Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

ppp

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ DEKLARAVIMAS 2023 M.
Informuojame, kad žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyks nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki birželio 20 d. Pasibaigus paraiškų teikimo laikotarpiui, pavėluotai paraiškos priimamos iki 2023 m. birželio 30 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinama 1 proc.
Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjų, planuojančių dalyvauti ekologinėje sistemoje „Gyvulių gerovė“, paraiškos turi būti pateiktos iki 2023 m. gegužės 15 d.
Išmokos už deklaruotus plotus – tik aktyviai ūkininkaujantiems.
Pareiškėjas, siekiantis gauti išmokas už deklaruotus plotus, privalo būti aktyvus ūkininkas. Aktyvaus ūkininko statusą atitinka tie pareiškėjai, kurių už praėjusius deklaravimo metus gauta išmokų (bendra visų paramos schemų) suma neviršija 5000 Eur. Pareiškėjai, kurių gauta išmokų suma viršija 5000 Eur, turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:
• pareiškėjo ūkis registruotas Ūkininkų ūkių registre;
• pareiškėjo pagrindinė valdos ekonominė veikla yra žemės ūkis, miškininkystė arba žuvininkystė;
• pareiškėjas turi bent 1 sutartinį gyvulį (toliau – SG) valdoje, kuris (-ie) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. yra registruotas (-i) Ūkinių gyvūnų registre;
• pareiškėjui nuosavybės teise priklauso registruota žemės ūkio technika, kuri einamaisiais metais, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 d. įskaitytinai nepertraukiamai registruota Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre ir iš jo neišregistruota;
• pareiškėjas dalyvauja kaimo plėtros intervencinėse priemonėse: „Ekologinis ūkininkavimas.
Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“, „Parama „Natura 2000“ miškuose“, „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“.
Daugiau informacijos...

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big