarkyti asbesto turinčias atliekas pagal siūlomus du asbesto atliekų tvarkymo būdus:
1. Norint, kad UAB „Utenos komunalininkas“ iš gyventojų nurodytos vietos apvažiavimo būdu nemokamai paimtų asbesto atliekas, reikia skambinti UAB „Utenos komunalininkas“ tel. Nr.(8 389) 63 800 (spausti 4) ir pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (asbesto atliekų susidarymo vietą), preliminarų asbesto atliekų kiekį, kontaktus (telefoną ir/ar el. paštą). Asbesto atliekos iš jų susidarymo vietos (ji gali būti tik Utenos rajone) bus paimamos pagal sudarytą asbesto atliekų surinkimo-apvažiavimo grafiką, apie kurį gyventojai bus informuojami telefonu.
2. Utenos rajono savivaldybės gyventojai asbesto atliekas gali patys nemokamai pristatyti į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną (toliau – sąvartynas) adresu Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos r. (prieš pristatant asbesto atliekas skambinti mob. tel. 8 689 70 001). Pristatant asbesto atliekas reikia pateikti asmens dokumentą, taip pat užpildyti deklaraciją, kurioje reikės nurodyti asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą-atliekų susidarymo vietą (ji gali būti tik Utenos rajone).
Gyventojai, kurie jau yra užsiregistravę dėl asbesto atliekų surinkimo iš jų nurodytos vietos, apie asbesto atliekų surinkimą bus informuoti nurodytais kontaktais, dar kartą registruotis nereikia.
Kilus klausimams pasiteirauti galima Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriuje tel. Nr. (8 389) 43 520, (8 389) 61 609.
Atkreipiame dėmesį, kad nemokama asbesto atliekų surinkimo / pridavimo ir šalinimo paslauga galės pasinaudoti asbesto atliekų turėtojas, patvirtinęs parašu, kad asbesto tvarkymas nėra susijęs su prašomu ar paskirtu finansavimu, panaudojant valstybės ar savivaldybių biudžetų ar išteklių, ES struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamais projektais.

uuu

 Utenos rajono Klykių bendruomenė 2020 m. įgyvendino projektą ,,Klykių bendruomenės veiklos stiprinimas“. Projektą finansavo Utenos rajono savivaldybė. Iš kaimo rėmimo programos buvo skirtos lėšos Klykių bendruomenės 2020 metais patirtoms išlaidoms padengti (2020-01-01–2020-12-15), t. y. pastato išlaikymui: mokesčiai už šiukšles, mokesčiai už elektrą ir vandenį bei privalomas pastato draudimas.

uuu

Utenos rajono Klykių bendruomenė 2020 m. įgyvendino socialinį projektą „Socialinių paslaugų plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas neįgaliems ir vienišiems senyvo amžiaus žmonėms Klykių seniūnaitijoje", kurį rėmė Utenos rajono savivaldybė. Projekto metu buvo įdarbinti du bendruomenės nariai, dirbo trys savanoriai. Socialinės paslaugos buvo teikiamos dešimčiai senolių ir vienam neįgaliam suaugusiam asmeniui.
uuu

 

uuu

Smulkieji ūkininkai, siekiantys gauti vienkartines ar periodines išmokas, turėtų paskubėti
Smulkieji ūkininkai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis 2019 m. buvo iki 4 ekonominio dydžio vienetų (EDV), dar gali kreiptis į savivaldybę ar seniūniją (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) ir užpildyti prašymą vienkartinei arba periodinei išmokai gauti. Tą galima padaryti iki gruodžio 11 d., vėliau prašymai priimami nebus.

Skaityti daugiau...

uuu

2020 metais Tauragnų seniūnija įgyvendino gamtosauginės veiklos projektą „TAURAGNŲ GAMTOS MOZAIKA. Pažinkime savo kraštą“. Buvo išleistas 2021 metų Tauragnų gamtos kalendorius. Projektą finansavo Utenos rajono savivaldybė.

uuu

 

uuu

    

uuu

uuu

   
uuu

uuu

uuu

   
Neleiskime koronavirusui sugriauti mūsų gyvenimo

Užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičiai Lietuvoje kasdien muša rekordus. Dėl COVID-19 spartaus plitimo Lietuva buvo suskirstyta į zonas: raudonąją, geltonąją ir žaliąją. Utena kol kas yra saugioje žaliojoje zonoje. Tikėkimės, kad joje ir išliks.
Nepaisant nedidelio Utenos rajone susirgimų COVID-19 skaičiaus, negalima atsipalaiduoti, nepaisyti saugos reikalavimų, nesirūpinti savo ir aplinkinių saugumu. Tai ypač aktualu šiandien, kai COVID-19 banga vėl ritasi per pasaulį. Todėl kreipiamės į Utenos rajono gyventojus ir primename:
• dėvėkite kaukes viešajame transporte ir viešose uždarose erdvėse;
• laikykitės 1–2 metrų atstumo;
• venkite žmonių susibūrimų;
• laikykitės asmens higienos (dažnai plaukite ir dezinfekuokite rankas, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo);
• apribokite keliones;
• gyventojai, kuriems yra privaloma izoliacija, turi griežtai laikytis izoliavimo taisyklių visą izoliavimo laikotarpį;
• būkit atsakingi ir saugokit save bei kitus.

Skaityti daugiau...

uuu

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, siekdamas sumažinti apleistų žemių plotus, informuoja  savivaldybės gyventojus bei juridinius asmenis apie tai, kad jiems sutvarkius savo nuosavybės valdomuose žemės sklypuose apleistus žemės plotus, būtina apie tai iš karto informuoti Valstybės žemės fondą.
Dėl iškilusių klausimų bei informacijos kreiptis į Valstybės žemės fondo specialistę Margaritą Stepanovič, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; tel. 8 682 36 302.

uuu

Keičiasi žemės mokesčio lengvatos teikimo tvarka
2020 m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-222 patvirtintas naujas žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašas.
Apraše numatyta, kad žemės mokesčio lengvata gali būti teikiama visiems rajono ūkininkams nepriklausomai nuo to, kokioje verčių zonoje yra jų nuosavybės teise valdomas žemės sklypas.
Žemės mokesčio lengvata, sumažinant einamųjų metų žemės mokestį 50 proc., galės būti suteikiama tik žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

Skaityti daugiau...

uuu

Dėl kompensacijų taikymo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar nuotekų siurblio įsigijimą
2019 m. spalio 31 d. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-257 „Dėl kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) skyrimo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“. Primename, kad nuo 2020 m. rugsėjo 30 d. iki 2021 m. į kompensacijas galės pretenduoti tik tie, kurių gatvėse geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, įrengta nuo 2019 m. sausio 1 d. Kompensacijos taikomos:
• Utenos rajono savivaldybės teritorijoje deklaravusiems savo gyvenamąją vietą;
• Nuosavybės teise valdantiems pastatą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje;
• Prisijungusiems prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros;
• Tapusiems abonentais fiziniams asmenims.
Prisijungusiems prie geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, pastatų savininkams, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija trijų Valstybės remiamų pajamų dydžių už patirtas išlaidas taikoma 150 eurų piniginė kompensacija, o prisijungusiems prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros – 300 eurų kompensacija.
150 eurų piniginė kompensacija taikoma už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį, reikalingą prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, taip pat 150 eurų piniginė kompensacija numatyta, kai vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado ilgis yra 50 m ar daugiau.
Pastatų savininkai, norintys pasinaudoti piniginėmis kompensacijomis, Utenos rajono savivaldybės administracijai pateikia dokumentus iki 2020 m. spalio 14 d. (jeigu prisijungta nuo 2019 m. gruodžio 14 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.) ir iki 2021 m. gruodžio 17 d. (jeigu prisijungta nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 14 d., kai geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra įrengta nuo 2019 m. sausio 1 d.).
Išsamiau su kompensacijų taikymo tvarka galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt ir savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriuje (Utenio a. 4, 220, 221 kab., tel. (8 389) 61609, 61599).

uuu

Galvijininkyste užsiimančių smulkiųjų ūkininkų paraiškos – iki rugsėjo 30 d.
Primename, kad Nacionalinėje mokėjimo agentūroje iki rugsėjo 30 d. renkamos pienine galvijininkyste užsiimančių smulkiųjų ūkininkų paraiškos.
Parama skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie yra savo vardu įregistravę valdą ir ūkininko ūkį bei kreipiasi paramos pieninei galvijininkystei. Paraiškas gali teikti ūkininkai, kurie bent 2019 m. deklaravo pasėlius ir (arba) registravo ūkinius gyvūnus.
Pareiškėjo valdoje paramos paraiškos pateikimo dieną pieninių veislių melžiamų karvių turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9 bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio (VED) struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas VED turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro VED. Pabrėžtina, kad šia priemone remiami būtent karvių pieno produkciją gaminantys ūkiai, tad ožkų ar avių pieno gamintojai šioje programoje nedalyvauja.
Išmokos suma vienam ūkininkui, įgyvendinančiam projektą – iki 15 000 eurų. Paraiškas priima ir registruoja NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai. Daugiau informacijos www.nma.lt

uuu

 

uuu


Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus, UAB ,,Utenos komunalininkas“ ir Gamintojų ir importuotojų organizacijų atstovai nuolat vykdo patikrinimus kaip gyventojai rūšiuoja buityje susidariusias atliekas.
Tikrintojai pastebėjo, kad į individualius konteinerius (geltonos spalvos), skirtus popieriui ir kartonui, plastikui, metalui, talpinamos ir kitokios mišrios komunalinės atliekos, t. y. panaudotas tualetinis popierius, bioskaidžios atliekos (maisto atliekos), autotransporto priemonių detalės, tekstilės atliekos, sauskelnės ir kt. Atkreipiame dėmesį, kad radus netinkamai išrūšiuotas atliekas individualiame konteineryje, UAB ,,Utenos komunalininkas“ darbuotojai jo netuština ir palieka informacinį lapelį. Netinkamai išrūšiuotos atliekos, patekusios į bendrą atliekų srautą, sugadina visą tinkamų panaudoti, perdirbti atliekų kiekį.

uuu

Utenos rajono savivaldybės tarybos  2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-191 patvirtintas Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo iš Utenos rajono savivaldybės  biudžeto tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Savivaldybės taryba kiekvienais metais numato tikslines lėšas savivaldybės gyventojų dantų protezavimo paslaugoms finansuoti.
Teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, turi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti, gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje deklaravę, neturintys teisės į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, darbingo amžiaus asmenys, jeigu: vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 250 Eur per mėnesį; nedirba dėl objektyvių priežasčių (mokosi, augina mažamečius vaikus, ieško darbo, patekę į kritinę situaciją).

Skaityti daugiau...

uuu

SUSKUBKITE PATEIKTI PRAŠYMUS DĖL VAIKŲ NEMOKAMO MAITINIMO
Primename, kad nuo liepos 1 d. prasidėjo prašymų dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo 2020–2021 mokslo metams priėmimas.

Skaityti daugiau...

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big