Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Kviečiame pasinaudoti suteikta galimybe nemokamai ir saugiai sutvarkyti asbesto turinčias atliekas
2018 m. balandžio 17 d. Utenos rajono savivaldybės administracija su UAB ,,Utenos komunalininkas" pasirašė viešojo pirkimo ,,Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo, transportavimo ir šalinimo paslaugos" sutartį. Jos vykdymo metu Utenos rajono savivaldybės teritorijoje planuojama nemokamai surinkti 200 tonų asbesto turinčių gaminių atliekų (toliau – asbesto atliekos) iš visuomeninių pastatų ir individualių gyvenamųjų pastatų, paslauga finansuojama Atliekų tvarkymo programos ir savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
Utenos rajono savivaldybės gyventojus kviečiame pasinaudoti galimybe nemokamai ir saugiai sutvarkyti asbesto turinčias atliekas pagal siūlomus du asbesto atliekų sutvarkymo būdus: 
1.
Norint, kad UAB ,,Utenos komunalininkas" iš gyventojų nurodytos vietos apvažiavimo būdu nemokamai paimtų asbesto atliekas, reikia:

  • skambinti UAB ,,Utenos komunalininkas" tel. (8 389) 63 800 ir pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (asbesto atliekų susidarymo vietą), preliminarų asbesto atliekų kiekį, kontaktus (telefoną ir/ar el. paštą);
  • asbesto atliekos iš jų susidarymo vietos (gyventojo nurodytos vietos) bus paimamos 2-3 savaičių laikotarpiu pranešus UAB ,,Utenos komunalininkas" ankščiau nurodytu telefonu pagal sudarytą asbesto atliekų surinkimo-apvažiavimo grafiką, apie kurį gyventojai bus informuojami telefonu.

2. Utenos rajono savivaldybės gyventojai asbesto atliekas gali patys nemokamai pristatyti į Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyną adresu Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos r. (prieš pristatant asbesto atliekas skambinti tel. (8 389) 69 001). Pristatant asbesto atliekas reikalinga pateikti asmens dokumentą, taip pat užpildyti deklaraciją, kurioje reikės nurodyti asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (adresą), atliekų susidarymo vietą.
Kilus klausimams pasiteirauti galima Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriuje tel. (8 389) 43 520, (8 389) 61 609.
Atkreipiame dėmesį, kad nemokama asbesto atliekų surinkimo/pridavimo ir šalinimo paslauga galima pasinaudoti, jei nėra gaunamos kitos paramos lėšos ar jos yra tinkamos finansuoti įgyvendinant valstybės ar savivaldybių biudžetų ar išteklių, ES Struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamus projektus. Kad atitinka šią sąlygą, atliekų turėtojas turės patvirtinti parašu.

uuu

SVARBI INFORMACIJA NUKENTĖJUSIEMS NUO 2017 M. LIŪČIŲ
2018-03-22 LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Paramos už 2017 metais pasėtus ir dėl kritulių žuvusius ir (arba) negalėtus pasėti žieminius pasėlius administravimo ir kontrolės taisyklės, kurios reglamentuoja paramos už 2017 m. pasėtų ir dėl 2017 m. rugpjūčio–spalio mėn. Lietuvoje iškritusių gausių kritulių žuvusių ir (ar) negalėtų pasėti žieminių pasėlių plotą mokėjimo sąlygas ir tvarką.
Taisyklėse nurodyta, kad paramos patirtai žalai kompensuoti gali kreiptis asmenys, kurių 2017 m. pasėti pasėliai žuvo ir (ar) negalėjo būti pasėti dėl 2017 m. rugpjūčio –spalio mėn. Lietuvoje iškritusių gausių kritulių ir toks plotas sudaro ne mažiau kaip 30 proc. viso asmens 2017 m. skirto ploto žieminiams pasėliams sėti. Taisyklių 15 punkte nurodyta, kad skaičiuojant kompensacinę išmoką už 2017 m. pasėtų ir žuvusių ir (arba) negalėtų pasėti žieminių pasėlių plotą, pareiškėjams mokama tik už tą plotą, kuris neviršija ploto, apskaičiuojamo iš 2017 m., 2016 m. ir 2015 m. deklaruoto žieminių pasėlių ploto vidurkio atimant 2018 m. deklaruotą išlikusį žieminių pasėlių plotą.
Siekiantys kompensacijos žemdirbiai nuo balandžio 16 d. iki birželio 4 d. deklaruodami pasėlius paraiškoje turi nepamiršti pažymėti langelį „Prašau skirti kompensacinę paramą už žuvusius ir (arba) nepasėtus žieminius (kvietrugius, kviečius, miežius, rugius ir rapsus) žemės ūkio augalus". Pildant deklaraciją turi būti deklaruoti ir plotai už kuriuos prašoma minėta parama, t.y. įbraižomi pasėtų ir / arba žuvusių pasėlių plotai, juos įbraižyti padės seniūnijose dirbantys žemės ūkio specialistai. Kompensacinė išmoka bus mokama už ne mažesnį kaip 1 ha plotą.

uuu

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris