Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖS. Vandens mėginiai paimti:

2024-06-10 - Tauragno ežeras, Klykių ežeras, Labės poilsiavietė (prie miestelio), Labės poilsiavietė (maudytis su gyvūnais).

2024-05-27, Tauragno ežeras

Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje
Asmuo, siekdamas gauti kompensaciją, kreipiasi į Utenos rajono savivaldybės administraciją, pateikdamas prašymą ir su užsieniečiais sudarytą būsto panaudos sutartį (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi).

 

KAI Į SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ KREIPIASI FIZINIS ASMUO, PRAŠYME NURODOMI ŠIE ASMENS DUOMENYS:
· vardas ir pavardė;
· asmens kodas (jeigu jo neturi, nurodoma gimimo data);
· deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba faktinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje adresas;
· telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
· mokėjimo sąskaitos kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje numeris.
KAI Į SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ KREIPIASI JURIDINIS ASMUO, PRAŠYME NURODOMI ŠIE JURIDINIO ASMENS DUOMENYS:
· pavadinimas;
· juridinio asmens kodas;
· buveinės adresas;
· juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gimimo data;
· telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
· mokėjimo sąskaitos kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje numeris.
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS:
· Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
· Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.
Informacija teikiama tel. Nr. 8626 26018. Prašymai priimami Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriuje (Utenio a. 4, Utena) 121 kabinete. Prašymai gali būti teikiami elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba siunčiami pašto siunta arba per kurjerį.

ppp

Svarbu žemės ūkio valdų duomenis atnaujinti laiku
Informuojame, kad žemės ūkio valdų valdytojai ir pareiškėjai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Valdos duomenys turi būti atnaujinti ne mažiau kaip vieną kartą per metus, iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Skaityti daugiau...

ppp

KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS KVIEČIAMOS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSINEI PARAMAI GAUTI
Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 25 d.  įsakymu Nr. AĮ-264 „Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetus skelbimo“ Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetą „Bendruomeninių organizacijų kūrimosi, veiklos ir plėtros skatinimas“.
Galimi pareiškėjai - Utenos rajone veikiančios bendruomeninės organizacijos (toliau – BO), įregistravusios  veiklą juridinių asmenų registre.
Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 100 % projekto  išlaidų. Didžiausia finansavimo suma vienam projektui gali būti ne didesnė kaip 400,00 Eur.
Finansuojamos veiklos:
● (BO) pareiškėjo nuosavomis lėšomis apmokamos išlaidų dalies padengimas, vykdant projektus;
● BO veikla, užtikrinanti pastatų priežiūrą ir atsiskaitymą už paslaugas;
● BO veikla, užtikrinanti  BO veiklos stiprinimą ir  galimybių plėtojimą.
Projektų paraiškos  priimamos nuo  2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. kovo 21 d.  Utenos rajono savivaldybės administracijoje (Utenio a. 4, 103 kab.). Projektų paraiškas taip pat galima teikti ir per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt) bei elektroniniu paštu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu) Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, tel. 8 (389) 64010, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir  Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyresn. specialistė Indrė Dikinienė, tel. 8 (389) 43538, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Projekto paraiškos forma: https://www.utena.lt/images/Projektai/Projektu_dokumentu_formos/paraiska.doc
Projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/57ac1920e6f211e7acd7ea182930b17f/asr

ppp

KVIEČIAME ŪKININKUS IR JUOS VIENIJANČIAS ORGANIZACIJAS TEIKTI PARAIŠKAS SAVIVALDYBĖS FINANSINEI PARAMAI GAUTI
Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 25 d.  įsakymu Nr. AĮ-264 „Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetus skelbimo“ Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetus:
1. „Ūkių modernizavimas, susijęs su žemės ūkio produkcijos gamyba, perdirbimu ir realizavimu“.
Galimi pareiškėjai - žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai, įregistravę ūkininko ūkį bei valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (valdos centras registruotas Utenos rajone). Ūkio VED (valdos ekonominis dydis), apskaičiuotas 2022 m. sausio 1 d., ne didesnis kaip 8 000. 
Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 60 % projekto  išlaidų. Didžiausia finansavimo suma vienam projektui gali būti ne didesnė kaip 1 100,00 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
● susijusios su žemės ūkio produkcijos gamyba, perdirbimu ir realizavimu;
● susijusios su ūkinių gyvūnų priežiūra;
● susijusios su sodininkystės, daržininkystės, dekoratyvinių augalų įsigijimu ir priežiūra.
2. „Utenos rajono žemdirbių kvalifikacijos kėlimas ir bendruomeniškumo ugdymas“.
Galimi pareiškėjai - Utenos rajone veikiančios visuomeninės organizacijos, vienijančios Utenos rajono žemdirbius.
Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 100 % projekto  išlaidų.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
● gerosios praktikos seminaro organizavimas žemdirbiams.
Projektų paraiškos  priimamos nuo  2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. kovo 21 d.  Utenos rajono savivaldybės administracijoje (Utenio a. 4, 103 kab.). Projektų paraiškas taip pat galima teikti ir per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt) bei elektroniniu paštu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu) Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, tel. 8 (389) 64010, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir  Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyresn. specialistė Indrė Dikinienė, tel. 8 (389) 43538, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Projekto paraiškos forma: https://www.utena.lt/images/Projektai/Projektu_dokumentu_formos/paraiska.doc
Projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/57ac1920e6f211e7acd7ea182930b17f/asr

ppp

   

  

ppp

 

Kviečiame Utenos rajono savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai" (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

• išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,

• geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis,

• įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,

• išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,

• išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,

•  tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,

• stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,

• suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia: https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/ 

Registruotis į tėvų grupes galima čia: https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/utenos-savivaldybe/ 

ppp

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖS. Vandens mėginiai paimti:

2021-09-06 - Tauragno ežeras

2021-08-23 - Tauragno ežeras

2021-08-09 - Klykių ežeras, Labės ežeras, Labės ežeras

2021-08-09 - Tauragno ežeras

2021-07-27 - Tauragno ežeras

2021-06-16 - Tauragno ežeras, Klykių ežeras, Labės ežeras, Labės ežeras

Tauragno ežeras – 2021-05-31

ppp

Prasidėjo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje“ įgyvendinimas Utenos rajono savivaldybėje. 
https://www.utena.lt/index.php/lt/kvietimai-paraiskoms/2278-skelbiamas-kvietimas-teikti-paraiskas-bendruomenine

ppp

 

ppp

ppp

ppp

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriai Utenoje nori pasiekti daugiau vienišų senolių ir jiems nunešti „Šviesių minčių Kalėdas“.
Gal kaimynystėje pastebėjote vyresnio amžiaus žmogų, kuriam trūksta bendravimo, žmonių artumo? Ar užmegztas nuoširdus ryšys su savanoriu galėtų jam suteikti daugiau gyvenimo džiaugsmo, galimybių išsikalbėti, pasijusti matomam, girdimam ir reikalingam? Jei kam tokia pagalba gali būti reikalinga, pabandykim padėti.
IKI GRUODŽIO 10 DIENOS užpildykit anketą (asmeninių duomenų apie senolį nereikės) ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriai su Jūsų pagalba pažada saugiai nunešti šventinius linkėjimus. Anketą ir platesnę informaciją apie „Šviesių minčių Kalėdas“ rasite čia: https://forms.gle/RMMic6d97NkydW9D6 arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Tikime, kad šie maži žingsneliai išaugs į gražias, ilgalaikes draugystes ir šviesias mintis. O gal ir Jūs norite prisijungti prie savanorių komandos? Būkit mūsų akys savo bendruomenėje ir taip prisidėkit prie svarbios misijos #GerumoPajėgos Prieš Vienišumą jau dabar!
Daugiau informacijos: https://www.redcross.lt/programa-silti-apsilankymai, tel. +370 699 53247, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

ppp

Prašymų galiojimas skurstantiems asmenims pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl spartaus Covid-19 plitimo pakeitus teisės aktus, asmenims nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 1 d. pateikusiems prašymus dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis, 2021 metams prašymų perrašyti nereikės – jų galiojimas bus pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

ppp

ppp

 

ppp

  

ppp

ppp

ppp

Kitas kvietimas teikti registracijos formas senų katilų keitimui planuojamas nuo 2020 m. sausio 2 d. Daugiau informacijos...

ppp

Tauragnų miestelyje pastatytas tekstilės atliekų surinkimo konteineris

Primename, kad į tekstilės konteinerį reikia mesti švarias, sausas, neužterštas cheminėmis medžiagomis tekstilės atliekas, t. y. drabužius, patalynę, antklodes, užuolaidas, minkštus pliušinius žaislus, kitas tekstilės atliekas.

ppp

 

ppp

Kviečiame įsigyti konteinerių
Utenos rajono gyventojams kiekvienais metais dalinami individualūs rūšiavimo konteineriai pakuotės (geltonos spalvos) bei stiklo (žalios spalvos) atliekoms surinkti. Taip pat šiais metais pagrindinių miesto gatvių individualių namų gyventojams buvo išdalinti konteineriai (rudos spalvos) biologiškai skaidžioms atliekoms surinkti. Naudodami minėtus konteinerius gyventojai turi galimybę lengvai ir patogiai rūšiuoti namų ūkyje susidariusias pakuotės, stiklo bei biologiškai skaidžias atliekas, o atliekas tvarkanti įmonė – jas surinkti.
Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia dar neturinčių rūšiavimo konteinerių gyventojus, bet norinčius juos nemokamai įsigyti, iš anksto registruotis tel. 8 389 63 800 ar kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas" Atliekų tvarkymo skyrių (Rašės g. 4, Utena). Įsigijus konteinerius, pirmiausia jie bus dalinami užsiregistravusiems gyventojams.

ppp

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖS. Vandens mėginiai paimti:

ppp

Nuo 2019 m. liepos 1 d. vertinant negalią asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną pildys savivaldybės
Nuo 2019 m. liepos 1 d. keičiasi pensinio amžiaus asmenų savarankiškumo vertinimo tvarka. Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną pildys ne NDNT specialistai, kaip buvo iki šiol, o asmens gyvenamosios vietos savivaldybės paskirtas darbuotojas.
Nustatant asmens specialiuosius poreikius, greta medicininio kriterijaus (asmens sveikatos būklės) yra įvertinamas ir asmens savarankiškumo koeficientas, t. y. jo savarankiškumo galimybės kasdieniame gyvenime (judėjimas, mityba, asmens higiena, socialiniai santykiai), mąstymo ir suvokimo gebėjimai, elgesio sutrikimai. Šis kriterijus nustatomas pokalbio su asmeniu metu užpildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną.
Kaip ir anksčiau, pensinio amžiaus asmuo (arba jo atstovas) dėl specialiųjų poreikių nustatymo su gydančio gydytojo parengtu siuntimu turi kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT). NDNT per 3 darbo dienas nuo prašymo nustatyti specialiuosius poreikius gavimo dienos raštu kreipsis į savivaldybę dėl klausimyno užpildymo, o savivaldybės paskirtas darbuotojas informuos asmenį (jo atstovą) dėl klausimyno pildymo vietos ir laiko.
Galutinį sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių NDNT priims įvertinusi visus siuntime į NDNT ir prie jo pridėtuose medicininiuose dokumentuose pateiktus duomenis ir savivaldybės atsiųstą užpildytą klausimyną.

ppp

Policija perspėja: žaibiškai plinta naujas sukčiavimo būdas
Policija perspėja gyventojus dėl melagingų „Sodros“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir „Swedbank“ pranešimų apie išmokas. Policija perspėjimu pasidalino feisbuke, paviešinusi ir tariamus „Sodros“ bei „Swebank“ laiškus. „Būkite atidūs, sukčiai! Jei gavote tokias ar panašaus pobūdžio žinutes, ar pranešimus, nespauskite nuorodų ir neatidarinėkite jų“, – teigiama pranešime.

ppp

Buityje susidarančių atliekų surinkimas Tauragnų seniūnijoje 2019 m. grafikas. Žiūrėti...

ppp

Ligonių kasos gyventojus konsultuos naujuoju telefono numeriu
Ligonių kasos nuo gruodžio 1 dienos gyventojus konsultuos naujuoju telefonu numeriu – (8 5) 232 2222, pranešė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK).
VLK primena, kad informacija apie asmens duomenis, kurių saugą ligonių kasos privalo užtikrinti, teikiama tik atvykus į teritorinių ligonių kasų gyventojų aptarnavimo skyrius ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiasi asmens atstovas – jo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus) arba pateikus (atsiuntus el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.) pasirašytą prašymą.
Didžiąją dalį ligonių kasų paslaugų – sužinoti, ar esate draustas, kiek kainavo gydymas, pasitikrinti eiles gydymo įstaigose – jau galima internetu – http://www.vlk.lt/gyventojams/Puslapiai/K%c4%85-naudingo-galite-su%c5%beinoti-internete-apie-sveikat%c4%85.aspx
Gyventojai konsultuojami ligonių kasų darbo metu – pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais – iki 15:45 val. Rūpimus klausimus ligonių kasų specialistai kviečia užduoti skambinant (8 5) 232 2222 (iš užsienio: +370 5 232 2222), taip pat el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

ppp

Jei jūsų numylėtinis pasimetė...
Primename, kad Utenos rajone veikia Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija, kuri kaupia visus duomenis apie Utenos mieste ar rajone dingusius, pabėgusius ir rastus gyvūnus.
Ką daryti, radus bešeimininkį gyvūną ir kaip susigrąžinti pasiklydusį?
Radus bešeimininkį ar pasiklydusį gyvūną Utenos rajone, reikia kreiptis į Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugiją, tel. (8 612) 329 62, (8 612) 329 64.
Jei gyvūnas rastas kitame rajone, reikia kreiptis seniūniją ir į savivaldybę, kurios teritorijoje gyvūnas buvo rastas. Atkreipiame dėmesį į tai, kad pasirūpinti bešeimininkio gyvūno laikinąja globa yra kiekvienos savivaldybės pareiga.
Gyvūno savininkui išvykstant gyventi į kitą šalį arba gyvūnui netekus šeimininko, gyvūnas priimamas į Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugiją už atitinkamą mokestį, kuris siekia nuo 67 Eur iki 130 Eur, priklausomai nuo gyvūno rūšies, lyties ir svorio.
Raginame rūpintis savo numylėtiniais ir nepalikti jų likimo valiai.

ppp

Keičiasi valstybės rinkliavos dydis už ūkininko ūkio pažymėjimo išdavimą
Utenos rajono savivaldybės Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius informuoja, jog nuo 2018 m. lapkričio 1 d. keičiasi valstybės rinkliavos dydis už ūkininko ūkio įregistravimą Ūkininkų ūkio registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą. Iki nurodytos datos buvo 5,70 Eur, o nuo 2018 m. lapkričio 1 d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą už ūkininko ūkio įregistravimą reikės pervesti 12 Eur.

