Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

uuu

Ūkininkai raginami susitvarkyti deklaruojamos žemės dokumentus
Ūkininkai, šiemet deklaravę žemės ūkio naudmenas bei kitus pasėlius, buvo įspėti, kad neatnaujinę valdos duomenų iki spalio 1 d. praras teisę gauti avansines tiesiogines išmokas. Atkreipiame dėmesį, kad įvertinus tai, jog dėl Lietuvą užklupusios sausros dažnam ūkininkui pritrūks apyvartinių lėšų, buvo priimtas sprendimas šiais metais avansinės išmokas mokėti visiems ūkininkams įprasta tvarka.
Pažymime, kad „Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse" numatyta, kad pareiškėjas prašyti paramos už deklaruotą plotą gali tik tuo atveju, jeigu turi ir prireikus Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau – Agentūra) galės pateikti šio ploto žemės valdymo teisės įrodymo dokumentus ir galės įrodyti ūkyje (valdoje) vykdomą žemės ūkio veiklą.
Teikdamas paramos paraišką kiekvienas pareiškėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su minėtomis taisyklėmis ir Agentūrai paprašius galės pateikti žemės valdymo teisę įrodančius dokumentus (nuosavybės, nuomos ar panaudos sutartis). Ūkininkai, dirbantys jiems nuosavybės teise nepriklausančią žemę, dėl tokio žemės valdymo privalo sudaryti rašytines nuomos ar panaudos sutartis (notarinis patvirtinimas nebūtinas) su sklypų savininkais.
Sudarytos sutartys – tai vienintelis patikimas būdas sutarti dėl žemės sklypo valdymo ir dirbimo terminų, jos suteikia galimybę racionaliai planuoti investicijas į dirvožemio gerinimą, spręsti dėl sėjomainos.
Be to, Žemės ūkio ir kaimo verslo centro tvarkomoje Valdų registro duomenų bazėje sukaupti žemės sklypų teisėto naudojimo sutarčių duomenys padės greitai identifikuoti asmenis, turinčius teisę valdyti plotus, ir išvengti konfliktų, kylančių nagrinėjant ginčus dėl tiesioginių išmokų skyrimo.
Informuojame, kad pagal dabar galiojančią tvarką, žemės ūkio valdos duomenis valdų registre atnaujinti reikia kasmet ir tai padaryti reikia iki gruodžio 31 d.

uuu

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris