Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Ką būtina žinoti prieš tvarkant želdinius
Norint Utenos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkyti (kirsti, šalinti, genėti, perkelti į kitą vietą) želdinius (medžius, krūmus, žolynus, gėlynus), reikia gauti leidimą (leidimo formą, teisės aktus galima rasti adresu https://www.utena.lt/index.php/lt/zeldiniu-apsauga).
Želdinius tvarko želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, jų įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo, kitas suinteresuotas asmuo, turintis su želdynų ir želdinių savininku ar valdytoju suderintą leidimą.
Plačiau apie želdinių tvarkymą sužinosite: https://www.utena.lt/…/aktualios…/1889-del-zeldiniu-tvarkymo

uuu

VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija)
Nuo 2021 m. sausio 20 d. savarankiškos įmonės gali teikti paraišką vienkartinei negrąžintinai subsidijai gauti. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nustatytus ir su Europos Komisija suderintus kriterijus, nurodytus apraše, atitinkančios įmonės paraiškos formą gali pateikti prisijungusios www.vmi.lt/manovmi (Mano VMI >Paslaugos>Užsakyti paslaugą> Kitos paslaugos > Savarankiškos įmonės nukentėjusios nuo COVID-19 paraiškos subsidijai gauti teikimas). Išsami informacija - http://bit.ly/ParaiskaSubsidijoms 

 

uuu

Pasikeitė traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų tvarkos ir registravimo taisyklės
Pratęsta žemės ūkio technikos apžiūra

2020 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-870 traktoriams, kuriems yra pasibaigusi arba pasibaigia techninė apžiūra po 2020 m. lapkričio 4 d., techninės apžiūros galiojimo laikas pratęstas laikotarpiui, iki Lietuvos Respublikoje galios karantino režimas ir du mėnesius po jo. Pasibaigus karantinui bus rengiamas ir viešai skelbiamas apžiūrų grafikas.

Teks mokėti taršos mokestį
Nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitė traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo taisyklės. Nuo 2021 m. sausio 1d. naujai registruojamiems traktoriams, keičiant registro duomenis (kai pasikeičia traktoriaus savininkas) skaičiuojamas mokestis už aplinkos teršimą, kurio dydis priklauso nuo traktoriaus galios (kW).
Taršos mokestis mokamas, kai traktoriaus galia viršija 70 kW. Taršos mokestis paskaičiuojamas pasirašius registravimo prašymą, kurį užpildo savivaldybės darbuotojas. Nesumokėjus aplinkos taršos mokesčio (jei jis yra paskaičiuotas) traktoriai neregistruojami Registre ir nekeičiami Registro duomenys.
Juridiniai ir fiziniai asmenys, įvežę naudotą traktorių, kuris užsienyje nebuvo registruotas (nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas), tokį traktorių privalo registruoti pirkėjo vardu. Pirkėjas registruojančiam asmeniui pateikia įgaliojimą, patvirtintą notaro, o nuo 2021 m. gegužės 1 d. įgaliojimas dar turi būti įregistruotas Įgaliojimų registre.
Pagrindiniai pasikeitimai, kurie įsigalios nuo 2021 m. gegužės 1 d.
Naudotos transporto priemonės, neturinčios identifikavimo plokštelės ar ženklinimo su privalomais pagal transporto priemonės tipą įrašais bei techninę charakteristiką patvirtinančių dokumentų, neregistruojamos.
Registruojant transporto priemones (jei visa transporto priemonė varoma variklio, padaromos 4 nuotraukos (transporto priemonės šonas, transporto priemonės galas, transporto priemonės motovalandų rodmenys ir tapatumo numerio lentelė); prikabinamos transporto priemonės padaromos 3 nuotraukos (transporto priemonės šonas, transporto priemonės galas ir tapatumo numerio lentelė), kurios įkeliamos į Registrą.
Privalomosios nuotraukos į Registrą įkeliamos visų pirmą kartą Lietuvoje registruojamų transporto priemonių. Nuo 2020 m. sausio 1d. perregistruojant Registre esančią transporto priemonę, jeigu nuotraukų nėra, bus privaloma jas įkelti.
Kai pasikeičia transporto priemonės savininkas arba daiktinės teisės į transporto priemonę (pardavimo atveju perregistravimas galimas tik tuomet, kai pardavėjas deklaruoja pardavimą). Pirkėjas, kreipdamasis dėl transporto priemonės įregistravimo, pateikia pagal eiliškumo seką visas turimas pirkimo-pardavimo sutartis, kurios saugomos savivaldybių žemės ūkio skyriuose, o į Registrą įvedamas paskutinis, pagal pirkimo-pardavimo sutartį esantis pirkėjas, kuris tampa transporto priemonės savininku. Perregistravimo atveju registre pažymima ir saugoma, kokiu pagrindu pasikeitė savininkas (pavyzdžiui: pirkimo-pardavimo, paveldėjimo ar kitais pagrindais).

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big