ppp

Kviečiame ir raginame dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje ir teikti paraiškas paramai gauti
PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2018 METŲ RUGSĖJO-GRUODŽIO MĖNESIAIS GRAFIKAS  rodykles

ppp

GYVENTOJŲ ŽINIAI
Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2018 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-724 paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti).
Po renovacijos pasiekus ne mažesnę kaip C pastato energinio naudingumo klasę ir šiluminės energijos sąnaudas sumažinus ne mažiau kaip 40 procentų, Valstybė teikia paramą:
1. suteikiant lengvatinį kreditą penkerius metus apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus;
2. 100 procentų kompensuojant investicijų plano, techninio darbo projekto, techninės priežiūros ir projekto administravimo išlaidas;
3. 30 procentų kompensuojant energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinus projektą;
4. 10 procentų papildoma kompensacija keičiant šilumos punktą ir įrengiant individualią apskaitą.
Gyventojų patvirtintus investicijų planus ir paraiškas privaloma pateikti Būsto energijos taupymo agentūrai nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d.
Gyventojus, pageidaujančius renovuoti savo namus, prašome paskubėti ir registruotis skelbimų lentose nurodytais telefonais. Susirinkimai su gyventojais dėl sprendimų priėmimo bus organizuojami gavus Jūsų prašymus. UAB „Utenos butų ūkis"

ppp

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖS. Vandens mėginiai paimti:

2018 m. rugpjūčio 29 d. - Tauragno ežeras

2018 m. rugpjūčio 16 d. - Tauragno ežeras, Labės ežeras, Klykių ežeras, Būkos upė.

2018 m. liepos 30 d. - Tauragno ežeras

2018 m. liepos 17 d. - Tauragno ežeras

2018 m. liepos 2 d. - Tauragno ežeras

2018 m. birželio 19 d. - Tauragno ežeras

2018 m. birželio 5 d. - Tauragno ežeras, Labės ežeras, Klykių ežeras, Būkos upė

2018 m. gegužės 24 d. - Tauragno ežeras

ppp

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informuoja, kad padaugėjo (veidrodėlių, priekinių žibintų ir kt.) vagysčių atvejų nuo didelę vertę turinčių automobilių. Gerbiami automobilių savininkai ir naudotojai, prašome Jūsų pasirūpinti savo automobilio saugumu ir, siekiant išvengti vagysčių, įsirengti vaizdo stebėjimo kameras ar vaizdo registratorius. Taip pat, jeigu turite reikšmingos informacijos, galinčios padėti nustatyti vagystes, įvykdžiusių asmenų tapatybę, skambinkite Jūsų teritorijos vyriausiajam tyrėjui:
Utenos apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Rimantė Navikienė, mob. tel. 8 686 137 83, tel. 8 700 62775, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., aptarnaujama teritorija - Utenos miesto Aukštakalnio ir Senamiesčio mikrorajonai.
Utenos apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Gintarė Rapoportienė, mob. tel. 8 615 438 74, tel. 8 700 62772, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., aptarnaujama teritorija – Utenos miesto Dauniškio ir Vyturių mikrorajonai.
Utenos apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Rima Fedaravičienė, mob. tel. 8 686 138 58, tel. 8 700 62774, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., aptarnaujama teritorija – Utenos miesto Ąžuolijos ir Centro mikrorajonai.
Utenos apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Egidijus Rožė, mob. tel. 8 686 137 85, tel. 8 700 62773, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., aptarnaujama teritorija – Utenos miesto Smėlio ir Krašuonos mikrorajonai.
Jeigu pastebėjote vykdomą teisės pažeidimą, nebūkite abejingi, nedelsiant praneškite bendruoju pagalbos telefonu 112.

ppp

Penki dalykai, kuriuos reikia žinoti apie ligos išmokas

„Sodra" primena, ką apie ligos socialinio draudimo išmokas reikia žinoti susirgus ar slaugant vaikus.

Užpildykite neterminuotą prašymą ligos išmokai
Prašymą galima užpildyti tiesiog dabar. Nebūtina laukti, kol susirgsite ir kreipsitės į gydytoją. Prašymą gali užpildyti ir dirbantys pensininkai.
Teikiant prašymą, sistema automatiškai parenka metais ankstesnę datą – tam, kad gautumėte visas priklausiusias ligos išmokas už pastarųjų 12 mėnesių laikotarpį, jei dėl jų dar nespėjote kreiptis.
Neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką patogiausia ir greičiausia pateikti internetu, prisijungus prie „Sodros" asmeninės gyventojo paskyros. Tai padaryti galima ir atvykus į bet kurį „Sodros" skyrių.

