Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

ppp

Dėl besitęsiančio lietingo periodo rajone paskelbta ekstremali situacija
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, š. m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais Utenos rajone buvo fiksuojamas besitęsiantis lietingas periodas.
Utenos rajono ūkininkų sąjunga, atsižvelgdama į nepalankių gamtos reiškinių ūkininkams sukeltus sunkumus, kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės administraciją su prašymu paskelbti ekstremaliąją situaciją Utenos rajono savivaldybėje. Susidariusi situacija buvo apsvarstyta Utenos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. AĮ-1120 „Dėl ekstremalios situacijos paskelbimo“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija Utenos rajono teritorijoje dėl stichinio meteorologinio reiškinio – ilgo lietingo laikotarpio.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 85 patvirtintu Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremalios situacijos, teikimo tvarkos aprašu, gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, ne vėliau kaip per trejus metus nuo žalos atsiradimo gali raštu teikti prašymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl valstybės paramos už patirtą žalą suteikimo (nepriklausomai nuo pakenkto pasėlio ploto ir pasėlio rūšies).
Teikiant prašymus, dėl žalos atlyginimo, turi būti nurodyta:
• prašymą pateikusio gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas) ir gyvenamosios vietos adresas arba prašymą pateikusio ūkio subjekto ar kitos įstaigos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas;
• žalos atsiradimo data, žalos dydis ir pobūdis;
• aplinkybės, kuriomis padaryta žala, ir žalos atsiradimo priežastinis ryšys su ekstremaliosios situacijos poveikiu.
Kartu su prašymu pateikiami nuosavybės teisę į turtą, kurio netekta ar kuris sugadintas patvirtinantys dokumentai, taip pat žalos dydį ir (arba) turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius) pagrindžiantys dokumentai.
Asmenys dėl patirtos žalos turi patys kreiptis į  Vyriausybės kanceliariją (el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; tel. +370 5 266 3711).
Atkreipiame dėmesį, kad už žalą nebus atlyginta tais atvejais, kai už žalą jau yra gauta parama arba draudimo išmoka.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bd09dc30881a11ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=xol36mlc

Prašymo forma

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big