Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

NOTARINIAI VEIKSMAI

Gyventojai į seniūniją gali kreiptis dėl pažymų išdavimo:

 • Apie deklaruotą gyvenamąją vietą - prašymo forma microsoft-word 
 • Apie šeimos sudėtį - prašymo forma microsoft-word
 • Apie paskutinę mirusiojo deklaruotą gyvenamąją vietą - prašymo forma microsoft-word
 • Pažyma patalpų savininkui apie deklaruotų asmenų skaičių - prašymo forma microsoft-word
 • Pažyma apie asmens vardu užregistruotus pastatus (remiantis seniūnijos namų ūkių knygomis) - prašymo forma microsoft-word

Kreipdamiesi gyventojai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje).

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Lietuvos Respublikos gyventojas vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyventų keliose vietose.
Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 7 darbo dienas nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.
Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą. Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą ir kurių gyvenamoji patalpa nesikeičia pasikeitus buto (namo) numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui, gyvenamosios vietos iš naujo nedeklaruoja.

Asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą, pateikia:

1. Atitinkamą nustatytos formos deklaraciją (pildoma seniūnijoje);
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);
3. Vaikų asmens tapatybę nurodančius dokumentus. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas;
4. Dokumentus patvirtinančius nuosavybę (t. y. Turto registrų centro pažyma);
5. Deklaruojant gyvenamąją vietą kitam asmeniui priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, turi atvykti ir gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai);
6. Prireikus ir kitus dokumentus.

Notariato įstatymo nustatyta tvarka seniūnas neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus:

 • tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai ((konkrečiai - siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;
 • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 • liudija parašo dokumentuose tikrumą.

Norėdamas gauti notarinių veiksmų atlikimo paslaugą, paslaugos gavėjas pateikia:
1. Asmens dokumentą;
2. Priklausomai nuo notarinių veiksmų atlikimo pobūdžio, visus reikiamus dokumentus veiksmui atlikti.

Seniūnijos darbo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-12 val., 12.45 -17 val.
Penktadieniais 8-12 val., 12.45-15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

ppp

Patvirtintos Statinių tinkamos priežiūros taisyklės. Skaityti...

ppp

DĖL II LAIPSNIO VALSTYBINĖS PENSIJOS 5 VAIKUS UŽAUGINUSIOMS MOTINOMS. Skaityti daugiau....

ppp

Įsigaliojo naujos Gyvūnų laikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės
2013 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos naujos Gyvūnų laikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės, kurių privalo laikytis visi savivaldybės teritorijoje esantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Skaityti...

ppp

PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMO PAKEITIMAI, ĮSIGALIOJĘ NUO 2015 M. SAUSIO 1 D. Skaityti...

ppp

LENGVATOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ

50% mokesčio dydžio lengvata už komunalinių atliekų tvarkymą šioms socialinėms grupėms:

 • socialinės pašalpos gavėjams;
 • daugiavaikėms šeimoms.

Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta, jog visi atliekų turėtojai su Savivaldybės paskirtu operatoriumi (UAB „Utenos komunalininkas") privalo sudaryti sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo. Tačiau Taryba, atsižvelgusi į dalies gyventojų socialinę padėtį, nuo sutarčių sudarymo atleido savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaruojančius asmenis, kurie nelaikomi pakeitusiais deklaruotos gyvenamosios vietos. Į tokių asmenų grupę patenka:

 • besimokantys moksleiviai ir studentai, pateikę operatoriui dokumentą, patvirtinantį, kad mokosi dieniniame skyriuje (dokumentas galioja vienerius mokslo metus);
 • išvykę į užsienį dirbti ar stažuotis ne trumpesniam, kaip trisdešimčiai kalendorinių dienų laikotarpiui (jie taip pat privalo pateikti operatoriui dokumentą, patvirtinantį šį faktą, dokumentas galioja iki 6 mėn.);
 • profesinę, privalomąją karo tarnybą (baziniai kariniai mokymai) atliekantys asmenys, pateikę operatoriui pažymą iš tarnybos atlikimo įstaigos (dokumente turi būti nurodytas tarnybos vykdymo laikotarpis. Dokumentas galioja tarnybos vykdymo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 1 metus);
 • pateikus operatoriui pažymą iš įkalinimo įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos, nuo mokesčio už atliekų tvarkymą atleidžiami laisvės atėmimo bausmę atliekantys ar laikomi kardomojo kalinimo vietose asmenys.
 • asmenys, administracijos direktoriaus įsakymu įtraukti į atliekų turėtojų sąrašą, kuriems negali būti teikiama mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais paslauga (pvz.,dėl privažiavimo sudėtingumo ir kt.), taip pat atleidžiami nuo sutarčių sudarymo su operatoriumi.

ppp

Informacija apie galimybę nemokamai gauti teisinę pagalbą

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto.
Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) ir antrinę teisinę pagalbą (procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą). Pirminę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia, taip pat prašymus antrinei teisinei pagalbai užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius (316 kab., Utenio a. 4, Utena). Antrinę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams teikia Panevėžio garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Klaipėdos g. 72, Panevėžys).
Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt ir Teisingumo ministerijos interneto svetainėje www.tm.lt

ppp

  utenos radijas   kultura utenoje.lt utenos_kolegija_2011     regia_lt   geoportal   utenos_tic_baneris