Išmokų mokėjimo terminai
Pateikęs neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką žmogus gali būti ramus – jeigu išmokos jam priklauso, jos bus mokamos automatiškai. Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų po to, kai buvo gauti reikalingi duomenys ir dokumentai. Ligos išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Nurodyti terminai – ilgiausi galimi, todėl gali būti, kad priklausančią ligos išmoką žmogus gaus greičiau.

Aktualu tėvams: sergančio vaiko slauga ir išmokos
Laikas, kai mokama ligos išmokas šeimos nario slaugai, yra ribotas. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kiek truks gydytojo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, ligos išmoka galės būti mokama nustatytą laiką – ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas, jei slaugote vaikus, vyresnius nei 14 metų, ir ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei slaugote vaikus iki 14 metų.
Išmoka gali būti skiriama ir už ikimokyklinio amžiaus vaiko priežiūrą, kai vaikų lopšelyje - darželyje ar mokykloje (priešmokyklinės grupės) paskelbiamas karantinas.
Išmoka skiriama vienam iš tėvų. Tačiau nuo šių metų ligos išmoką anūkų slaugai gali gauti ir teisę į šią išmoką turintys (dirbantys ir ligos draudimu draudžiami) seneliai.

Išmokų dydis

 • Susirgus už pirmąsias 2 ligos dienas 80–100 proc. uždarbio dydžio ligos išmoką moka darbdavys. Nuo 3 nedarbingumo dienos „Sodra" moka 80 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoką.
 • Susirgus vaikui nuo pirmos ligos dienos „Sodra" moka 85 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoką.
 • Ligos išmoka negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos:
  - Minimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis yra 6,02 Eur.
  - Maksimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis: 64,21 Eur, slaugant vaiką - 68,22 Eur.

Savaitgaliai ir šventės
Jeigu pagal darbo grafiką žmogus turėjo dirbti savaitgalį ar švenčių dienomis, už pirmas dvi ligos dienas, kurios sutampa su žmogaus darbo grafiku, išmoką moka darbdavys. „Sodra" ligos išmoką moka tik už kalendorines darbo dienas, taikant 5 darbo dienų savaitę (nepriklausomai nuo individualaus žmogaus darbo grafiko).
„Sodros" informacija

ppp

Kviečiame tapti socialiniais globėjais (budinčiais globotojais). Daugiau informacijos...

ppp

Pasikeitė Leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašas

Skaityti daugiau...

ppp

Nuo 2017 m. pradedama finansuoti nauja priemonė, skirta teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems asmenims. Teisę į šias paslaugas turi aklieji asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas gauti kompleksines SRPA teikiamas dėl kompleksinių SRPA teikimo besikreipiantiems darbingo amžiaus akliesiems asmenims. Informacija...

ppp

PROJEKTAS „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI UTENOS RAJONE". Lankstinukas... Skelbimas...

GEROS VALIOS PROJEKTAI
Tai unikalus pagalbos skurstantiems tinklas, jungiantis galinčius suteikti paramą daiktais ir tuos, kuriems ši parama itin reikalinga. Dovanokite daiktus per www.aukokdaiktus.lt ir skirkite savo laiką per www.aukoklaiką.lt

ppp

sodra

 

SODRA. Informacija gyventojams. Gaukite atsakymus į Jums rūpimus klausimus.

