Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

uuu

„Regitra“ primena, ką daryti, pametus vairuotojo pažymėjimą
 Svarbu žinoti, jog apie pamestą ar pavogtą vairuotojo pažymėjimą reikia kuo skubiau pranešti „Regitrai“, nes tokiu būdu užkertamas kelias neteisėtai jį panaudoti.
„Visada patariame pirmiausia kreiptis į mus, kad ateityje būtų išvengta nemalonių situacijų. Pranešti apie praradimo atvejį galima paprasčiausiai internetu. Gavę duomenis, fiksuojame šią informaciją sistemoje ir dokumentą paskelbiame negaliojančiu. Papildomai kreiptis nereikia niekur, nes visus duomenis teikiame policijai bei kitoms suinteresuotoms institucijoms“, – sako „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas.
Internetu galima užsisakyti naują pažymėjimą arba jo dublikatą.
Pranešus „Regitrai“ apie prarastą vairuotojo pažymėjimą, antras žingsnis – dokumento užsakymas. Naują pažymėjimą arba jo dublikatą galima užsisakyti internetu.
„Jei prarasto vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminas dar buvo pakankamai ilgas, jūs galite užsisakyti jo dublikatą. Jame bus nurodyti visi tie patys duomenys kaip ir prarastame dokumente, išskyrus pažymėjimo numerį. Kitaip tariant, galiojimo terminas išliks toks pat. Na, o jei pageidaujate naujo dokumento, jį taip pat galite užsisakyti internetu“, – teigia S. Šuminas.
Užsisakant vairuotojo pažymėjimo dublikatą internetu, rūpintis niekuo nereikia, nes „Regitra“ turi visą reikiamą informaciją apie Jus, t. y. nuotrauką bei galiojančią medicininę pažymą. Jei vis dėlto norite naujo dokumento, jį taip pat galima užsisakyti nuotoliniu būdu. Esminė sąlyga – turite turėti ne seniau kaip prieš 5 metus išduotą asmens tapatybės dokumentą, iš kurio bus perkelta Jūsų nuotrauka bei parašas. Jei medicininė pažyma negalioja, tuomet reikės pasitikrinti sveikatą, o pažymą gausime elektroniniu būdu.
Beje, šiandien užsisakius vairuotojo pažymėjimą, galima pasirinkti pristatymo paslaugą į namus ar kitą patogią vietą. Dar gegužę pristatymo kaina sumažėjo perpus – nuo 6.99 Eur iki 3.40 Eur.
Atkreiptinas dėmesys, kad išdavus naują dokumentą, senasis, netgi jį suradus, negalioja ir juo naudotis negalima. „Regitros“ informacija

uuu

Jaunųjų ūkininkų paraiškos NMA laukiamos jau nuo birželio 3 d.
Žemės ūkio ministerija patvirtino įgyvendinimo taisykles jaunųjų ūkininkų projektams vykdyti. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos nuo 2019 m. birželio 3 d. iki liepos 31 d., šiam paraiškų rinkimui skirta 13 011 880 Eur paramos suma.
Naujai patvirtintose taisyklėse daug mažiau reikalavimų – atsisakyta dalies su išlaidomis susijusių tinkamumo sąlygų, nebereikalaujama pagrįsti tinkamų finansuoti išlaidų, t. y. nereikės teikti komercinių pasiūlymų, neliko įsipareigojimo apdrausti už paramos lėšas įsigytą turtą, taip pat supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos.
Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad pakeisti reikalavimai būsimam pareiškėjui – pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo – iki šiol buvo ne anksčiau kaip prieš 1 metus.
Parama pagal priemonę skiriama žemės ūkio produktų gamybai bei prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) jaunojo ūkininko valdoje, apdorojimui, perdirbimui ir tiekimui rinkai.

Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjui
Reikalavimai pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas: paramos gali kreiptis ne vyresni nei 40 metų fiziniai asmenys, t. y. asmenys, kuriems dar nėra suėję 41 metai, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai ir turintys (arba iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos, bet ne ilgiau nei per 36 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą, įsipareigojantys įgyti) reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. įgiję profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą, išklausę jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą.
Parama galės būti skirta ūkiui, kurio valdos ekonominio dydžio potencialas (planuojamas VED) yra ne mažesnis kaip 8 000 Eur, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur per metus.
Kaip ir ankstesniais paraiškų rinkimo laikotarpiais, parama bus teikiama tik tiems jauniesiems ūkininkams, kurie kaip ūkio ir (arba) valdos valdytojai nebuvo ir nėra pateikę paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti.
Paramos suma – 40 000 Eur
Paramos suma vienam paramos gavėjui – 40 000 Eur, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išmokant ją 2 dalinėmis išmokomis: pusė paramos sumos išmokama po sprendimo skirti paramą (mokėjimo prašymas neteikiamas), kita pusė – kitais metais po verslo plano įgyvendinimo, bet tik tada, jei verslo planas bus įgyvendintas tinkamai.
Paramos lėšomis bus kompensuojamos išlaidos, kurios yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti bei yra tiesiogiai susijusios su remiama veikla.
Atrankos kriterijai
Už atitikimą įgyvendinimo taisyklėse nurodytiems atrankos kriterijams, projektams bus suteikiamas atitinkamas atrankos balų skaičius. Mažiausias atrankos balų skaičius, kurį privaloma surinkti norint gauti paramą, – 50 balų. Paramos paraiškai nesurinkus šio balų skaičiaus, ji bus atmesta.
Supažindiname su atrankos kriterijais, už kuriuos skiriami atrankos balai:
1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas VED, sudarys ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu bus (apvalinama iki sveikojo skaičiaus):
nuo 10 000 Eur iki 15 000 Eur – suteikiami 4 balai;
nuo 15 001 Eur iki 20 000 Eur – suteikiami 8 balai;
nuo 20 001 Eur iki 25 000 Eur – suteikiama 12 balų;
nuo 25 001 Eur iki 30 000 Eur – suteikiama 16 balų;
nuo 30 001 Eur ir daugiau – suteikiama 20 balų.
2. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrusis ūkis, kai:
pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį (kai pajamos iš gyvulininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, SG skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus:
nuo 6,00 iki 8,99 SG – suteikiami 4 balai;
nuo 9,00 iki 11,99 SG – suteikiami 8 balai;
nuo 12,00 iki 14,99 SG – suteikiama 12 balų;
nuo 15,00 iki 17,99 SG – suteikiama 16 balų;
nuo 18,00 SG ir daugiau – suteikiama 20 balų;
pareiškėjui, kuriančiam bitininkystės ūkį (kai pajamos iš bitininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), suteikiama 15 balų;
pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų žemės ūkio naudmenų (toliau – ŽŪN) bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, suteikiama 15 balų;
pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:
nuo 30,00 proc. iki 39,99 proc. – suteikiama 10 balų;
nuo 40,00 proc. iki 49,99 proc. – suteikiama 15 balų.
3. Pareiškėjas paraiškos teikimo metu turi daugiau ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN, įtrauktų į valdą, kurias įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos. Už vieną ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN suteikiama po du balus, tačiau didžiausias balų kiekis negali viršyti 10 balų (atrankos balai skiriami už pareiškėjo nuosavybės teise valdomas ŽŪN).
4. Pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinimo dokumentas) – suteikiami 5 balai.
5. Verslo planui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma, už kiekvieną sumažintą procentą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 20 balų (pvz., pareiškėjas didžiausią galimą prašomą paramos sumą susimažina 10 proc., už tai jam suteikiami 5 balai).
6. Verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto (vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), kai kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, – suteikiama 10 balų.
7. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą – suteikiama 15 balų.
Paraiškos renkamos NMA ir per ŽŪMIS. Paraiškos NMA bus renkamos teritoriniuose NMA padaliniuose, taip pat galės būti teikiamos  naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS (adresu www.zumis.lt), jeigu tokia galimybė bus suteikta.
Informacija teikiantiems paraiškas...

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big