Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Gyventojai į seniūniją gali kreiptis dėl pažymų išdavimo:

  • Apie deklaruotą gyvenamąją vietą - prašymo forma microsoft-word 
  • Apie šeimos sudėtį - prašymo forma microsoft-word
  • Pažyma patalpų savininkui apie deklaruotų asmenų skaičių - prašymo forma microsoft-word 
  • Pažyma apie asmens vardu užregistruotus pastatus (remiantis seniūnijos namų ūkių knygomis) - prašymo forma microsoft-word

Kreipdamiesi gyventojai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje), įgaliojimą, jei kreipiasi kitas žmogus.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Lietuvos Respublikos gyventojas vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyventų keliose vietose.
Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 7 darbo dienas nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.
Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą. Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą ir kurių gyvenamoji patalpa nesikeičia pasikeitus buto (namo) numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui, gyvenamosios vietos iš naujo nedeklaruoja.

Asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą, pateikia:

1. Atitinkamą nustatytos formos deklaraciją (pildoma seniūnijoje);
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);
3. Vaikų asmens tapatybę nurodančius dokumentus. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas;
4. Dokumentus patvirtinančius nuosavybę (t. y. Turto registrų centro pažyma);
5. Deklaruojant gyvenamąją vietą kitam asmeniui priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, turi atvykti ir gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai);
6. Prireikus ir kitus dokumentus.

Notariato įstatymo nustatyta tvarka seniūnas neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus:

  • tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai ((konkrečiai - siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;
  • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą.

Norėdamas gauti notarinių veiksmų atlikimo paslaugą, paslaugos gavėjas pateikia:
1. Asmens dokumentą;
2. Priklausomai nuo notarinių veiksmų atlikimo pobūdžio, visus reikiamus dokumentus veiksmui atlikti.

Seniūnijos darbo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-12 val., 12.45 -17 val.
Penktadieniais 8-12 val., 12.45-15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

ppp

Statinių tinkamos priežiūros taisyklės

ppp

DĖL II LAIPSNIO VALSTYBINĖS PENSIJOS 5 VAIKUS UŽAUGINUSIOMS MOTINOMS. Skaityti daugiau....

ppp

Gyvūnų laikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės
ppp

Informacija apie galimybę nemokamai gauti teisinę pagalbą
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) ir antrinę teisinę pagalbą (procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą). Pirminę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia, taip pat prašymus antrinei teisinei pagalbai užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius (316 kab., Utenio a. 4, Utena).
Antrinę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyrius (Klaipėdos g. 72, Panevėžys). Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje www.tm.lt ir www.teisinepagalba.lt

ppp

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big