ppp

KAIP SKAMBINTI 112
Skubios pagalbos numeriu 112 dažniausiai tenka skambinti ne pačiomis palankiausiomis sąlygomis. Pavojaus akivaizdoje patiriamas nerimas, baimė ar išgąstis neleidžia susikaupti, ramiai įvertinti aplinkos bei nedelsiant nuspręsti ką daryti, kad išliktumėte saugus (-i). Neretai atsitinka, kad ketindami išsikviesti skubią pagalbą telefonu žmonės tiesiog pamiršta numerį 112, nesugeba jo surinkti telefono klaviatūra arba paskambinę negali pasakyti, kokia nelaimė ir kur juos ištiko. Kad nelaimės atveju kuo greičiau išsikviestumėte skubią pagalbą, perskaitykite ir įsiminkite šiuos paprastus, bet naudingus patarimus:

 • ištikus nelaimei nebijokite skambinti 112 ir nepasimeskite;
 • pasirinkite (pasitraukite į) vietą, iš kurios galėtumėte saugiai paskambinti numeriu 112;
 • jei galite, numeriu 112 skambinkite ir su atsiliepusiu operatoriumi kalbėkite pats (-i);
 • telefono aparato klaviatūroje surinkite tik šiuos tris skaitmenis – 112 ir paspauskite skambinimo klavišą arba surinkite numerį 112 telefono aparato disku. Jokių šalies, miestų, rajonų ar kitokių kodų prieš numerį 112 rinkti nereikia;
 • sulaukite, kol operatorius atsakys į Jūsų skambutį. Būkite kantrus (-i). Jei po kelių kvietimo signalų nesulaukiate atsiliepiant operatoriaus, jokiu būdu nenutraukite pradėto skambučio ir neskambinkite iš naujo dar kartą. Kiekvienas Jūsų pakartotas skambutis bus laikomas nauju ir bus nukeltas į skambučių eilės pabaigą, todėl prisiskambinimo laikas gali pailgėti;
 • atsiliepus operatoriui prisistatykite bei trumpai ir aiškiai pasakykite kas ir kam atsitiko;
 • nurodykite vietą (jei žinote, ir tikslų adresą), kurioje yra reikalinga skubi pagalba. Jei galite, paaiškinkite operatoriui, kaip šią vietą lengviau rasti (prie jos privažiuoti). Jei pavojinga situacija susiklostė kitoje, nei jūs skambinate, vietoje – nurodykite įvykio vietą;
 • atsakykite į visus operatoriaus užduotus klausimus. Supraskite, kad tikslūs ir aiškūs atsakymai į visus Jums užduotus klausimus yra būtini ir padeda operatoriui tiksliau reaguoti. Padėkite operatoriui ir Jūs;
 • laikykitės operatoriaus teikiamų patarimų;
 • nepadėkite ragelio kol operatorius pasakys, kad pokalbį galima baigti;
 • baigęs (-usi) pokalbį, pasistenkite neužimti savo telefono linijos, iš kurios skambinote, jei tai nėra būtina. Operatoriui gali prireikti su Jumis susisiekti ir paprašyti papildomos informacijos apie situaciją arba pateikti Jums papildomą patarimą;
 • jei situacija nelaimės vietoje pasikeičia (pagerėja ar pablogėja), paskambinkite numeriu 112 dar kartą ir apie tai praneškite.

ppp

Dėl netinkamo ar neatsargaus elgesio šalia elektros ir dujų skirstymo įrenginių kasmet nutinka daugybė nelaimių. Vien pernai „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) užfiksavo daugiau kaip 9 tūkst. tokių pažeidimų ir incidentų. Didžioji jų dalis kilo dėl netinkamai prižiūrimų medžių ir želdinių šalia elektros linijų.
Tai ypač svarbu atšilus orams, kai daugelis žmonių ima tvarkyti gyvenamąją aplinką, sodinti ir genėti medžius, vykdyti kasimo darbus. Tik atmindami saugaus elgesio šalia elektros ir dujų įrenginių taisykles bei jų laikydamiesi galėsime išvengti incidentų, kurių metu vartotojams nutraukiamas elektros ar dujų tiekimas, bei gerokai skaudesnių nelaimių, keliančių pavojų žmonių sveikatai ir gyvybėms. Skelbimas...
Daugiau informacijos apie saugaus elgesio taisykles ir reikalavimus galima rasti interneto svetainėje www.eso.lt/saugienergija.

ppp

ppp

„Sidabrinė linija" – kiekvienam po žodį! Vienintelė Lietuvoje draugystės, bendravimo telefonu ir pagalbos linija garbaus amžiaus žmonėms. Informacija... Plakatas...

ppp

UAB Utenos vandenys. Informacija gyventojams - kur kreiptis. Skaityti... 

ppp

2017 m. Anykščių, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų, Švenčionių, Utenos, Zarasų rajonų bei Visagino miesto planuojami pagrindiniai metų renginiai. Visos šios savivaldybės sudaro Euroregioną „Ežerų kraštas". Žiūrėti...

ppp

Studijuojantieji ES šalyse neturi deklaruoti išvykimo iš Lietuvos (Valstybinės ligonių kasos informacija)

Nors studijos Europos Sąjungos (ES) šalių aukštosiose mokyklose jau prasidėjo, tikėtina, kad dar ne visi studijuoti į šias šalis išvykę jaunuoliai susitvarkė privalomojo sveikatos draudimo (PSD) dokumentus. Tokiems užmaršuoliams, kurių dalis net spėjo deklaruoti išvykimą iš Lietuvos (nors to daryti nereikia), už gydymą gali tekti sumokėti. Tam, kad šie jaunuoliai būtų laikomi apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, jie turi kreiptis į teritorinę ligonių kasą (TLK) ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei universiteto išduotą akademinę pažymą (originalą). Tuo pat metu svarbu išsiimti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK).
Studijuojantieji ES šalių, Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino bei Šveicarijos aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programas yra draudžiami PSD valstybės lėšomis, tačiau patiems studentams nepasirūpinus jų draudimą liudijančių dokumentų pateikimu – asmuo lieka neapdraustas. Tokiu atveju už gydymą svetur gali tekti nemažai susimokėti. Studentai PSD draudžiami vieneriems mokslo metams, todėl pažymą iš aukštosios mokyklos į TLK reikia pristatyti kiekvienais mokslo metais. Jei studentas neturi galimybių dokumentus pristatyti pats, TLK juos galima atsiųsti registruotu laišku – tuomet draudimo PSD laikotarpis bus nustatytas pagal atsiųstos pažymos duomenis.
Studentams, pateikusiems TLK būtinus dokumentus, išduodama ESDK. Prašymą TLK jie gali pateikti patys arba per įgaliotą asmenį (jam atvykus į TLK) arba paštu. Ši kortelė patvirtina studijuojančiojo teisę gauti privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas. Turėdami ESDK, studentai gali būti garantuoti, kad prireikus, jie gaus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas pagal tos šalies, kurioje studijuoja, įstatymais nustatytą tvarką.
Jaunuoliai, kurie išvykdami studijuoti į ES šalis, deklaruoja išvykimą iš Lietuvos, praranda nuolatinio Lietuvos gyventojo statusą ir netenka teisės būti apdraustu PSD valstybės lėšomis, kadangi valstybės lėšomis gali būti draudžiami tik nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai. Svarbu žinoti, kad studijuojantiems ES deklaruoti savo išvykimo nereikia. Neturint ESDK, suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas studentui gali tekti apmokėti pačiam. Grįžus į Lietuvą, kurioje jis yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, galima kreiptis į TLK dėl patirtų išlaidų kompensavimo.
Rūpimus klausimus visi gyventojai gali pateikti el. pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888

ppp

Informacija gyventojams apie galimybę nemokamai gauti teisinę pagalbą
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) ir antrinę teisinę pagalbą (procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą). Pirminę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia, taip pat prašymus antrinei teisinei pagalbai užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius (316 kab., Utenio a. 4, Utena).
Antrinę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyrius (Klaipėdos g. 72, Panevėžys).
Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje www.tm.lt ir www.teisinepagalba.lt

ppp

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big